מקרא פרופיל חשיפה

לנוחיותך, להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח- 2007:

 

דרגת חשיפה ערך בשם הקרן
ללא חשיפה 0
עד 10 אחוזים 1
עד 30 אחוזים 2
עד 50 אחוזים 3
עד 120 אחוזים 4
עד 200 אחוזים 5
מעל 200 אחוזים 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח- 2007:דרגת חשיפה ערך בשם הקרן
ללא חשיפה 0
עד 10 אחוזים A
עד 30 אחוזים B
עד 50 אחוזים C
עד 120 אחוזים D
עד 200 אחוזים E
מעל 200 אחוזים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


לשם הדוגמא: אלטשולר שחם (4D) הקרן הירוקה הערך 4- מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך מוחלט, של עד 120 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למניות. הערך D- מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך מוחלט, של עד 120 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למטבע חוץ.

תפריט משנה