פניות הציבור - קרנות נאמנות

פניות ותלונות בנושא קרנות נאמנות המנוהלות ע"י אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, ניתן להעביר לגב' אילנית כהן, הממונה על פניות הציבור בחברה.

 

להלן פרטי ההתקשרות:

כתובת דוא"ל: compliance@altshul.co.il

טלפון: 073-2099184

פקס: 073-2462616

כתובת: הברזל 19 א', רמת החייל, ת"א 6971026

 

שעות הפעילות: שעות פעילות הממונה הינן בימים א'-ה', בין השעות 09:00-17:30, למעט בערבי חג וחגים.

 

לוח זמנים לטיפול בפנייה: הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה; הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה בכתב תוך 21* ימי עסקים מיום קבלת הפניה.

 

פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור הפנייה:

- פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז, שמן המלא של קרנות הנאמנות הרלוונטיות, תאריך הפנייה, פירוט הפנייה, טלפון, מייל, כתובת, מסמכים נלווים הקשורים לנושא הפנייה במידה וישנם.

- במידה והפונה מעוניין להתלונן באופן אנונימי: יש לציין בשם פרטי ושם משפחה "אנונימי" ואם הפונה ירצה שתוחזר לו תשובה למקור התקשרות לא מזוהה, יציין מהו.

 

כללים לטיפול בפנייה:

- ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בכל אחת מדרכי ההתקשרות המצוינות לעיל.

- מומלץ לפרט ככל הניתן את הפנייה ולהעביר את כל המסמכים הרלבנטיים על מנת לקצר תהליכים ולסייע במתן מענה הטוב ביותר.

- הממונה מתחייב לבדוק את הפנייה/תלונה לעומק, תוך שימוש בכל המידע הרלבנטי לצורך בדיקתו, במסגרת לוחות הזמנים המפורטים לעיל.

 

*במקרים חריגים רשאי הממונה על פניות הציבור להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת, שלא תעלה על 21 ימי עסקים, אשר תמנה מתום 21 ימי העסקים מיום קבלת הפניה.

תפריט משנה