איך בוחרים קרן פנסיה?

מדריך ביטוח פנסיוני

ההחלטה על אופי החיסכון לפנסיה היא החלטה מהותית בעלת חשיבות רבה וכדאי להקדיש לה תשומת לב מרובה. גם אם היציאה לגמלאות נראית לכם כעת כאירוע עתידי, שיתרחש רק בעתיד הרחוק, חשוב לדעת כי להחלטה שתקבלו עכשיו, תהיה השפעה מכרעת על היקף הכספים שיעמדו לרשותכם עד ולאחר הפרישה ממעגל העבודה. מאחר ותוחלת החיים בעולם המערבי עולה בהדרגה חשוב לבצע בחירה מושכלת כדי להבטיח את עתידכם גם לאחר שתסיימו לעבוד ותצאו לגמלאות.

 

לא בכדי נחשבת הבחירה בקרן פנסיה לאחת ההחלטות החשובות ביותר שמבצע העובד במהלך חייו. המוצרים הנכללים בביטוח פנסיוני הם רבים ומגוונים, וכוללים ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות פנסיה. חסכון בקרן פנסיה יכול להעניק לעמית כיסוי ביטוחי במקרים של אובדן כושר עבודה או חס וחלילה במקרה פטירה במהלך תקופת העבודה. בנוסף, לבחירה מוצלחת בקרן פנסיה נודעת חשיבות מרובה בכדי לאפשר לעמיתים להמשיך להתקיים בכבוד גם לאחר היציאה לגמלאות.

 

מאחר וקרן פנסיה היא מכשיר חסכון לטווח ארוך מאד והיא תלווה אתכם לאורך מספר רב של שנים מומלץ לבחור בקרן המותאמת ביותר לצרכיו של העמית, שתבטיח לו שקט נפשי מרבי לאורך זמן ותעניק לו בבוא היום את התשואה המקסימאלית והתוצאה האופטימאלית.

 

בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה, מתחילת שנת 2008 זכאי כל עובד במשק שמעסיקו יפריש לו הפרשות לפנסיה. בנוסף, החל מינואר 2008 כל הפקדה לסעיף תגמולים מיועדת לקצבה בגיל פרישה. בעקבות הרפורמות בשוק החיסכון לטווח ארוך, ביטוח, פנסיה וגמל, לציבור העמיתים מוצעים מוצרים רבים על ידי הגופים המנהלים את הקופות וחברות הביטוח . כיום, ההחלטה באיזה מסלול להפקיד את כספי התגמולים שלו נתונה בידי העובד והמעביד אינו רשאי להגביל את העובד בנוגע להחלטה היכן יופקד כספו.

 

בירור הביטוח הפנסיוני המתאים:

לפני בחירת מוצר פנסיוני מומלץ לבצע מספר בדיקות. על העמית לשאול עצמו מה היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש והקיים? מה גובה הסכום לו יזדקק בגיל הפרישה וכדומה. בדיקה נוספת שיש לבצע היא לגבי כיסויים ביטוחיים שכבר נמצאים בידי העמית. כדאי לבדוק האם העמית מחזיק באחד המוצרים הבאים:

  • ביטוח חיים, קופת גמל או קרן פנסיה
  • ביטוח חיים (ריסק טהור) למקרה מוות
  • פוליסה לאבדן כושר עבודה

 

לאחר מתן מענה על השאלות על העמית לבחור את המסלול הרלבנטי המתאים ביותר לצרכיו האישיים.

 

גם לאחר ההצטרפות לקרן יש להקפיד לבצע כל כמה שנים בדיקה של התאמת המסלול שנבחר לשינויים במצב האישי, המשפחתי והמקצועי. חשוב לזכור, כל שינוי שכזה עשוי להצריך ביצוע התאמות במסלול הפנסיה.

 

בעת קבלת ההחלטה באיזה קרן פנסיה לבחור יש לשים לב לפרמטרים הבאים:

אחריות ואמינות

הדבר החשוב ביותר בבחירת קרן פנסיה הוא הקפדה על רמת האחריות והאמינות של מנהלי הקרן כדי להבטיח שהכסף שנחסך במהלך שנים רבות יופקד בידיים הטובות ביותר. לכן, יש לבדוק את המוניטין המקצועי של מנהלי הקרן ואת איכות הניהול. קרן פנסיה טובה צריכה להתנהל באופן מקצועי כך שתבטיח תשואות גבוהות בטווח הארוך ביחס לרמת הסיכונים.

 

תשואה לאורך זמן

אחד הדברים החשובים, אליהם כדאי לשים לב הוא ביצועי הקרן והגוף המנהל לאורך השנים. ככל שהתשואה תהיה גבוהה יותר, כך יעמוד לרשות העמית סכום כסף גדול יותר בעת הפרישה אשר יתורגם לפנסיה גבוהה יותר. מאחר ומדובר בחסכון לטווח ארוך כדאי להעדיף את הניהול האחראי והבטוח שיבטיח קבלת תשואה מקסימאלית עודפת לאורך זמן ולא להתפתות לבחור בקרן שהשיגה תשואה גבוהה בפרק זמן קצר, שספק אם תוכל להתמיד בה לאורך זמן.

 

מידע

בשוק קרנות הפנסיה פועלים גופים רבים ורמת התחרותיות בענף עלתה בצורה משמעותית. חשוב שציבור החוסכים יבחר בתבונה את החברה המנהלת המתאימה ביותר לדרישותיו, שתבטיח לו את הניהול המקצועי ביותר לרבות ניהול הסיכונים. מאחר ובקרנות הפנסיה הסיכון הביטוחי מוטל על העמיתים (ביטוח הדדי) קיימת חשיבות רבה לאופן בו מנהלת הקרן את הסיכונים כדי להבטיח שהקרן לא תרשום גירעונות שיפגעו בתשואות וברמת הרווחיות של הקרן ושל העמיתים.

 

גיוון

בעקבות הרפורמות והשינויים בשוק ההון מוצע כיום לציבור מגוון רחב של קרנות פנסיה. חשוב לבחור בקרן המתאימה לצרכים המיוחדים של כל עמית בהתחשב במצב אישי, גיל, מין, רמת שכר, מצב משפחתי וצרכים אישיים. יש לבחור מסלול וכיסוי ביטוחי המותאם לצרכי העמית ומצבו בהתאם לפרמטרים לעיל.

 

הרכב ההשקעות

על מנת להבטיח בחירה בקרן המתאימה ביותר לצרכים האישיים, יש לבחון גם מי הם מנהלי ההשקעות, מהו הרכב ההשקעות של הקרן, כמה מנכסיה מושקעים במניות, מה היקף פיזור הנכסים, באילו ענפים מושקע הכסף, וכיצד מחולקות ההשקעות בין שווקים בארץ לחו"ל.

אפשרות נוספת היא הצטרפות לאחד משלושה מסלולי השקעה תלויי גיל, בהם מדיניות ההשקעה מתחשבת, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם בהתאם לגילו (אלא אם בחר אחרת). עמית אשר הגיע לגיל המקסימלי במסלול בו הוא נמצא ישויך אוטומטית למסלול הבא, בהתאם לגילו (אלא אם יבחר אחרת).

 

בחינה תקופתית

בכל שלב של שינוי כלשהו באחד מהפרמטרים החשובים כגון: מצב משפחתי, מקום עבודה, שכר וכדומה, מומלץ לבחון האם קיימת השפעה על אופן הבחירה של העמית. כך למשל יכול הדבר להשפיע על המסלול הביטוחי בקרן כאשר יש שינוי במצב המשפחתי וכדומה. העמית יכול לעבור בין מסלולים בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקרן או בהוראות הדין הרלבנטיות.

 

שירות

התחרות הרבה בתחום הביטוחים הפנסיונים והחיסכון לטווח ארוך הביאה לשיפור ברמת השירות הניתן לציבור החוסכים. כדאי לבדוק את השירות הניתן לעמיתים במקרה של הגשת תביעה, מתן מענה לשאלות, טיפול במשיכות כספים וקבלת מידע מלא ומעודכן. 

תפריט משנה

הערות משפטיות: האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והוראות התקנונים הרלוונטיים. האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקרן והוראות ההסדר התחיקתי.