המוצרים שלנו

אסטרטגיות ה-Smart Beta הן לדעתנו שילוב אופטימלי של שני עולמות ההשקעה- האקטיבי והפאסיבי.
מצד אחד המאפיינים המוכרים לנו מעולם המדדים, כגון שקיפות, דמי ניהול נמוכים באופן יחסי לקרנות בניהול אקטיבי ושיטת ניהול פאסיבית, ומצד שני מאפיינים של ניהול השקעות אקטיבי, כלומר ניתוח חברות על בסיס פרמטרים כגון תשואת דיבידנד, סטיית תקן ומכפילים^.

 

להלן הקרנות המחקות שלנו העוקבות אחר מדדי חברת AlphaBeta אשר פותחו על בסיס אסטרטגיות ה-Smart Beta:

 

קטגוריה*

שם הקרן

מספר ני"ע

למידע נוסף אודות הקרן

מניות בארץ א.ש SmartBeta מחקה (4A) מולטי פקטור ת"א 125 A.B 5119219 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (Low Volatility (4A ת"א 125 A.B 5119201 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת ת"א Large Cap חודשי 5121306 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4AA.B Mid-Small Cap MultiFactor Top 30 TA 5134150 לפרטים לחצו כאן>>

א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ישראל A.B

(מועד סיום תקופת התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן: 30.06.2022)

5135504 לפרטים לחצו כאן>>

א.ש SmartBeta מחקה (4A) נדל"ן ישראל A.B

(מועד סיום תקופת התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן: 30.06.2022)

5135496 לפרטים לחצו כאן>>
מניות בחו"ל א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח 5122130 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח 5124003 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח 5125059 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח 5128277 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Healthcare (4A מנוטרלת מט"ח 5128921 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Large Cap (4D 5129085 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי 5129671 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B FinTech מנוטרלת מט"ח 5129952 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Robotics & Automation מנוטרלת מט"ח 5129960 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח 5130760 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B USA Pure Value מנוטרלת מט"ח 5133269 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) תשתיות ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח 5133889 לפרטים לחצו כאן>>
אג"ח בארץ משולבת - כללי א.ש. SmartBeta מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי 5119227 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש. SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5125141 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח 5127170 לפרטים לחצו כאן>>
אג"ח בארץ א.ש SmartBeta מחקה (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B 5119235 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (00) ממשלתי A.B 5122122 לפרטים לחצו כאן>>

תפריט משנה

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק להלן>> , והדיווחים המידיים שבתוקף. *החלוקה לקטגוריות הינה בהתאם לשיקולו של מנהל הקרן ואינה מבוססת בהכרח על סיווגי הקרנות. קרנות הנאמנות מתחלקות לכותרות מאפיינות כפי שנקבע לכל אחת בהתאם לחוזר רשות ניירות ערך בדבר רשימת כותרות מאפיינות לצורך סיווג שנכנס לתוקף ביום 1.7.2021חלוקת הקטגוריות לעיל הינה כללית ואינה מהווה את הקטגוריה המלאה של כל קרן. ^להערכת מנהל הקרן. ^המידע המוצג לעיל מהווה הערכה בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע ו/או להוות התחייבות להשגת תוצאה ו/או תשואה עודפת ו/או תשואה כלשהי לאורך זמן.