המוצרים שלנו

אסטרטגיות ה-Smart Beta הן לדעתנו שילוב אופטימלי של שני עולמות ההשקעה- האקטיבי והפאסיבי.
מצד אחד המאפיינים המוכרים לנו מעולם המדדים, כגון שקיפות, דמי ניהול נמוכים באופן יחסי לקרנות בניהול אקטיבי ושיטת ניהול פאסיבית, ומצד שני מאפיינים של ניהול השקעות אקטיבי, כלומר ניתוח חברות על בסיס פרמטרים כגון תשואת דיבידנד, סטיית תקן ומכפילים^.

 

להלן הקרנות המחקות שלנו העוקבות אחר מדדי חברת AlphaBeta אשר פותחו על בסיס אסטרטגיות ה-Smart Beta:

 

קטגוריה*

שם הקרן

מספר ני"ע

למידע נוסף אודות הקרן

מניות בארץ א.ש מחקה (4A) מולטי פקטור ת"א 125 A.B SmartBeta 5119219 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (Low Volatility (4A ת"א 125 A.B SmartBeta  5119201 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (4A) SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי 5121306 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (4AA.B SmartBeta Mid-Small Cap MultiFactor Top 30 TA 5134150 לפרטים לחצו כאן>>

א.ש מחקה (4A) טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta 

5135504 לפרטים לחצו כאן>>

א.ש מחקה (4A) נדל"ן ישראל A.B SmartBeta 

5135496 לפרטים לחצו כאן>>

אלטשולר שחם (4A) מניות ישראל SmartBeta (אקטיבית)

5124144 לפרטים לחצו כאן>>
מניות בחו"ל א.ש מחקה (4A) אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח 5124003 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (4A) ארה"ב A.B SmartBeta Low Volatility מנוטרלת מט"ח 5125059 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (4A) A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח 5133269 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (4D)י A.B SmartBeta USA MultiFactor 5138029 לפרטים לחצו כאן>>
אג"ח בארץ משולבת - כללי א.ש. מחקה (2A) SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי 5119227 לפרטים לחצו כאן>>
אג"ח בארץ א.ש מחקה (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B SmartBeta  5119235 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (00) ממשלתי A.B SmartBeta  5122122 לפרטים לחצו כאן>>

תפריט משנה

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק להלן>> , והדיווחים המידיים שבתוקף. *החלוקה לקטגוריות הינה בהתאם לשיקולו של מנהל הקרן ואינה מבוססת בהכרח על סיווגי הקרנות. קרנות הנאמנות מתחלקות לכותרות מאפיינות כפי שנקבע לכל אחת בהתאם לחוזר רשות ניירות ערך בדבר רשימת כותרות מאפיינות לצורך סיווג שנכנס לתוקף ביום 1.7.2021חלוקת הקטגוריות לעיל הינה כללית ואינה מהווה את הקטגוריה המלאה של כל קרן. ^להערכת מנהל הקרן. ^המידע המוצג לעיל מהווה הערכה בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע ו/או להוות התחייבות להשגת תוצאה ו/או תשואה עודפת ו/או תשואה כלשהי לאורך זמן.