המוצרים שלנו

אסטרטגיות ה-Smart Beta הן לדעתנו שילוב אופטימלי של שני עולמות ההשקעה- האקטיבי והפאסיבי.
מצד אחד המאפיינים המוכרים לנו מעולם המדדים, כגון שקיפות, דמי ניהול נמוכים ושיטת ניהול פאסיבית, ומצד שני מאפיינים של ניהול השקעות אקטיבי, כלומר ניתוח חברות על בסיס פרמטרים כגון תשואת דיבידנד, סטיית תקן ומכפילים.

 

להלן הקרנות המחקות שלנו העוקבות אחר מדדי חברת AlphaBeta אשר פותחו על בסיס אסטרטגיות ה-Smart Beta:

 

 

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

א.ש SmartBeta מחקה (4A) מולטי פקטור ת"א 125 A.B
5119219 מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 125
א.ש SmartBeta מחקה (Low Volatility (4A ת"א 125 A.B
5119201 מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 125
א.ש SmartBeta (4B) ארה"ב מגודרת מט"ח*
5122130 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, ארה"ב מוגנת מט"ח
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת ת"א Large Cap חודשי
5121306 מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 35
א.ש SmartBeta מחקה (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B
5119235 אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה אחר
א.ש SmartBeta מחקה (00) ממשלתי A.B
5122122 אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח ממשלתיות
א.ש SmartBeta (1A) 10/90*
5119227 אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
א.ש SmartBeta (4B) גרמניה Low Volatility מגודרת מט"ח*
5120266 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, אירופה מוגנת מט"ח
א. ש SmartBeta (4B) אירופה מגודרת מט"ח
5124003 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, אירופה מוגנת מט"ח
א.ש SmartBeta (4B) ארה"ב Low Volatility מגודרת מט"ח ^
5125059   מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, ארה"ב מוגנת מט"ח

א.ש smartbeta (2A) 30/70 *
5125141  אג"ח בארץ – כללי, אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות
א.ש smartbeta (3A) 50/50 ^^
5127170 אג"ח בארץ – כללי, אג"ח כללי בארץ – חשיפה מרבית מעל 30% מניות

א.ש SmartBeta מחקה 4A) A.B USA Technology) מנוטרלת מט"ח^
5128277  מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל

 

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח 

* עד ליום 09.02.2017 נקראו הקרנות: אלטשולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטורת"א 100 אלטשולר שחם SmartBeta (4A)
low votility ת"א 100 * עד ליום 15.03.2017 נקראו הקרנות אלטשולר שחם SmartBeta (1A) 10/90 אלטשולר שחם SmartBeta (00) ממשלתי אלטשולר שחם SmartBeta
(4A) מולטי פקטור ת"א 125 אלטשולר שחם SmartBeta (4A) low votility ת"א 125 אלטשולר שחם SmartBeta (4A) מעוף אלטשולר שחם SmartBeta (4B) גרמניה Low Volatility מגודרת מט''ח
אלטשולר שחם SmartBeta (4B) ארה"ב מגודרת מט"ח אלטשולר שחם
SmartBeta (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה עד ליום 04.04.2017 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (4A) מעוף