המוצרים שלנו

אסטרטגיות ה-Smart Beta הן לדעתנו שילוב אופטימלי של שני עולמות ההשקעה- האקטיבי והפאסיבי.
מצד אחד המאפיינים המוכרים לנו מעולם המדדים, כגון שקיפות, דמי ניהול נמוכים ושיטת ניהול פאסיבית, ומצד שני מאפיינים של ניהול השקעות אקטיבי, כלומר ניתוח חברות על בסיס פרמטרים כגון תשואת דיבידנד, סטיית תקן ומכפילים.

 

להלן הקרנות המחקות שלנו העוקבות אחר מדדי חברת AlphaBeta אשר פותחו על בסיס אסטרטגיות ה-Smart Beta:

 

 

קטגוריה שם הקרן מספר ני"ע סיווג הקרן
מניות בארץ

א.ש SmartBeta מחקה (4A) מולטי פקטור ת"א 125 A.B
5119219 מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 125
א.ש SmartBeta מחקה (Low Volatility (4A ת"א 125 A.B
5119201 מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 125
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת ת"א Large Cap חודשי
5121306 מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 35 
מניות בחו"ל
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח
5122130 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
א.ש SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח
5124003 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, אירופה - מדד אחר
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח
5125059  מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח
5128277 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מניות Technology
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Healthcare (4A מנוטרלת מט"ח
5128921 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל – מנוטרלת מט"ח, ארה"ב – מניות Health Care
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Large Cap (4D
5129085  מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי- חשופת מט"ח, ארה"ב – מדד אחר
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי
5129671  מניות בחו"ל, מניות בחו"ל משולבת
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Fin Tech מנוטרלת מט"ח
5129952  מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח,  ענפים אחרים
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Robotics & Automation מנוטרלת מט"ח
5129960 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח,  ענפים אחרים 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח
5130760  מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי מנוטרלת מט"ח, חו"ל גאוגרפי אחר 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
5133269 מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
אג"ח בארץ משולבת - כללי  
א.ש. SmartBeta מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי
 5119227  אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 10% מניות
א.ש SmartBeta מחקה (2A) משולבת אג"ח (80%) ומניות (20%) חודשי
5130331 אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 20% מניות
א.ש. SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
5125141 אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 30% מניות 
א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
 5127170  אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
אג"ח בארץ
א.ש SmartBeta מחקה (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B
5119235 אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה אחר
א.ש SmartBeta מחקה (00) ממשלתי A.B
5122122 אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח ממשלתיות

 

 

תפריט משנה

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק המצ"ב: https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx?q=2020-03-073459, והדיווחים המידיים שבתוקף.