קרנות אג"ח בארץ משולבת - כללי

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

א.ש. SmartBeta מחקה (4A) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
5127170
אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
 
א.ש. SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
5125141
אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 30% מניות
 
א.ש. SmartBeta מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי
5119227
אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 10% מניות

 

 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר