אילו אג"ח קונצרניות מומלץ לקנות ב-2018?

אלטשולר שחם
|
08 ינואר, 2018


האג"ח המקומי המשיך להניב תשואות יפות בשנה החולפת וגם השקל ממשיך להיות חזק ביחס למט"ח, ולכן אפשר
להעריך כי הריבית בארץ לא תעלה בשנתיים הקרובות. הסיטואציה הזו תומכת במחירים הגבוהים יחסית של אגרות החוב הממשלתיות בארץ בהשוואה למקומות אחרים בעולם. גם באפיק הקונצרני אנו רואים תמחור יקר יחסית של מרבית האגרות. עם זאת, יש לא מעט חברות איכותיות שלהערכתנו יצליחו לשרת את החוב שלקחו בצורה טובה, אולם אגרות החוב שלהן עדיין נסחרות בתשואה לפדיון אטרקטיבית ביחס לסיכון.

לדוגמא, רוטשטיין אגח ה' מציעה תשואה ברוטו לפדיון של 2.88% במח"מ קצר של 1.52 שנים. המדובר בחברת יזמות וביצוע בתחום הנדל"ן למגורים, שעיקר פעילותה בתחומי הפריפריה בדירות למעמד הביניים. בזכות הניסיון והמוניטין הרב של החברה, אנחנו מאמינים שהיא תסיים בהצלחה את הפרויקטים הנמצאים בהקמה ותמשיך להצליח לשווק פרויקטים נוספים בעתיד. סדרת האג"ח המדוברת מגובה בשעבוד על חשבון עודפי רווח של שני פרויקטים באור עקיבא ובכפר יונה, הנמצאים בשלבי בניה מתקדמים ומשווקים בקצב משביע רצון בהתאם לצפי, כך שהתשואה נראית אטרקטיבית ביחס לרמת הסיכון הנמוכה.

עבור משקיעים שונאי סיכון אנו ממליצים על עזריאלי אג"ח ג' עם מח"מ 4.84 שנים ותשואה ברוטו לפדיון של 0.78%. את חברת עזריאלי לא ממש צריך להציג, ובכל זאת, החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ. בבעלותה של החברה נכסים משמעותיים ואיכותיים כגון קניונים מובילים במרכזי אוכלוסייה גדולים. החברה נוהגת לפעול תחת מינוף נמוך מאוד בהשוואה לחברות מקבילות בתחום, מה שהופך את אגרות החוב שלה לבטוחות יחסית. האג"ח מקבלת דירוג דומה לאג"ח של הבנקים, אולם עם תשואה  עודפת עליהם, מה שהופך אותה לאטרקטיבית.

אג"ח מעניינת נוספת במח"מ בינוני ורמת סיכון נמוכה יחסית, היא שפיר אג"ח א' (מח"מ 4.02 שנים ותשואה ברוטו לפדיון של 1.68%). שפיר הינה אחת מהחברות הגדולות במשק בתחום קבלנות ועבודות תשתית ובניה. היא נהנית מהפעילות לכל אורך שרשרת הערך, החל משלב כריית המחצבים וכלה בהקמה ותפעול של פרויקטים, ולכן אנו סבורים כי היא תמשיך ליהנות מיציבות גבוהה ביחס לתחום פעילותה ותשרת ללא קושי את תשלומי הריבית.

משקיעים המחפשים הזדמנויות אטרקטיביות יותר ומוכנים לעלות ברמת הסיכון, יכולים להסתכל למשל על טבע אג"ח 4.1% 2046 (מח"מ 15 שנים ותשואה ברוטו לפדיון של 5.63%). כולנו מכירים את טבע, חברת התרופות הישראלית שנמצאת כעת בסיטואציה מאתגרת למדי. כידוע, החברה התמנפה יתר על המידה לאחרונה לצורך ביצוע רכישה משמעותית ולא טובה, שהובילה לירידה ברווחים. חברות הדירוג מיהרו להוריד את הדירוג של אגרות החוב של טבע לרמת "זבל" והתשואה לפדיון שלהן זינקה. מצד שני, החברה מינתה מנכ"ל חדש ומנוסה, החלה בתהליך של מימוש נכסים והצהירה על תוכנית התייעלות מרחיקת לכת שתכלול גם פיטורי עובדים על פי הצורך.להערכתנו, למרות שהמשימה לא תהיה קלה ותיקח זמן, החברה תצליח לשרת את החוב גם אם תידרש לגיוס הון מניות בהיקף משמעותי. מחזיקי המניה עלולים להיפגע מכך, ואולי גם מחזיקי האג"ח הקצרות, אולם בהנחה שהחברה תצליח לשרת את החוב בטווח הארוך, מחזיקי האג"ח הארוכות צפויים לקבל את מה שמגיע להם. לדעתנו, התשואה לפדיון מפצה על הסיכון ולכן האג"ח נראית מעניינת להשקעה ללקוחות בעלי פרופיל סיכון גבוה יותר.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.