האינפלציה מרימה ראש והעלאת הריבית בדרך? הנה מה שמאותתים שוקי האג"ח

לאחרונה אנחנו עדים לעלייה חדה באינפלציה בארה"ב, ובמידה מסוימת גם בישראל. יחד עם זאת, תשואות האג"ח דווקא ירדו בצורה משמעותית ברבעון האחרון ונמצאות ברמות נמוכות מאוד

"לאחרונה אנחנו עדים לעלייה חדה באינפלציה בארה"ב, ובמידה מסוימת גם בישראל". אינפוגרפיקה של גרפים
רון רוזנשטיין
|
29 יולי, 2021

להלן תמלול הסרטון:

תוכל לתת לנו תמונת מצב לגבי הדינמיקה שבין נתוני האינפלציה והתשואות בשוק האג"ח?

שלום אלון, לאחרונה אנחנו עדים לשיעורי אינפלציה גבוהים, בעיקר מעבר לים. כמה גבוהים? בארה"ב, האינפלציה בחודש יוני הייתה הגבוהה מזה 13 שנים ובבריטניה האינפלציה ביוני הייתה הגבוהה מזה 3 שנים. מגמה זו לכאורה אמורה להקפיץ את תשואות האג"ח ולהעצים את השיח על העלאות ריבית צפויות, אבל בשטח תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב דווקא ירדו בצורה משמעותית - מרמה של 1.7% בחודש אפריל, עד לרמה של 1.2% ביולי. בפועל, המשמעות היא שהמשקיעים לא מאוד מתרשמים מנתוני אינפלציה ולא צופים העלאות ריבית מהירות.

רון, איך אפשר להסביר את זה?

לגבי האינפלציה, צריך לעשות הפרדה בין הצפי בטווח הקצר ובין הצפי בטווח הארוך, וזה אולי לב העניין. האינפלציה היא נתון טכני השוואתי: בודקים את רמת המחירים בנקודת זמן מסוימת לעומת אותה נקודת זמן בשנה שעברה. כדאי לזכור שברבעון השני של 2020 העולם כולו חווה את שיא משבר הקורונה, ולכן כמעט הגיוני שאל מול רבעון זה, הרבעון השני של שנת 2021 יציג עליית מחירים ניכרת. בנוסף, האינפלציה הצפויה בשנה או בשנתיים הקרובות נובעת מגורמים ספציפיים, כמו עלייה בהזמנות און ליין ומביקוש למוצרים ושירותים שהתגבר לנוכח העובדה שהשווקים מתקנים עצמם לכדי צמיחה אחרי שנה משברית. לכן, ההערכות הן שהאינפלציה היא זמנית ולא נראה שתשפיע באופן מהותי על תשואות האג"ח לטווח הארוך. בנושא הריבית, צעד של העלאת ריבית אכן עשוי להביא לעלייה בתשואות האג"ח. עם זאת, המסחר בשוק האג"ח מונע מביקוש והיצע. הביקוש כיום הוא גדול מאוד שכן יש הרבה מאוד כסף פנוי להשקעה, וזו גם הסיבה שאנחנו רואים לא מעט אגרות חוב שנסחרות בתשואה שלילית. ישנה סיבה נוספת לירידת התשואות החדה, שהיא טכנית יותר ונוגעת לסגירת פוזיציות נרחבות של שורטים על שוק האג"ח הממשלתי.

לסיום, אז רוב ההערכות אכן מצביעות על כך שהאינפלציה לאורך זמן תמשיך להיות נמוכה?

תחזית אינפלציה היא לא מדע מדויק. האינפלציה שראינו ביוני כנראה לא מייצגת וצפויה להתמתן, אבל בהחלט ייתכן שחלק מההשפעות שהביאו לעלייה באינפלציה יישארו איתנו, כאשר השאלה המרכזית היא לכמה זמן. העלייה החדה במחירי התובלה, למשל, היא פקטור משמעותי וכך גם העלייה שנרשמה במחירי השכירות בארה"ב. כלומר, יש עדיין גורמי אי וודאות, ותמיד יהיו. לכן, צריך להמשיך לעקוב אחר תשואות האג"ח כדי להבין אילו ציפיות מגלם שוק ההון מבחינת האינפלציה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 29/07/2021 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.