האפיק הקונצרני המקומי בשיא? באילו אג"ח יש עדיין אפסייד?

אלטשולר שחם
|
04 ינואר, 2017
גילוי נאות


2016 הייתה אמנם שנה תנודתית בשוק האג"ח המקומי, אבל מרבית האג"ח סיימו אותה ברווח נאה. כך למשל מדדי התל בונד – מדדים המורכבים מסדרות האג"ח הקונצרניות הגדולות ביותר, הניבו תשואה של בין 2%-2.55 וגם מדד התל בונד השקלי הוסיף כ-1.8% לערכו.

 

לקראת סוף השנה התבשרנו על ניצחונו המפתיע של טראמפ בבחירות. בניגוד לתחזיות המוקדמות, הבחירה של טראמפ עשתה טוב לשוק המניות, שהמשיך במגמה חיובית מאוד בשבועות האחרונים. שוק האג"ח פחות אהב את הבחירה. המדיניות הכלכלית המתוכננת של טארמפ וההשפעות שלה על הריבית והאינפלציה בארה"ב, שלחו את מרבית שוקי האג"ח בכל רחבי העולם לירידות. שוק האג"ח המקומי דווקא שמר על יציבות ולא נפגע יותר מידי מהירידות בשוק האג"ח העולמי, בעיקר משום שהסביבה הכלכלית בארץ נראית טובה ואין לחצים אינפלציוניים, כך שהריבית לא צפויה לעלות בצורה משמעותית בעתיד הנראה לעין.

 

למרות האופטימיות, צריך לזכור כי התשואות בשוק האג"ח הישראלי עדיין נמוכות יחסית. המסקנה הזו נכונה גם באפיק הקונצרני ולכן ההעדפה צריכה להמשיך להיות בעיקר לאג"ח של חברות בעלות תזרים מזומנים חזק ויציבות פיננסית שמצדיקה את הסיכון הטמון בהשקעה. הנה שלוש דוגמאות לאג"ח מומלצות כאלו.

 

עזריאלי אג"ח ג': לא צריך להציג את עזריאלי, מדובר באחת מחברות הנדל"ן המניב המובילות בארץ. החברה מחזיקה נכסים איכותיים ששוויים נאמד במיליארדים רבים של שקלים. אחד היתרונות של החברה הוא בכך שהיא מצליחה לפעול ולצמוח תחת שימוש במינוף נמוך בהשוואה לחברות מקבילות בענף וזה מקטין את הסיכון בהשקעה באג"ח שלה. לדעתנו, אג"ח ג' נראית מעניינת. זו אג"ח בריבית קבועה, בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.7, והיא מקבלת דירוג דומה לזה של אג"ח של בנקים אולם נסחרת בתשואה עודפת עליהם.

 

פז נפט אג"ח ו': פז נפט היא אחת מקבוצות האנרגיה הגדולות בישראל והיא פועלת בשלושה תחומים - תפעול מערך הקמעונאות והמסחר של מכירת דלקים ומוצרי נוחות ברשת חנויות הנוחות Yellow, תחום התעשיות והשירותים, בעיקר בשיווק והפצת גז באמצעות חברת פזגז, ובתחום פעילות הזיקוק והלוגיסטיקה באמצעות בית הזיקוק באשדוד. תחום פעילות הזיקוק מתאפיין בתנודתיות גבוהה יחסית, אבל להערכתנו ההתאוששות במחירי האנרגיה תסייע לחברה לשפר את הרווחיות ולעמוד ללא קושי גדול מידי בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח, כך שאנו ממליצים על החזקה באג"ח בשנה הקרובה.

 

נתנאל אג"ח ד': מדובר בחברת ייזום נדל"ן למגורים הפועלת בעיקר באזורים עם ביקוש גבוה במרכז הארץ. החברה מעורבת בהקמתן של מעל 1,000 יחידות דיור שבנייתן צפויה להסתיים ב-3-4 השנים הקרובות ולייצר לחברה רווחיות גולמית יפה. בנוסף, החברה מקימה שני מרכזים מסחריים ברחובות ובחולון, אשר צפויים להניב לה תזרים שוטף כבר בשנה הקרובה. אג"ח ד' (מח"מ 1.7), היא אג"ח קצרה, הנסחרת בתשואה ברוטו של כ- 2.8%, ומגובה בשעבוד ראשון על 21 קוטג'ים שהחברה מתעתדת להקים בשכונת תל ברוך בתל אביב. הבתים מוערכים בספרי החברה בכ- 57 מיליון שקל, גבוה יותר מהשווי של סדרת האג"ח כולה, כ- 44 מיליון ₪, כך שלדעתנו התשואה של האג"ח בהחלט מפצה על הסיכון הנמוך יחסית הטמון בה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה מחזיקים או עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.