הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בחסות המחוקק: כך פועלות חברות BDC בארה"ב

חברות BDC הוקמו ביוזמת הקונגרס האמריקאי בתחילת שנות ה-80, כדי לסייע לעסקים קטנים ובינוניים בארה"ב בשלבים הראשונים של הקמתם. על אף שמדובר בשוק קטן יחסית, חברות BDC צברו תאוצה בעשור האחרון

"חברות BDC הוקמו ביוזמת הקונגרס האמריקאי בתחילת שנות ה-80, כדי לסייע לעסקים קטנים ובינוניים בארה"ב". מחשב עם גרפים
זוהר דותן
|
30 יולי, 2020

להלן תמלול הסרטון:

 

1. לפני שנתחיל, כדאי שנסביר מה מאפיין את חברות BDC?

שלום לאה, חברות BDC, ובאנגלית Business Development Corporation, הן חברות שעוסקות במתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים במטרה לסייע להם בשלבי הצמיחה הראשונים. חברות אלה הוקמו בבסיסן על ידי המחוקק האמריקאי במטרה לאפשר תמיכה ולהגביר את הנזילות לחברות אמריקאיות פרטיות. הרגולציה על חברות BDC הדוקה יותר ביחס לרגולציה על חברות רגילות, בשל אופי הפעילות שלהן. הן מפוקחות על ידי רשות לניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, וכן על ידי הקונגרס, אשר יזם בעצמו את הקמתן בתחילת שנות ה-80, כדי לסייע ולספק נזילות לעסקים קטנים ובינוניים בארה"ב. היסטורית, מגבלת המינוף של חברות BDC הייתה 1:1, כלומר אפשרות לתת הלוואה של דולר בעבור כל דולר של הון עצמי. בעקבות שינוי במגבלת המינוף של 1:2, הן יכולות להחזיק כיום עד פי שניים חוב ביחס להון. יחד עם זאת, חשוב לציין שאפקטיבית, רוב חברות ה-BDC עדיין נצמדות למגבלה המקורית ורובן אף הצהירו שאין להן כוונה לחצות את היחס של 1 הון ל-1 וחצי חוב.

2. זוהר, מה מאפיין את המניות ואג"ח של חברות אלה?

חלק מחברות ה-BDC פרטיות וחלקן הנפיקו מניות בבורסה והפכו לחברות ציבוריות, אשר נסחרות בבורסות הגדולות בארה"ב כמו AMEX ונאסד"ק, מה שתורם לשקיפות ולנזילות שלהן. תשואת הדיבידנד של חברות BDC נחשבת לגבוהה יחסית, לאור העובדה שהן נהנות ממעמד של חברות לפיתוח עסקים ובהיותן כאלה פטורות מתשלום מס. זאת, בכפוף לכך שלפחות 90% מרווחיהן יחולקו כדיבידנד לבעלי המניות. אם נדבר על אגרות חוב של חברות BDC, הרי שרובן מדורגות סביב דירוג טריפל בי, הנחשב לדירוג השקעה נמוך יחסית, ואצל רובן, המרווח גבוה יותר ביחס לחברות אחרות עם דירוג דומה. אחת הסיבות לכך היא, ששוק החוב של חברות ה-BDC מצומצם ביחס לענפים אחרים, ומוכר הרבה פחות.

3. ולסיום, מה הם גורמי הסיכון בענף?

ראשית, חשוב לציין שלאורך ההיסטוריה אין תיעוד לחברת BDC שלא שילמה חוב במלואו ובזמן למשקיעיה. יחד עם זאת, בתקופה הנוכחית לנוכח משבר הקורונה וההשלכות הכלכליות שלו, שעוד לא ידועות במלואן, ייתכן שהחרפת המשבר תשפיע לרעה על יכולת ההחזר של החברות והעסקים, וביניהם גם כאלה שמתבססים על הלוואות של חברות BDC. במצב כזה, העמקת המשבר ומצב שבו יותר ויותר חברות נקלעות לקושי, עשויים להשפיע גם על הסיכון בהשקעה בחברות BDC.

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 30/07/2020 הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש. האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.