כיצד משפיעות האינפלציה ועליית הריבית בארה"ב ובעולם על שוק האג"ח?

לאחר עשור של אינפלציה אפסית וריבית נמוכה, בחודשים האחרונים חל שינוי. האינפלציה עולה ובמדינות כמו ארה"ב ואנגליה אף נמצאת בשיא של עשרות שנים. בתגובה, הבנקים המרכזיים נוקטים בהעלאות ריבית במטרה לרסן את קצב עליית המחירים. כיצד צפוי לפעול הבנק המרכזי בארה"ב בתקופה הקרובה ומהן ההשלכות שכבר רואים כיום על שוקי האג"ח?

"לאחר עשור של אינפלציה אפסית וריבית נמוכה, בחודשים האחרונים חל שינוי. האינפלציה עולה ובמדינות כמו ארה"ב ואנגליה אף נמצאת בשיא של עשרות שנים". תמונה של בנק
תומר סורסקי
|
04 יולי, 2022

להלן תמלול הסרטון:

לפני שנדבר על מה צפוי, בוא ניקח קודם צעד אחורה ונבין - מה הייתה המדיניות של הבנק המרכזי בארה"ב עד התקופה הנוכחית?

שלום לאה, העשור החולף התאפיין באינפלציה נמוכה מאוד שאפשרה לבנק המרכזי בארה"ב – הפד - לפעול ביתר חופשיות ובדרכים שונות כדי לתמוך בכלכלת ארה"ב. הפד הותיר את הריבית במשך תקופה ארוכה מאוד ברמה אפסית, ובנוסף כמהלך משלים גם ביצע רכישות של איגרות חוב בהיקפים לא מבוטלים. כך לדוגמה, עם פרוץ משבר הקורונה בשנת 2020 האיץ הפד את רכישות האג"ח, הותיר את הכסף זול ובכך הגביר את הנזילות בשווקים במטרה לעודד את הפעילות הכלכלית. פעולות אלה, לפחות לפי התאוריות הכלכליות, היו אמורות גם להביא לאינפלציה, מה שלא קרה בפועל – עד לאמצע שנת 2021 שבה חל שינוי.

 

תומר, אז מה השתנה בשנה האחרונה?

החל מאמצע שנת 2021, ובעיקר בחודשים האחרונים, האינפלציה הולכת ומטפסת. במשך תקופה ממושכת יחסית, הדעה הרווחת גם בקרב הבנק המרכזי וגם בקרב כלכלנים נוספים הייתה שהאינפלציה שאנחנו רואים היא זמנית בלבד, ונובעת מגורמים אקסוגניים – בעיקר ביקושים כבושים ממשבר הקורונה. כעבור זמן מה התברר שהאינפלציה כאן כדי להישאר, בין היתר כתוצאה מבעיות חמורות בשרשרת האספקה של חומרי גלם ומוצרים, וכן חוסר משמעותי בשבבים – שמהווים חומר גלם משמעותי בייצור מכוניות ומוצרי אלקטרוניקה למשל. לכך נוספו גם המלחמה באוקראינה שיצרה עלייה במחירי אנרגיה ומזון, וגל קורונה נוסף בסין שבעקבותיו שהו מיליוני תושבים בסגר ממושך, מפעלים הושבתו והפעילות הכלכלית בסין שוב נכנסה לשיתוק. עם הצטברות הגורמים הללו, הבין הפד שהאינפלציה אינה זמנית והיא כאן כדי להישאר. במקביל, גם שוק העבודה האמריקאי הגיע לרמות תעסוקה גבוהות מאוד. הפד ראה בכך סימן ברור לכך שהאינפלציה לא תתמתן ללא התערבות והחל לפעול באופן אקטיבי.

 

ולסיום, מהן ההערכות כעת ומה צפוי קדימה?

בנקודה הנוכחית, עיקר סימני השאלה הינם סביב שיעור הריבית אליו יגיע הפד בסוף תהליך העלאת הריבית. רוב ההערכות מדברות על כך שהריבית תנוע בשיעור של בין 3% ל-4%. מטרתו המרכזית של הפד היא להמשיך לטפל בצד הביקוש ולהביא להתקררות של השוק, במטרה להשתלט על האינפלציה. ואיך כל זה משפיע על המשקיעים? בעבר אלטרנטיבות ההשקעה היו מצומצמות, שכן הריביות באפיקי האג"ח היו נמוכות מאוד, ולכן משקיעים רבים בחרו להגדיל את פוטנציאל התשואה באמצעות האפיק המנייתי. חלק מהם גם פנו לאפיקים לא סחירים כדוגמת נדל"ן. לעומת זאת, נראה כי עליית התשואות באפיק האג"ח שמתרחשת כיום במקביל לצפי להמשך עליית הריבית, מייצרת אלטרנטיבת השקעה, כמובן לצד פיזור ובחינה דקדקנית.

 

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 04/07/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.