תחילתו של תיקון היסטורי? ירידה במחירי הבתים בארה"ב

שוק הנדל"ן האמריקאי מראה סימני צינון עקב עליית הריבית, וצניחה במחירי הבתים לרכישה ולשכירות

שוק הנדל"ן האמריקאי מראה סימני צינון עקב עליית הריבית. ציור של בניין
אלטשולר שחם
|
14 נובמבר, 2022
|
הסקירה היא מיום 14/11/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

רצף העלאות הריבית המהיר בארה"ב ובעולם ממשיך לתת את אותותיו בשווקים, כשאחת ההשפעות המובהקות היא בתחום הנדל"ן למגורים. בניסיון לרסן את האינפלציה הגואה, העלה שוב בתחילת נובמבר הבנק הפדרלי המרכזי את הריבית לטווח של 3.75%-4%, הרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת 2008. בעידן שבו מחירי הנדל"ן לרכישה ולשכירות נמצאים בשיא של עשרות שנים, מעניין לבחון כעת את השלכות עליית הריבית, שמצנן את השוק ומראה ניצנים של תיקון לעיוותי השוק שנוצרו ב-15 השנים האחרונות.

 

המגמה העיקרית שניתן לראות כעת היא ירידה מתונה במחירי הבתים בארה"ב, שצפויה להתגבר עקב התייקרות המשכנתאות. עקב העלאות הריבית, עלתה ריבית המשכנתאות ל-30 שנה והיא כבר מתקרבת לרף 7%. המשמעות היא התייקרות משמעותית של ההחזרים עשרות שנים קדימה לנוטלי הלוואות חדשות, בעוד שמשכנתא בריבית קבועה ל-30 שנה היא אחת ההלוואות הנפוצות בשוק. כפועל יוצא רוכשים פוטנציאליים רבים משהים עסקאות, ואחרים מוותרים על האפשרות לנוכח החשש שלא יעמדו בתנאי ההחזר. הביקוש יורד, בתים רבים שעומדים למכירה ממתינים זמן רב בשוק, ומחירי הבתים ב-20 הערים הגדולות בארה"ב רשמו את הצניחה החודשית החדה מאז 2009.

 

גם בשוק השכירות נרשמת האטה משמעותית, שבאה לידי ביטוי בירידת דמי השכירות ב-69 מתוך 100 ערים מובילות בארה"ב. עם זאת, המחירים עדיין גבוהים, ובחלק מהערים המרכזיות הם ממשיכים לעלות, כמו למשל בניו יורק, מיאמי, סן דייגו ועוד. המגמה ממשיכה לטפס מעלה בתמונה הכוללת של דמי השכירות בארה"ב, אך העליות התמתנו באופן דרמטי יחסית לתחילת השנה. גם כאן ניכרת השפעת האינפלציה ויוקר המחיה, שגורמים לצעירים רבים לחזור לבית ההורים או להתפשר על דירות שותפים.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 14/11/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.