2022 היא עדיין סימן שאלה גדול בכל הנוגע לאינפלציה

על ההתייקרות בחשמל, במזון ובדלק כולנו כבר שמענו, וישנה הבנה כי הלחצים האינפלציוניים בצד ההיצע יימשכו כנראה גם בשנה הקרובה. אם עד עכשיו העלייה באינפלציה נבעה בעיקר כתוצאה משיבוש בצד ההיצע, לא מן הנמנע שבקרוב יהיה לחץ גם בצד הביקוש

"על ההתייקרות בחשמל, במזון ובדלק כולנו כבר שמענו, וישנה הבנה כי הלחצים האינפלציוניים בצד ההיצע יימשכו כנראה גם בשנה הקרובה". חץ עולה
אלטשולר שחם
|
09 ינואר, 2022

שנת 2022 נפתחה בבשורה של העלאות מחירים בתחומים שונים, וההבנה שאנחנו עומדים בפני גל התייקרויות. מזון, חשמל, דלק ועוד. כבר חודשים שבעולם כולו מתמודדים עם עליות מחירים שהטריגר המשמעותי להן היה משבר הקורונה. מעבר מהיר וכמעט מידי לעבודה מהבית שהגביר את הצורך בציוד טכנולוגי כמו מחשבים, מסכים ועוד, שימוש בטכנולוגיה כתחליף למפגשים פיזיים, ובמקביל השבתה של קווי יצור רבים בשל המגיפה, ומחסור חמור בכוח אדם. כל אלה יצרו שיבושים בשוק התובלה העולמי ובאספקה של מוצרים שונים, שתורגמו בסופו של דבר לעליית מחירים.

 

ענף הרכב, למשל, חווה משבר חמור במיוחד בשל לחץ דו כיווני. מצד אחד, מגבלות הקורונה הביאו לכך שיותר אנשים נטשו את התחבורה הציבורית וביקשו לרכוש לעצמם רכב פרטי, ומן הצד השני משבר שבבים שנחוצים לייצור מכוניות הביא להאטה בקצב הייצור וזמני המתנה ארוכים במיוחד לרכבים חדשים, שהגיעו לעיתים אף לחצי שנה.

 

לישראל ישנו הלוקסוס לבחון את המדיניות המוניטרית

 

בסוף השנה החולפת הגיעה האינפלציה בארה"ב בקצב הגבוה ביותר מזה 39 שנים, והשלימה עלייה שנתית של 6.8%. בישראל, בהודעת הריבית האחרונה של בנק ישראל הוא התייחס לשיעור האינפלציה ואף עדכן מעלה את תחזית האינפלציה לשנת 2022 לשיעור של 1.6%. בנק ישראל מעריך גם ששיעור האינפלציה ימשיך לעלות ב-2023, ויתייצב ברמה של 2%, אמצע תחום היעד שנקבע. תחזית זו מבוססת על הערכה של הבנק כי העיכובים בשרשראות האספקה יתארכו עד לסוף שנה 2022 "בסבירות גבוהה", לפי בנק ישראל. יחד עם זאת, במסיבת העיתונאים ציין נגיד הבנק, אמיר ירון, שאנו רחוקים מהתפרצות אינפלציונית, מה שמעניק לישראל את הלוקסוס לבחון את המדיניות המוניטרית. התבטאות זו מחזקת את הסבירות לכך שבנק ישראל ימתין תחילה לצעדיו של הפד האמריקאי בטרם ינקוט בצעדים לשינוי בשיעור הריבית.

 

אתגרים תקציביים וסיכון של סכסוכי עבודה

 

עד כה האינפלציה הייתה בעיקר תוצאה של שיבושים בצד ההיצע, ללא השפעה משמעותית מצד הביקוש. לאחרונה, ישנם איתותים על לחצים מסוימים מצד הביקוש, ובעיקר בנושא שכר עובדים. בארה"ב, עובדים של חברת מזון גדולה שבתו כדי לקבל העלאת שכר המותאמת לעליות המחירים במשק. העובדים למעשה נלחמו על הוספת סעיפי COLAs  (Cost of living adjustments)  לחוזה ההעסקה שלהם, סעיפים אשר היו נפוצים בשוק העבודה לפני 40 או 50 שנים, אז האינפלציה הייתה גבוהה במיוחד. סעיפים אלה נועדו להגן על עובדים מפני שינויים שאינם צפויים בסביבת המחירים, והם כוללים העלאות שכר הצמודות לאינפלציה ולעלייה ביוקר המחיה. בשנות ה-90, כאשר חלה ירידה בשיעור האינפלציה, סעיפי ה-COLAs הפכו פחות ופחות נפוצים. עובדי חברת המזון ששבתו, אגב, הצליחו להשיג חוזה מתוקן הכולל את הסעיפים האמורים.

 

המשכה או התחזקותה של האינפלציה יעוררו את העובדה שהיא מהווה מעין מס על הציבור הרחב, ובייחוד עבור ציבור שלא נהנה מגידול בנכסיו ואין לו אפשרות לשפר את מצבו הכלכלי בצורה משמעותית – כגון במגזר הציבורי בישראל למשל, או בסקטורים שאינם נהנים מצמיחה חזקה. מציאות זו עלולה להעמיד את המשק והקואליציה בפני אתגרים תקציביים ואף סיכון של סכסוכי עבודה.

 

בנקודה הנוכחית נראה כי אין קונצנזוס באשר למגמה האינפלציונית. האם היא תמשיך לטפס ותהפוך קבועה, או שהיא זמנית בלבד ותחזור חזרה לרמות האפסיות שאפיינו אותה בשנים האחרונות? גם בכירי הפד עצמם לא מעריכים עד לאן תטפס האינפלציה וכמה זמן היא תימשך. עובדה זו עלולה להביא להמשך לחצי שכר, וביניהם עוד ועוד דרישות להסכמים בסגנון COLAs, שכן לא מן הנמנע שעוד עובדים יבקשו להגן על משכורתם מפני אי הוודאות.

 

נראה כי סימן השאלה ימשיך ללוות אותנו בחודשים הקרובים, ועם ההתפתחויות סביר שנראה גם את הבנקים המרכזיים בעולם פועלים באמצעים מוניטריים שונים במידת הצורך.

 

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 09/01/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.