חברות האשראי החוץ בנקאי ממשיכות לפרוח

רון רוזנשטיין
|
30 אפריל, 2017
גילוי נאות

הקשחת העמדות של הבנקים בנושא הלוואות לחברות והקלות רגולטוריות הובילו לפריחה של חברות האשראי החוץ בנקאי בשנים האחרונות. האם הצמיחה בענף צפויה להימשך בקצב מהיר ומה הסיכונים בדרך?

 

מה הגורמים שתומכים בצמיחה המרשימה של חברות האשראי החוץ בנקאי?

בשנים האחרונות אנו בהחלט רואים פריחה של חברות בתחום האשראי החוץ בנקאי וניכיון צ'קים. השחקנית הציבורית הגדולה בארץ היא חברת האחים נאוי, ובנוסף פועלות בתחום גם אופל בלאנס, אס.אר אקורד, פנינסולה ושוהם ביזנס. החברות מציעות מגוון פתרונות ליחידים ולעסקים לקבלת אשראי נוסף ושיפור הנזילות שאינם מקבלים מענה מהמערכת הבנקאית. חלק מהחברות ניצלו שינוי שנערך לאחרונה בחוק הבנקאות אשר התיר לחברות הפועלות בתחום לגייס אגח בריבית נמוכה על מנת להוזיל את עלויות המימון. כך יכולות החברות להרחיב עוד את תיקי האשראי שלהן ולשמור על הרווחיות הגבוהה. להערכתנו הפריחה בענף תתחזק בשנים הקרובות ככל שימשכו ההקלות הרגולטוריות בתחום.

 

האם הבנקים צריכים לחשוש מנגיסה בהגמוניה שלהם בשוק האשראי?

נראה כי ככל שיעבור הזמן יותר ויותר הלוואות חדשות יינתנו על ידי חברות אשראי חוץ בנקאי. עדיין, השליטה של הבנקים בשוק האשראי היא כמעט מוחלטת, ומדובר במאות מיליארדי שקלים, כך שגם צמיחה מהירה מהצפוי של חברות האשראי החוץ בנקאי לא תעלים את השליטה של הבנקים בעתיד הקרוב. הבנקים גם מנסים לשמור על מעמדם המוביל על ידי התייעלות והתאמת הפעילות למאה ה-21 באמצעים דיגיטליים.

 

מה הסיכונים המרכזיים של החברות בענף?

השינויים הרגולטוריים וזמינות הכסף מובילים להתגברות התחרות בענף, דבר אשר מוביל למגמת ירידה בתשואה על תיק האשראי של החברות. סיכון אחר הוא חשיפה לתחום הקבלנות והיזמות, בעיקר למגורים, ככל שתהיה האטה בתחום, חברות הבנייה עשויות להיקלע לקשיים ולהשפיע לרעה על רווחיות חברות האשראי. סיכון נוסף הוא הרגולציה שעתידה להיכנס, כגון החוק להסדרת מוסר התשלומים לספקים או החוק לצמצום השימוש במזומן, אשר עשויים לשנות את הביקוש לשירות אותו מספקות החברות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש.