מי המרוויחים הגדולים מחוק הריטים?

יובל ניסני
|
29 ספטמבר, 2016
גילוי נאות

 

כיצד חוק הריטים החדש משנה את התמונה בענף?

ריט היא קרן להשקעה בנדל"ן, אשר פטורה מתשלום מס ומחויבת לחלק לפחות 90% מהרווחים שלה כדיבידנד למשקיעים. למרות שהחוק שמסדיר את פעילות קרנות הריט נחקק ב- 2006, הוקמו עד היום בסך הכול שתי קרנות. התיקון שהוצע לאחרונה לחוק הריטים מכיל מספר שינויים שאמורים לעודד הקמה של קרנות נוספות. אחד השינויים המרכזיים, הוא שתותר רכישת קרקע לשם בניית דיור להשכרה. היות והקרנות נסחרות בבורסה, זה יאפשר לרתום את כספי החיסכון של הציבור לצורך מימון פתרונות לשוק הדיור. החוק החדש גם ייתן לקרן הטבות מיסוי כגון מס רכישה מופחת, ובנוסף תהיה למייסדים האפשרות להעביר לקרן נכסים תמורת מניות, ולקבל דחייה של תשלום מס שבח עד למימוש הנכס.

 

האם זה יתרום להגדלת היצע פתרונות הדיור בארץ?

הרעיון מאחורי התיקון לחוק מתבקש, היות והוא מאפשר לקרנות ריט להיות יזמיות גם בפרויקטים של דיור להשכרה. בארה"ב ובאירופה ראינו מאז משבר הסאב-פריים תנופה אדירה בתחום הדיור להשכרה באמצעות מקבצי דיור שמוחזקים על ידי חברות נדל"ן או קרנות ריט. התיקון לחוק גם נותן לקרנות שורה של הטבות מיסוי, כגון מס רכישה מופחת ופטור מתשלום מע"מ ברכישת נכסים מגופים פרטיים, ובנוסף מאפשר לקרנות להגיע למינוף של עד 80% משווי הקרקע. כל הדברים האלו אמורים לייצר תנופה דומה בשוק השכירות גם בארץ. השאלה הגדולה תהיה האם הקרנות יצליחו למשוך את המשקיעים לשים את כספם על המיזמים האלו.

 

אלו חברות כבר מנסות "לרכב על הגל" של "חוק הריט"?

מגוריט היא קרן הריט הראשונה שהנפיקה את מניותיה בבורסה בת"א על בסיס החוק. התוכנית העסקית שלה היא לרכוש מקבצי דיור של 20 דירות ומעלה, בעיקר בערים בפריפריה, להשכיר את הדירות ולחלק את דמי השכירות כדיבידנדים למשקיעים. השאלה היא כמה ירוויחו מזה המשקיעים. תשואת השכירות הממוצעת היום על דירה בישראל היא כ-3.5%. מאחוז זה צריך להוריד כחצי אחוז הוצאות תחזוקה וכספים, ועוד 1% של דמי ניהול לבעלים, מה שמשאיר סביב 2% לבעלי המניות. לדעתנו זו תשואה נמוכה מידי שאינה מפצה על הסיכון של שינוי כיוון בשוק הדיור. על מנת שהקרנות החדשות יהיו אטרקטיביות, הן יצטרכו להסתפק בדמי ניהול צנועים יותר, לפעול בצורה יעילה ולהשקיע בנכסים שיניבו תשואת שכירות גבוהה יותר.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש.