משקיעים בת"א - המניות הישראליות המומלצות לשנה החדשה

אלטשולר שחם
|
04 ינואר, 2017
גילוי נאות


2016 הייתה שנה מעניינת עבור מרבית שוקי המניות בעולם, במיוחד בכל הנוגע למניות מהמדדים האמריקנים. למרות הדיבורים של רבים מהאנליסטים על "תמחור יתר" הניבו מניות אלה תשואה של מעל 10%. לעומת זאת, המדדים המובילים בבורסה בתל אביב דווקא הציגו ירידות של כמה אחוזים. קל לגלות כי התשואה השלילית הזו מקורה בעיקר בשל ירידות המחירים החדות של המניות ממגזר התרופות.

 

השנה בלטו במיוחד מניות ממגזר הנדל"ן המניב והפיננסים. חברות הנדל"ן המניב המשיכו השנה ליהנות מסביבת הריבית הנמוכה, שמאפשרת להן לקבל מימון זול לרכישת נכסים מניבים חדשים. הסביבה הכלכלית החיובית בישראל סייעה גם לבנקים להמשיך להניב תשואה טובה על ההון העצמי. מרבית הבנקים כבר קרובים לדרישות הלימות ההון החדשות ולכן נראה כי בשנים הקרובות הם יוכלו לשוב לחלק דיבידנדים נאים למשקיעים. בנוסף, מרבית הבנקים החלו לעבור תוכנית התייעלות משמעותית, שמטרתה להתאים את פעילותם לשינויים הטכנולוגיים-חברתיים שעוברים על הלקוחות ובראשם המעבר לצריכת המוצרים הפיננסים באמצעות הרשת מבלי צורך בהגעה פיזית אל הסניף.

 

כבר בסוף 2015 הערכנו כי המגזרים האלו צפויים להמשיך לקבל רוח גבית כלכלית ולכן הם כיכבו בקרב המניות המומלצות שלנו ל-2016. בין השאר, המלצתנו על מניית בנק הפועלים - הניבה 17.8% ב-2016, מניית עזריאלי (הניבה 19.6% ב-2016), מניית ניסן (4.7%), מניית לידר שוקי הון (10.7%) ומניית ביטוח ישיר שזינקה ב-42.3% השנה.

 

לאור הסביבה העסקית היציבה בישראל והתמחור הנוח של השוק הישראלי ביחס לשווקים אחרים בעולם, אנחנו סבורים ששוק המניות המקומי אטרקטיבי בפתיחת 2017. בעבר הזכרנו מספר מניות מומלצות. בנוסף אליהן, אפשר לציין גם את שפיר הנדסה. החברה הינה אחת מהחברות הגדולות במשק בתחום הקבלנות ועבודות תשתית ובניה. אחד היתרונות של שפיר היא העובדה שהיא מרוויחה מכל שרשרת הפעילות בתחום, החל משלב כריית המחצבים ועד להקמה ותפעול של הפרויקטים בהם זכתה.

 

ההתרחבות בתחום התשתיות בארץ הובילה את החברה לסיים את הרבעון השלישי של שנת 2016 עם הכנסות של 924.4 מיליון שקל, גידול של 32.4% בהשוואה לרבעון המקביל מלפני שנה. הגידול בהכנסות נבע מצמיחה במגזר התשתיות בעקבות התקדמות בפרויקטים של נמל חיפה וכביש 6. גם במגזר התעשייה נרשמה צמיחה בכמויות הנמכרות. להערכתנו, תנופת הפיתוח בתחום התשתיות צפויה להימשך גם בשנים הקרובות, וזה ייתן רוח גבית חזקה לתוצאות הפעילות של שפיר.

 

מניה אטרקטיבית נוספת לדעתנו, במיוחד עבור משקיעים המחפשים השקעה דפנסיבית יחסית עם זיקה לשוק הנדל"ן למגורים, היא מגדלי הים התיכון. מדובר באחת החברות המובילות והוותיקות בענף הדיור המוגן בישראל, המחזיקה ומנהלת 7 נכסי דיור מוגן, שהאחרון מביניהם - הבית בגני תקווה, החל באכלוס באוקטובר 2016 האחרון וצפוי לייצר השנה תזרים מזומנים משמעותי בעקבות קבלת פיקדונות הדיירים הנכנסים. בסך הכול, בבעלות החברה למעלה מ- 1,600 יחידות דיור, והיא שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים בנכסים וממשיכה לבחון גם פרויקטים נוספים. הזדקנות האוכלוסייה והביקוש הגובר לדיור מוגן צפוי לתמוך בצמיחה של החברה, כך שהמניה נראית מעניינת מאוד להשקעה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה מחזיקים או עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.