עניין של ביקוש: האם עליית הריבית יכולה להצליח לצנן את מחירי הדיור?

עליית הריבית הרחיקה משוק הנדל"ן משקיעים ורוכשים פוטנציאליים, שנרתעים מהתייקרות החזרי המשכנתא. כיצד יושפע הביקוש בטווח הארוך ואיך הוא משפיע על שוק השכירות?

עליית הריבית הרחיקה משוק הנדל"ן משקיעים ורוכשים פוטנציאליים, שנרתעים מהתייקרות החזרי המשכנתא. זוג קונה דירה
אלטשולר שחם
|
19 ינואר, 2023
|
הסקירה היא מיום 19/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

שנת 2022 שזה עתה הסתיימה תיזכר כשנה סוערת בכלכלה העולמית, וגם בישראל. בתחום הנדל"ן, ובפרט בתחום הנדל"ן למגורים, הייתה זו שנה סוערת במיוחד שבה נרשמה עליית מחירים חדה במחירי הדירות. גורמים נוספים שהשפיעו מהותית על הענף היו שיעור האינפלציה שטיפס לקצב של למעלה מ-5%, וסדרת העלאות ריבית שנועדה לרסן את האינפלציה אך הכבידה על נוטלי המשכנתאות והרוכשים הפוטנציאליים – בשל התייקרות ההחזרים. מכלול הגורמים טלטל את הענף הן בצד הרוכשים והן בצד החברות היזמיות והקבלנים, והתגלגל לעלייה גם במחירי השכירות.

 

על פי נתוני בנק ישראל, סך המשכנתא הממוצעת ירד בכ-5% בנובמבר 2022 לרמה של 993 אלף שקל, לאחר שכבר חצה בשנה החולפת את רף המיליון. ירידת סכום המשכנתא הממוצעת משקפת על פי הערכות התמתנות מסוימת במחירי הדירות, ואת אי הנכונות של הקונים לממן עליות מחירים נוספות באמצעות הגדלת המשכנתא. בנוסף, הפיקוח על הבנקים הידק את הבקרה על הבנקים בקריטריונים לקבלת המשכנתא, ביחס לגובה ההכנסות של הלווים אל מול ההחזרים הצפויים של ההלוואה – צעד אשר בפני עצמו עשוי לצמצם את מספר הלווים ואת גובה המשכנתאות שיקבלו. עם זאת, בשלב זה עדיין לא ניתן לראות מגמה של ירידות מחירים, אולם נתוני הלמ"ס מדווחים על ירידה בהיקף העסקאות ובהיקף נטילת המשכנתאות.

 

נוכח כל הצעדים לצינון המחירים ובראשם העלאת הריבית, רוכשים ומשקיעים רבים עברו למצב של המתנה. למרות הערכות כי תהליך העלאות הריבית קרוב למיצוי וכי הריבית תגיע בתוך שנה ל-4% (לעומת 3.75% כיום), נראה שרוכשים רבים מעדיפים להמתין לסימנים נוספים להתייצבות.

 

אחת הסיבות המרכזיות לכך שהמחירים נותרו גבוהים היא הביקוש המשמעותי בשוק הדיור. בישראל מאז ומתמיד הביקוש עולה על ההיצע והוא אף צפוי להחריף בעשורים הקרובים, עם העלייה בתוחלת החיים וקצב הגידול הטבעי באוכלוסייה. בישראל קצב זה עומד על 2% לשנה בממוצע – המהיר מבין המדינות המפותחות – שצפוי להפוך את ישראל לצפופה ביותר מבין מדינות ה-OECD עד שנת 2040. היצע הקרקעות הזמינות לבנייה אינו מדביק את הקצב, וכך גם התהליכים הביורוקרטיים וקצב בניית הדירות עצמן.

 

דמי השכירות מטפסים ב-8%

 

בינתיים, הביקוש הער לעומת ההיצע המצומצם, יחד עם עליית הריבית - משפיעים עמוקות על שוק השכירות. רוכשים פוטנציאליים ממשיכים לשכור דירות במקום לקנות – אם מחוסר יכולת להתחייב להחזרים גבוהים במשכנתא ואם בהמתנה להתבהרות המצב; פרויקטים של פינוי-בינוי מזרימים לשוק  שוכרים נוספים; ובעלי דירות לוחצים להעלאת דמי השכירות על מנת להדביק את קצב עליית הריבית על הכסף. כל אלה הביאו לעלייה של למעלה מ-8% בדמי השכירות בחוזים חדשים בנובמבר, ו-4.1% בחוזים מחודשים.

 

הנתונים הללו אינם מבשרים טובות למי שמצפה לירידת מחירים משמעותית, מה גם שהקרקעות המשווקות בשנים האחרונות הן בעיקר בפריפריה ולא באזורי הביקוש במרכז הארץ. לפיכך, עליית הריבית היא גורם ממתן בעת הזו, אך נשאלת השאלה עד כמה היא יכולה להשפיע על הביקוש לאורך זמן.

 

מבחינת חברות הבנייה למגורים, נראה כי המצב הפיננסי של רובן טוב. המכירות החזקות בשנים האחרונות הבטיחו להן תזרים יציב לפחות בשנתיים הקרובות, היות שפרויקטים בביצוע הם לרוב תחת שיעור גבוה של חוזים חתומים. החשיפה של החברות למגורים לפיכך היא בפרויקטים שטרם החלו ושיווקם נמצא בשלבים התחלתיים. אנו רואים סיכון גבוה יותר בחברות שרכשו קרקעות בהיקפים משמעותיים במינוף גבוה לטווח קצר, מתוך הנחה שהמחירים ימשיכו לעלות. חברות אלה עשויות למצוא את עצמן עם עלות מימון שזינקה בשל עליית הריבית, אי ודאות באשר לעליית המחירים ויכולת מוגבלת במיחזור ההלוואות באותן היקפים בהם הן נלקחו – גם אם המחירים לא יירדו, אלא רק לא יעלו בשיעור הצפוי. נראה כי חברות שלא ביצעו רכישות כאלה פחות חשופות, וכך גם חברות שיש להן מלאי היסטורי של קרקעות אשר שוויין זינק לאורך השנים.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 19/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.