צפי להעלאת ריבית בארה"ב מחזק את הדולר

בשנתיים האחרונות עבר השקל מהלך ארוך ומשמעותי של התחזקות, ובתקופה מסוימת הוא התחזק בצורה כה משמעותית, עד שהפך לאחד המטבעות החזקים בעולם. בתקופה האחרונה אפשר לראות שינוי מגמה כאשר השקל הולך ונחלש אל מול הדולר המתחזק. האם שקל חזק הוא טוב לכלכלה? ומה מקורו של השינוי שחל לאחרונה?

"בתקופה האחרונה אפשר לראות שינוי מגמה כאשר השקל הולך ונחלש אל מול הדולר המתחזק". מסך מחשב עם ניתוחי ביצועים
תומר סורסקי
|
28 פברואר, 2022

להלן תמלול הסרטון:

מה היו המגמות השולטות בשוק המט"ח בישראל בשנתיים האחרונות, שהשפיעו בין היתר על השקל?

שלום אלון, אם נלך רגע אחורה לתחילת שנת 2020 – רגע לפני שמשבר הקורונה פרץ לחיינו, נקודת הפתיחה של הכלכלה הישראלית הייתה מצוינת. צמיחה גבוהה, אבטלה שנמצאת בשפל כל הזמנים, שיפור מתמשך בדירוג האשראי ואפילו עודף בחשבון השוטף. בארה"ב ובאירופה הריבית הייתה במגמת ירידה ולכן השקל התחזק ביחס לדולר ולאירו. בהמשך, עם פרוץ משבר הקורונה, שגשוג מגזר ההייטק וריבוי ההשקעות הזרות בישראל, מגמת ההתחזקות של השקל נמשכה גם לתוך שנת 2021.

 

תומר, מה השתנה עכשיו, מדוע המגמה השתנתה כך שהדולר דווקא מתחזק כעת אל מול השקל?

הפרמטר המשמעותי שעשוי להשפיע על שער הדולר בתקופה הקרובה הוא כמובן שיעור הריבית. בארה"ב נראה כי העלאת ריבית היא כבר עובדה מוגמרת, וכעת נותר להבין כמה מהר יקרה התהליך וכמה חזק תעלה הריבית. נראה כי ככל שפער הריביות בין ארה"ב וישראל יהיה גבוה יותר, הוא ייצר ביקוש לדולר לעומת השקל. בנוסף, חלק מהביקוש החזק לשקל נבע מפריחת ההייטק הישראלי בחודשים האחרונים וההנפקות הרבות של חברות. מגמה זו כבר מאטה ועוד צפויה להמשיך להאט, ואפשר לראות את זה בא לידי ביטוי במימושים שחלו במניות הטכנולוגיה המובילות בארה"ב.

 

ולסיום, מה צפוי קדימה?

אז כפי שאמרנו בעבר, נגיד גם הפעם שקשה עד בלתי אפשרי לנבא את הכיוון שבו ילך שוק המט"ח. יחד עם זאת, אפשר להניח שהסיכוי לכך שהשקל ימשיך להתחזק בצורה אגרסיבית בדומה לזו שראינו בשנים האחרונות – ירד. במקביל, נראה כי הסיכוי ליציבות השקל ואפילו להיחלשות מסוימת שלו בתקופה הקרובה – יעלה. ככל שיהיו אירועים בלתי צפויים, או שינויים משמעותיים בגזרת הקורונה, ייתכן שאלה ישפיעו על כיוון שער החליפין. בכל מקרה, גיוון תיק ההשקעות ובכלל זה שילוב של ניירות ערך ישראליים לצד ניירות ערך זרים, עשוי לסייע בשמירה על יציבות ובהתמודדות טובה יותר עם שינויים תכופים בשער החליפין.

 

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 28/02/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).  הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.