ארה"ב, יפן וסין שואפות לייצר בעצמן שבבים: מה המשמעות לחברות בענף?

ענף השבבים עבר שינויים משמעותיים מאז משבר הקורונה, שינויים שהציבו אותו במרכז תשומת הלב העולמית. זאת בשל הקריטיות שלו בתחום הטכנולוגיה, התקשורת, הרכב ועוד. מדוע יותר מדינות רוצות לעבור לייצור אוטונומי של שבבים ומה צפויה להיות ההשפעה על החברות בענף?

ענף השבבים עבר שינויים משמעותיים מאז משבר הקורונה, שינויים שהציבו אותו במרכז תשומת הלב העולמית. מפעל שבבים
תומר סורסקי
|
06 ספטמבר, 2022

להלן תמלול הסרטון:

לצד ענפי התיירות והפנאי שנפגעו אנושות ממשבר הקורונה, גם ענף השבבים עבר טלטלה משמעותית בשנתיים וחצי האחרונות - טלטלה שמלווה אותו עד היום.

שלום זוהר, בהחלט, משבר הקורונה הציב את ענף השבבים במרכז תשומת הלב העולמית, לאור העובדה שהוא קריטי לייצור מוצרי טכנולוגיה, תקשורת, רכבים ועוד. רק לפני מספר חודשים עוד דובר על זמן ההמתנה הממושך עד לקבלת רכב חדש, טלפון חכם ואפילו מסך מחשב או טאבלט. הסיבה לעיכובים החריגים הייתה עלייה חדה בביקוש לשבבים בזמן משבר הקורונה, בעיקר מצד ענף הטכנולוגיה. המעבר המהיר לעבודה מהבית ב-2020 והעלייה בשימוש בטכנולוגיות של תקשורת מרחוק, דרשו מתעשיית השבבים לעבוד שעות נוספות. במקביל, חלו שיבושים גם בצד ההיצע עקב מחסור בכוח אדם וצמצום או סגירה של קווי ייצור. יצרניות השבבים נאלצו לבצע תעדוף של המלאים הקיימים. בתעשיית הרכב, למשל, שסבלה ממחסור באספקת שבבים נוצר מצב אבסורדי בו רכבים עומדים מוכנים במשך חודשים ולא משוחררים לקונים בגלל השבבים החסרים. משבר הקורונה יצר למעשה שינוי בתמהיל ההזמנות של חברות השבבים, וחוסר איזון בין הביקוש להיצע שהביא לעלייה משמעותית במחיריהם. מצב זה חידד את ההבנה הלאומית והפוליטית בנוגע לחשיבות הענף, ויתרה מכך, חשיבות הצורך לייצר שבבים באופן עצמאי.

 

תומר, מהי המשמעות של הבנה זו? בפני אילו שינויים אנחנו עומדים – אם בכלל?

לאור הצורך המתגבר בייצור שבבים בכלל, ושבבים מתקדמים בפרט, על רקע ההתקדמות הטכנולוגית המואצת – מדינות רבות הבינו שאוטונומיה בתחום השבבים קריטית להמשך ההתפתחות והצמיחה שלהן. ארה"ב, יפן וסין כבר הודיעו שהן יתמכו בהקמת מפעלים לייצור שבבים בשטחן, והן מחזרות אחר החברות המובילות בתחום. ברקע למרוץ השבבים עומדת גם מלחמת הסחר ההיסטורית בין ארה"ב וסין. אז טענה ארה"ב שסין משתמשת בשבבים המיובאים ממנה לביצוע מעקב אחר ארה"ב, והנה עוד סיבה עבור ארה"ב לייצר את השבבים שלה בעצמה. חשוב לזכור שמדובר במלאכה מאוד מאוד מורכבת. הקמה של מפעל שבבים אחד אורכת בממוצע כארבע שנים, ועלותה מוערכת בעשרות מיליארדי דולרים. בארה"ב חתם הנשיא ביידן על חוק ה-CHIPS, חוק השבבים, שבמסגרתו יועברו עשרות מיליארדי דולרים למחקר, פיתוח ותשתיות בתחום השבבים.

 

ולסיום, כיצד ישפיעו תהליכים אלה על החברות בענף השבבים?

כנראה שיהיו מספר כוחות שיפעלו במקביל בענף. אם נחלק את הצפי לטווח הקצר והארוך, הרי שבטווח הקצר ייתכן מאוד שנמצא עצמנו מול ירידה זמנית בביקוש לשבבים, בעיקר לאור סביבת המאקרו המשתנה, האינפלציה הגבוהה והריבית שעולה בקצב מהיר. זאת במקביל לפעולות שחברות וממשלות נוקטות להגדלת ההיצע, מה שעלול להוביל לעודף היצע בטווח הקצר. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו נמצאים בפתחה של מהפכה טכנולוגית עוצמתית בכל תחומי החיים, ולכן ההערכה היא שכמות השבבים הנחוצה לאנושות רק תלך ותגדל עם השנים. במידה ולא יהיו זעזועים או מקרי קיצון, הרי שבטווח הארוך הסבירות היא שהביקוש בתחום ילך ויגבר.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 06/09/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.