הברקזיט חוזר – קריסה של גוש היורו?

אלטשולר שחם
|
06 פברואר, 2017
גילוי נאות


ביוני 2016 הצביעו אזרחי בריטניה בעד יציאת המדינה מהאיחוד האירופי וגרמו לטלטלה פוליטית

וכלכלית ביבשת. מאז, הפאונד הבריטי חווה ירידה חדה בערכו בעקבות החששות מפגיעה בכלכלה הבריטית. תרזה מיי - ראש ממשלת בריטניה, לא ממש התרגשה מהחששות האלו, ובנאומה האחרון אמרה בצורה חד-משמעית כי היא מעוניינת להחזיר את בריטניה לגדולתה באמצעות היפרדות מוחלטת מאירופה והפיכתה לגלובלית. הגשמת החזון הגלובלי של מיי לא יהיה קל. בית המשפט העליון במדינה הודיע כי כדי להתחיל במו"מ עם נציגי האיחוד יש לאשרו קודם כל בפרלמנט ולא בסיום המו"מ עם האיחוד, כפי שציפתה מיי. הבעיה היא שהמפלגות שתמכו בהיפרדות מהוות כיום מיעוט בפרלמנט. עדיין, סביר להניח שמדובר בסך הכול בדחיית תחילת המו"מ עם נציגי האיחוד, ובסופו של דבר יתקבל האישור הנכסף.

 

מדבריה של מיי אפשר להבין שבריטניה אינה מחפשת פיתרון דומה לזה של נורבגיה או איסלנד, המאפשר להן להשתתף בשוק האירופאי המאוחד, או כמו המודל של שוויץ המבוסס על סל הסכמי הדדיות בין הצדדים. השאיפה של מיי היא להביא את בריטניה לעצמאות, למצב בו היא סוחרת עם כל מדינות העולם, לא רק עם אירופה, ולהפוך את המדינה למרכז פיננסי עולמי אפילו גדול יותר ממה שהוא כרגע. בנאומה היא התמקדה במיוחד בשלוש מדינות: ארה"ב, אוסטרליה והודו. לשמחתה, לחזון הגלובלי שלה שותף גם הנשיא האמריקני החדש. טראמפ כבר התבטא בעבר בעד הברקזיט, ולאחרונה הוא אף נפגש עם תרזה מיי והבטיח שלא לפגוע בהסכמי הסחר עם בריטניה לאחר עזיבת האיחוד.

 

לא כולם קונים את הצלחת החזון של מיי. הטענה הנפוצה ביותר של המתנגדים ליציאה מהאיחוד היא שהסחר הבינלאומי של בריטניה ייפגע כאשר היא תסיים את חברותה ב"מועדון" גוש הסחר החופשי של אירופה. לדעתנו, דווקא ההיפך הוא הנכון. הסכמי הסחר באיחוד מוגנים באמצעות מכסים גבוהים ורגולציה קשוחה שמגבילה ייבוא מחוץ לאירופה. לאחד שבריטניה תעזוב את האיחוד, היא תהיה חופשית לייבא מוצרים מכל רחבי העולם במחירים תחרותיים, נמוכים יותר מאלה שהיא מייבאת כיום ממדינות האיחוד. אשרור הסכמי הסחר החופשי בין ארה"ב לבריטניה בוודאי יקלו על התקדמות בכיוון הזה.

 

גם התחזית של חלק מהכלכלנים כי מדינות האיחוד יענישו את בריטניה על העזיבה ויטילו מכסים גבוהים על התוצרת שלה נראית רחוקה מהמציאות. כיום בריטניה היא אחד השווקים המרכזיים ביותר של האיחוד האירופי לייצור מגוון רחב של מוצרים. בנוסף, בריטניה היא אחת הקנייניות הגדולות ביותר של רכבים גרמניים, כך שלמעצמה הגרמנית יש אינטרס מובהק לשמר את יחסי הסחר הטובים עם בריטניה גם לאחר העזיבה.

 

ההתאוששות הכלכלית של בריטניה בשני הרבעונים האחרונים מחזקת את נכונות ההחלטה לעזוב את האיחוד, במיוחד לאור הקיפאון בצמיחה ברוב מדינות האיחוד. התמ"ג צמח ברבעון האחרון ב-0.6% ובקצב שנתי בריטניה צומחת בכ-2%. הצמיחה נתמכת בגידול בצריכה הפרטית והתייצבות של פעילות הייצור ומגזר הבניה. למעשה, בריטניה צמחה יותר מגרמניה, שצמחה רק ב-1.9% בשנה החולפת.

 

הסוגיה שתעמוד על הפרק בשנה הקרובה תהיה האם התוצאות החיוביות של בריטניה והחיבוק שהיא מקבלת מארה"ב ידחפו גם מדינות נוספות לעזוב את האיחוד. מנהיגי איטליה, הולנד ומדינות נוספות שצפויות לעבור בחירות בשנה הקרובה, כבר רמזו שהן חושבות על אפשרות כזו. למרות זאת, להערכתנו המצב הכלכלי הפחות איתן של אותן מדינות לא יאפשר להן ללכת במתווה דומה לזה של בריטניה, כך שאנחנו סבורים שההשפעה של הברקזיט על הכלכלה האירופית ועל יציבות האיחוד תהיה נמוכה יחסית, ולא תייצר טלטלה בשוק בעתיד הקרוב.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה מחזיקים או עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.