הלחימה ברוסיה משפיעה גם על ענף הציוד החקלאי והמכני

אחד הסקטורים שהושפע בצורה משמעותית מתופעות הלוואי של הקורונה, הוא סקטור הסחורות וכנגזרת גם סקטור הציוד החקלאי והמכני. מהן המגמות הבולטות בענף בתקופה הקרובה?

"אחד הסקטורים שהושפע בצורה משמעותית מתופעות הלוואי של הקורונה, הוא סקטור הסחורות וכנגזרת גם סקטור הציוד החקלאי והמכני". כלים חקלאיים
אורן אברהם
|
03 אפריל, 2022

להלן תמלול הסרטון:

לפני שנדבר על מה שמשפיע על ענף הציוד החקלאי והמכני, נרצה קודם להבין מה פעילותן של החברות בסקטור?

שלום אלון, סקטור הציוד החקלאי והמכני כולל חברות שמייצרות ציוד כבד שמיועד לתעשיית הסחורות. בכלל זה אפשר למנות טרקטורים, קומביינים של תבואות ועוד מכונות כאלה ואחרות לתעשיית החקלאות, הברזל ועוד. הרווחיות של אותן יצרניות מושפעת במידה רבה מהשינויים במחירי הסחורות בעולם. ככל שמחירי הסחורות נוטים לעלות ולמשך זמן ארוך יותר, מדובר בחדשות טובות עבור החברות הפועלות בענף. העלייה במחירי הסחורות הינה מגמה הנמשכת כבר קרוב לשנתיים, והיא תוצאה של שיבושים בשרשראות האספקה העולמיות, שהפכו את ייצור הסחורות לפחות יעיל וכלכלי. יחד עם זאת, הצורך בסחורות הולך ועולה כל הזמן ומפעיל לחץ בצד הביקוש. חלק משמעותי מהעליות האחרונות במחירי האנרגיה, מיוחס ללחימה בין רוסיה לאוקרינה, אולם במקרה הזה מדובר בהשפעות הצפויות להיות קצרות טווח. לעומת זאת, להבנה המחלחלת בקרב מדינות אירופה שעליהן להקטין את התלות באספקת גז ונפט מרוסיה, עשויה להיות השפעה ארוכת טווח על מחירי הסחורות. זאת בין היתר לאור העובדה שאותן מדינות כבר מתחילות להשקיע מאמצים בבניית תשתיות עצמאיות של גז וחשמל, מה שעשוי להגביר את הביקוש לציוד חקלאי ומכני בשנים הקרובות.

 

אורן, מה מאפיין את החברות שמשתייכות לענף?

החברות הפועלות בענף הציוד החקלאי והציוד המכני, הן בדרך כלל חברות גדולות, ותיקות ויציבות, הפועלות על פני שנים. אותן חברות בדרך כלל מאופיינות כחברות ערך, כלומר חברות עם תזרים קבוע ופעילות שמניבה ערך בהווה. פעילותן של החברות הללו תלויה באופן כמעט בלעדי במחירי הסחורות, ובעיקר באורך הסייקל הכלכלי – ומכאן שמדובר בענף מחזורי. כלומר, ככל שהעלייה במחירי הסחורות הינה ממושכת ונמשכת זמן רב יותר, גוברת ההשקעה מצד חקלאים ויצרנים אחרים לביקוש לציוד כבד. מנגד, בתקופות שבהן חלה ירידה במחירי הסחורות, קטן גם הביקוש לציוד זה.

 

ולסיום, מה צפוי בענף קדימה?

לאור העובדה שמדובר בסקטור מחזורי, כמו שהזכרתי קודם - הוא תלוי במידה רבה בנקודה בה אנחנו נמצאים בסייקל הכלכלי. תרחיש של האטה כלכלית, למשל, עשוי להביא לעלייה בהשקעות לטובת עידוד הצמיחה מצד ממשלות המערב. במקביל, הצורך הגובר בסחורות נוספות כדוגמת מתכות לטובת ענף הבנייה, והמעבר המואץ לאנרגיה מתחדשת בעולם כולו, תומכים בהמשך ביקושים גבוהים לציוד חקלאי ומכני. להערכתנו, יצרניות הציוד החקלאי והמכני עשויות ליהנות מהמשך הסייקל החיובי גם קדימה, וזאת בעקבות העימות בין רוסיה לאוקרינה, התנאים המאקרו הכלכליים השוררים כיום בעולם וכן לאור הביקוש המתגבר.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 03/04/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.