משבר האנרגיה באירופה: בגרמניה נערכים לתרחיש של עצירת אספקת הגז מרוסיה

מאז תחילת המתקפה הרוסית באוקראינה, חוות מדינות אירופה, ובראשן גרמניה, אי ודאות לגבי המשך אספקת הגז לשטחן. החורף שהולך ומתקרב הופך את המצב לכאוטי עוד יותר, כאשר במקביל מחירי האנרגיה עולים בחדות ומכבידים על ההוצאה הצרכנית

"מאז תחילת המתקפה הרוסית באוקראינה, חוות מדינות אירופה, ובראשן גרמניה, אי ודאות לגבי המשך אספקת הגז לשטחן". משאבת נפט
סיוון הושמנד
|
01 אוגוסט, 2022

להלן תמלול הסרטון:

בשבועות האחרונים מדברים יותר ויותר על משבר האנרגיה המחריף באירופה לאור המצב המתוח עם רוסיה. תוכלי לתאר לנו את תמונת המצב הנוכחית?

שלום אלון, כבר חודשים ארוכים שמדינות אירופה, ובראשן גרמניה, מתמודדות עם משבר אנרגיה חריף - אולי החריף ביותר שידעו אי פעם. התלות הגבוהה ברוסיה כמקור לגז, הופכת את גרמניה, הכלכלה החזקה והמובילה ביבשת, לבת ערובה בידיה. עד לפיתוח משמעותי או יצירת פתרון לקבלת אנרגיה ממקורות חלופיים, ידו של פוטין היא על העליונה. הדבר מדאיג במיוחד לקראת בואו של החורף הקרוב, כאשר בכל רגע יכולה רוסיה לסגור את השלטר ולעצור את זרימת הגז לגרמניה. במהלך חודש יולי עצרה רוסיה את מעבר הגז בצינור המרכזי נורד סטרים 1 למטרות תחזוקה, וללא ידיעה האם היא צפויה לחדש את אספקת הגז אליו. בסופו של דבר חודשה אספקת הגז, אך בצורה מוגבלת.

 

סיוון, לאילו תרחישים צריכה גרמניה להיערך כעת, רגע לפני שהחורף מגיע?

פוטין כידוע אינו אדם צפוי, ויש לו יכולת ממשית לנתק את אספקת הגז לגרמניה בכל רגע. החשש המרכזי הוא התממשות של תרחיש כזה בחורף האירופי, הידוע כקשה במיוחד. אזרחי גרמניה משתמשים בגז כמקור העיקרי לחימום בתיהם בחורף, ועצירת ההזרמה עשויה לעלות אפילו בחיי אדם. בגרמניה מתכוננים גם לתרחיש שכזה, אשר יצריך תעדוף של הזרמת הגז למשקי הבית על פני מפעלים, וכן תעדוף בין מפעלים חיוניים יותר או פחות. במקביל, מתבצע מאמץ להגדיל את כמות ההיצע, בין היתר באמצעות ייבוא של גז מונזל מארה"ב וסעודיה.

 

ולסיום, מהי ההשפעה הכלכלית שעשויה להיות למשבר הזה, שנראה כמשהו שילווה אותנו עוד זמן מה קדימה?

את ההשפעה רואים כבר היום, בעיקר עם האינפלציה שנוגעת כל הזמן בשיאים חדשים, על רקע העלייה החדה במחירי האנרגיה. עליות המחירים מגולגלות כמובן לצרכנים עצמם ובאות לידי ביטוי במחירי חשמל שמחירם הולך ומאמיר. בנוסף, תרחיש שבו גרמניה מצמצמת פעילות של מפעלים, ובעיקר כאלה הנחשבים למקורות הייצוא המרכזיים שלה כמו תחום הרכב, הכימיקלים, הזכוכית והפלדה, עשוי להביא להאטה כלכלית ופגיעה בצמיחה. החשש המרכזי כעת הוא שהמצב הנוכחי יסלים ויצור מצב קיצוני יחסית של אינפלציה גבוהה ומיתון המתקיימים במקביל.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 01/08/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.