משתלם להשקיע רחוק מהבית

אלטשולר שחם
|
05 מאי, 2016
גילוי נאות

 

לפי הנתונים משנת 2015 של הלשכה האמריקנית למחקר כלכלי (National Bureau of Economic Research),

90% מתיק ההשקעות של המשקיע האמריקני הממוצע היה מושקע בניירות ערך של חברות אמריקניות. ההשקעות מחוץ לארה"ב, היוו רק חלק קטן מהתיק. התופעה הזו, מכונה הטיית הביתיות והיא מתרחשת במרבית חלקי העולם, מי יותר ומי פחות. האירופאים למשל מקצים נתח גבוה יותר מההשקעות לחו"ל - כ-20% בממוצע. גם בישראל אנו עדים לשיעור השקעות זרות בשיעור דומה לזה. ההבדל הוא שהבורסות בארה"ב ובמדינות המובילות באירופה עשירות בחברות ובפעילות מסחר, בעוד בבורסה המקומית יש מבחר מצומצם של חברות, מחזורי מסחר דלילים ומעל הכול מרחפים סיכונים גיאו-פוליטיים מקומיים שמייצרים תנודתיות גבוהה. אז מדוע המשקיעים לא יוצאים להשקעות בחו"ל?

 

הסיבה המרכזית היא שהמשקיעים מרגישים יותר נוח ובטוח להשקיע בחברות מקומיות, כאלו שהם מכירים את פעילותן ואת מנהליהן מקרוב. זה טבעי. העניין הוא שהיום בעידן האינטרנט, המרחק ביניכם לבין כל המידע הנדרש, אפילו על חברה אנונימית הפועלת במרחק של אלפי ק"מ מאיתנו, התקצר משמעותית. כל המידע החדשותי והפיננסי נגיש וזמין כך שניתן לחקור כל חברה לעומק בדיוק כמו את החברות המקומיות הקרובות אלינו. בנוסף, חברות זרות, בעיקר אם הן מובילות שוק, מסוקרות על ידי מספר רב של אנליסטים ביקורתיים בעוד הכיסוי של חברות מקומיות על ידי אנליסטים או התקשורת הוא מצומצם. לכן, למרות שזה אולי ישמע מפתיע, במקרים רבים אנחנו יודעים הרבה יותר על חברות זרות מאשר על המקבילות המקומיות.

 

חיסרון נוסף של הבורסה המקומית הוא כאמור בממדים הקטנים שלה. זה מוביל לחוסר עניין מצידם של משקיעים זרים ולמחזורי מסחר נמוכים למדי. למעשה, פרט ל-100 החברות הגדולות בבורסה, בשאר החברות נרשמים מחזורי מסחר דלילים למדי, לעיתים אף נרשמים ימים שלמים מבלי שיחידות ממניותיהן מחליפות ידיים. זאת מגבלה מהותית, בעיקר עבור גופים מוסדיים גדולים המנהלים מיליארדי שקלים עבור לקוחותיהם.

 

מגבלה נוספת בבורסה המקומית הוא מגוון מוגבל של חברות ומגזרים הנסחרים בה. מנגד, בעולם ישנן בורסות גדולות רבות בהן נסחרות חברות מכל המגזרים ומכל הסוגים, כך שניתן להיחשף לפעילויות בתחומים אטרקטיביים שאין בנמצא בישראל. גם מבחינת התנודתיות יש יתרונות לפיזור נכסים רחב, היות והקצאת חלק נכבד מהנכסים לחו"ל עשויה להקטין את התלות בזעזועים פוליטיים וכלכליים מקומיים, וכך תצמצם את התנודתיות של התיק. זה נכון הן לאפיק האג"חי ובוודאי לאפיק המנייתי.

 

אחת הנקודות שצריך לקחת לתשומת ליבכם כאשר משקיעים בחו"ל היא שינויי שער החליפין. כידוע, כישראלים אנחנו בדרך כלל רוצים לקבל על כספנו תשואה חיובית שקלית. לשמחתנו, היציבות של הכלכלה המקומית שומרת על שקל חזק מול מטבעות רבים, אבל מנגד זה אומר שהתשואה של השקעה בנכס זר יכולה להיות נמוכה יותר בתרגום לשקלים. עם זאת, קל מאוד לנטרל את השפעות המט"ח על ידי ביצוע גידור מטבעי להשקעות, כך שזאת אינה מגבלה להשקעה בחו"ל.

 

לסיכום, בשנים האחרונות אנו עדים לירידה בעוצמתה של הטיית הביתיות אצל המשקיעים הישראלים, שמקצים חלק גדול יותר מהתיק שלהם להשקעות זרות. זה צעד בכיוון הנכון, אולם המשקיעים עדיין צריכים לעבור כברת דרך לפני שיגמלו מהתרכזות בהשקעות מקומיות ולא יחששו לצאת לחו"ל.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.