נעים לירוק: מי ירוויח ממשבר האנרגיה העולמי?

חברות האנרגיה המתחדשת חוות ביקושים ערים על רקע משבר האנרגיה באירופה, שמתגבר על רקע המלחמה באוקראינה והחורף שכבר נמצא בעיצומו. בינתיים, הממשלות מטילות מגבלות על מחירי החשמל הירוק - מחשש שיתגלגלו אל הצרכנים. כיצד כל זה ישפיע על החברות בתחום, ובפרט על הישראליות?

חברות האנרגיה המתחדשת חוות ביקושים ערים על רקע משבר האנרגיה באירופה. מוצרים של אנרגיה מתחדשת
תומר סורסקי
|
01 דצמבר, 2022
|
הסקירה היא מיום 01/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

להלן תמלול הסרטון:

אנחנו רואים שלמרות מצב השווקים והמדדים המובילים, מניות של חברות בתחום האנרגיה המתחדשת עלו בעשרות אחוזים מתחילת השנה. איך זה קרה?

שלום אלון, הסיבה העיקרית לביקושים שאנחנו רואים היא משבר האנרגיה באירופה, שהחל על רקע המלחמה באוקראינה והחמיר בחודשים האחרונים. צריך להבין, שרוסיה היתה אחראית על כ-40% מייצוא הגז הטבעי לאירופה. עם סגירת הצינור הרוסי ראינו בעצם עלייה חדה במחירי החשמל, ובעיות חמורות באספקה במדינות רבות באירופה. זה גרם לממשלות ולאזרחים לחפש פתרונות חלופיים, ומכאן הביקושים לאנרגיה מתחדשת. בארה"ב הביטחון האנרגטי הוא גבוה יותר, אך גם שם עולה הביקוש לאנרגיה מתחדשת, ובעיקר סולארית. הממשל האמריקאי נחוש להילחם במשבר האקלים העולמי, ובמסגרת זו העביר תמריצים נרחבים למעבר של מוסדות ומשקי בית לאנרגיה סולארית. מטבע הדברים זו הפכה לזירה לוהטת לחברות הרבות שפועלות בתחום.  

 

תומר, אבל בזמן שהממשלות מחפשות פתרונות והחברות מרוויחות, מחירי החשמל ממשיכים לעלות בחדות. האם הצרכנים יכולים לעמוד בזה?

אין ספק שעליית המחירים מכבידה על הצרכנים, מה גם שקודם כל צריך לדאוג שאספקת הזרם לא תיפסק. אנחנו רואים גם צעדים נרחבים לחיסכון בחשמל במדינות שונות באירופה, וזה לא פשוט על רקע החורף הקשה, שכבר נמצא בעיצומו. במקביל, הממשלות מנסות להגן על הצרכנים מפני עליות מחירים נוספות. חלק מהמהלכים הרגולטוריים שאנחנו רואים הם למשל הגבלה או הקפאת התעריפים של חברות האנרגיה. האיחוד האירופי המליץ בספטמבר להגביל את התעריפים ל-180 יורו לכל מגה ואט-שעה, כלומר, הם הגבילו את הרווחים של החברות בתחום. בפולין, שם פועלות כמה מהחברות הישראליות בתחום, המגבלה אפילו נמוכה יותר ועומדת על 70 יורו בלבד.

 

ולסיום, כיצד המהלכים הללו ישפיעו על החברות, ובפרט על השחקניות הישראליות?

ענף האנרגיה המתחדשת מורכב מהרבה מאוד תתי תחומים, וחשוב להבין באיזה תחום פועלת כל חברה ומהם אפיקי הצמיחה שלה בעת הזו. יש שחקניות ישראליות מובילות שהמגבלות האירופיות ייתכן ונוגעות להן. לחלקן היו חוזים שחשופים למחירי השוק והן הרוויחו יפה – עד שבא הרגולטור וצמצם את פוטנציאל ההכנסות. החברות נערכות ומבצעות התאמות בחוזים הקיימים, ובחוזים העתידיים הן כבר צפויות לגלם את עליית המחיר.

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 01/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.