איך הבחירות שלכם משפיעות על הפנסיה שתקבלו לאחר הפרישה?

אלטשולר שחם
|
15 אוגוסט, 2019

תוחלת החיים הממוצעת בישראל גבוהה יחסית וכולנו צפויים לחיות עוד שנים רבות לאחר הפרישה לפנסיה.

בדיוק לשם כך אנחנו חוסכים בקרן הפנסיה, ולאחר הפרישה נרצה ליהנות מהפנסיה שחסכנו. כאשר נבקש להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה, נידרש לקבל כמה החלטות משמעותיות שישפיעו על האופן שבו קרן הפנסיה מחשבת את גובה הפנסיה שנקבל מידי חודש, וכן על הכספים שתשלם הקרן לשארים או בהעדר שארים למוטבים שלנו, במקרה פטירה חלילה.

 

לכן כדאי שנכיר את האופן שבו הקרן מבצעת את החישוב ומהן האפשרויות שעומדות בפנינו, על מנת שנוכל למקסם את סכום הפנסיה שנקבל ולהתאימו לצרכים שלנו.

 

כיצד קרן הפנסיה מחשבת את גובה קצבת הזקנה שנקבל?

קצבת הזקנה שנקבל בפרישה נקבעת על ידי חלוקה של סכום החיסכון שנצבר בקרן לאורך השנים במקדם המרה לקצבה. מקדם ההמרה, הוא נתון מספרי שבאמצעותו מתרגמים את החיסכון שצברנו לסכום הפנסיה החודשית שנקבל לאחר הפרישה. כלומר, אם חסכנו מיליון ש״ח עד הפרישה ומקדם ההמרה הינו 200, סכום הפנסיה שנקבל יעמוד על 5,000 ש״ח בחודש.

קרן הפנסיה תחשב בסמוך למועד הפרישה את מקדם ההמרה האישי שלנו, והוא תלוי במספר גורמים: בתוחלת החיים הצפויה שלנו (לפי מין ושנת הלידה שלנו) וכן לתוחלת החיים הצפויה של השארים שלנו (לפי מינם וגילם של בן או בת הזוג וילדים עד גיל 21), בהנחה כי הקרן תצליח להניב תשואה שנתית של 4.26% ברוטו וכן במספר החלטות שנידרש לקבל אשר יגדירו את מסלול הפרישה שלנו.

חלק מהפרמטרים לא ניתן לשנות (למשל את שנת הלידה שלנו ושל בן זוגנו), וחלקם לא תלויים בנו (הנחת התשואה). אולם ההחלטות שנקבל בהחלט ישפיעו על גובה הפנסיה שלנו, ולכן חשוב להבין היטב את האפשרויות העומדות בפנינו לפני קבלת ההחלטה.

 

אלו החלטות נידרש לקבל בעת הפרישה לפנסיה?


מתי נרצה לפרוש ולהתחיל לקבל את הפנסיה?

ניתן לבקש לקבל פנסיה החל מגיל 60 או בכל מועד מאוחר יותר, כאשר לגיל שבו נבחר להתחיל לקבל פנסיה ישנה השפעה על גובה הקצבה שנקבל. ככל שנבקש לקבל פנסיה בגיל צעיר יותר, סכום החיסכון שצברנו בקרן יצטרך להספיק לתשלום פנסיה לשנים רבות יותר (לפי תוחלת החיים הצפויה שלנו), ולכן גובה הקצבה החודשית שנקבל יהיה נמוך יותר. אם נעדיף לחכות ולדחות את קבלת הפנסיה לגיל מבוגר יותר, יתכן מאוד שנצליח לחסוך עוד כמה שנים ולצבור עוד תשואה בחיסכון, ובנוסף הפנסיה שנקבל מהקרן תשולם לתקופה קצרה יותר. לכן, במצב כזה נוכל לקבל פנסיה חודשית גבוהה יותר.


מה יהיה גובה הקצבה שיקבלו בן או בת הזוג?

במקרה שבו נלך לעולמנו, קרן הפנסיה תשלם לבני הזוג שלנו קצבת שארים לכל ימי חייהם. במועד הפרישה לפנסיה נידרש להחליט האם נרצה שקצבת השארים לבן או בת הזוג תהיה בסכום זהה לפנסיה שקיבלנו, או בשיעור נמוך יותר. קצבת השארים לבן או בת הזוג יכולה להיות בשיעור של לפחות 30% מקצבת הזקנה שנקבל, ולהגיע עד ל-100% - כלומר זהה לזו שקיבלנו. ככל שנבחר בשיעור גבוה יותר, כך גובה הפנסיה החודשית שלנו (וגם קצבת השארים שמחושבת לפיה) תהיה נמוכה יותר. אם לבן או בת הזוג יש פנסיה מספיקה משלהם או מקורות הכנסה נוספים, נוכל לשקול לבחור בשיעור נמוך יותר של קצבת שארים. במועד הפרישה נוכל לבחור גם שיעור קצבה שישולם לאחר מותנו לילדים שלנו עד שיגיעו לגיל 21 (לילד שהינו בעל מוגבלות התשלום יהיה לכל ימי חייו) אולם סה"כ הקצבה שתשלום לבן או בת הזוג ולילדים לא תעלה על 100%.


האם נרצה להבטיח תקופת הבטחת תשלום קצבאות?

הפנסיה תשולם לנו מדי חודש לכל ימי חיינו. למרות זאת, חלק מהפורשים חוששים שלא יספיקו ליהנות מהכסף עוד בחייהם. לשם כך, קרן הפנסיה מאפשרת לנו לבחור תקופת הבטחת תשלומים מינימלית מתוך 4 אפשרויות: 60 חודשים, 120 חודשים, 180 חודשים ו- 240 חודשים (התקופה נספרת החל ממועד קבלת הקצבה הראשונה וצריכה להסתיים לפני שנגיע לגיל 87). המשמעות של תקופת הבטחת תשלומים היא שבמידה ונלך לעולמנו במהלך התקופה שנבחרה, קרן הפנסיה תמשיך לשלם לשארים שלנו קצבה זהה לזו שקיבלנו, עד לתום תקופת ההבטחה. לאחר מכן, גובה הקצבה שיקבלו השארים יהיה בהתאם לשיעור שבחרנו עבורם. כאן המקום להדגיש, כי במידה ונלך לעולמנו במהלך תקופת ההבטחה שנבחרה אך לא הותרנו שארים הזכאים לתשלום, הקרן תשלם את יתרת הקצבאות שנותרו עד לתום תקופת ההבטחה שנבחרה למוטבים שלנו בסכום חד פעמי. ככל שנבחר בתקופת הבטחה ארוכה יותר, קרי במספר גדול יותר של קצבאות מובטחות, כך הפנסיה החודשית שנקבל תהיה נמוכה יותר.


האם קרן הפנסיה הנוכחית מציעה לנו תנאים טובים מספיק כפנסיונרים?

מקדם ההמרה לקצבה מחושב בהנחה כי קרן הפנסיה תצליח להניב תשואה שנתית של 4.26% ברוטו, בניכוי דמי ניהול. ככל שדמי הניהול נמוכים יותר, כך הפנסיה שנוכל לקבל תהיה גבוהה יותר. בקרן הפנסיה הנבחרת נוכל לקבל דמי ניהול מופחתים גם לאחר הפרישה לפנסיה, בשיעור של 0.3% מהצבירה (במקום שיעור מרבי של 0.5% בפנסיה מקיפה או 0.6% בביטוחי מנהלים). דמי הניהול המופחתים יכולים להגדיל את קצבת הפנסיה שנקבל בכ-2% מדי חודש.

 

כדי שנוכל למקסם את גובה הפנסיה ולהתאים אותה לצרכים שלכם, חשוב לשקול היטב לפני קבלת החלטות במועד הפרישה. נוכל תמיד להיעזר בבעל רישיון פנסיוני כדי לקבל את ההחלטות המתאימות.

* המאמר עוסק בקבלת קצבה מקרן פנסיה חדשה, ולא בקרנות הפנסיה הוותיקות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.