בני 60 ומעלה? אתם יכולים להמשיך לעבוד וגם לקבל פנסיה

אם צברתם מספיק כסף בקרן הפנסיה ועברתם את גיל 60, חשוב שתדעו שאתם יכולים להמשיך לעבוד אצל אותו המעסיק ובמקביל להתחיל לקבל קצבת פנסיה. מה המשמעות של קבלת פנסיה והמשך עבודה, ומה חשוב לבדוק?

"אם צברתם מספיק כסף בקרן הפנסיה ועברתם את גיל 60, חשוב שתדעו שאתם יכולים להמשיך לעבוד אצל אותו המעסיק ובמקביל להתחיל לקבל קצבת פנסיה". תמונה של איש עם לפטופ על רקע של ים
אלטשולר שחם
|
07 נובמבר, 2021

לאחר שנים ארוכות של דיונים, אושר החוק ההיסטורי של העלאת גיל הפרישה לנשים מ-62 ל-65 באופן הדרגתי על פני עשור. להחלטה זו יש משמעויות נוספות, והיא תשפיע למשל על קבלת קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי, שכיום ניתנת לנשים מגיל 62 בהתאם לקריטריונים שונים ולמבחן הכנסה. חשוב לדעת כי נשים שמעוניינות לקבל קצבה מקרן הפנסיה לא חייבות לחכות לגיל 62, אלא יכולות להתחיל לקבל קצבה כבר מגיל 60.

 

גיל הפרישה לנשים בישראל עומד היום על 62, והוא מבין הנמוכים בקרב מדינות ה-OECD, כאשר גם הפער בגיל הפרישה בין נשים וגברים (גיל הפרישה לגברים עומד כיום על 67 בישראל) כבר כמעט אינו קיים, וברוב המדינות המערביות גיל הפרישה לנשים ולגברים הוא זהה. על רקע ההצעה להעלות את גיל הפרישה לנשים, חשוב להכיר את האפשרות להתחיל לקבל מקרן הפנסיה קצבת פנסיה ולהמשיך לעבוד במקביל. חוסכים המעוניינים בכך, יכולים להקטין את אחוזי המשרה שלהם ובכך לפצות על הירידה בהכנסות באמצעות תחילת קבלת קצבה פנסיונית. לצד היתרונות הברורים, יש מספר דברים שצריך לקחת בחשבון כשמתחילים לקבל פנסיה במקביל להמשך עבודה.

 

אז מה צריך לבדוק כשמבקשים להתחיל לקבל פנסיה במקביל לעבודה? הנה 3 דברים מרכזיים:

 

1. ודאו שחרור של כספי הפיצויים

קצבת פנסיה משולמת מהכספים שנצברו בקרן, כאשר כספים אלה מתחלקים לרכיב תגמולים ורכיב פיצויים. אם אתם מבקשים להתחיל לקבל קצבה פנסיונית ולהמשיך לעבוד אצל אותו המעסיק, תוכלו לקבל אותה מרכיב התגמולים ללא צורך בהסכמת המעסיק, אולם מאחר ואתם לא נמצאים בנקודה של סיום העסקה, שחרור הפיצויים נתון להחלטת המעסיק/ה. המשמעות היא שאם המעסיק/ה לא ישחררו את הפיצויים בשלב זה, תוכלו לקבל קצבה מרכיב התגמולים בלבד, כלומר קצבה חלקית ונמוכה יותר מאשר לאחר סיום העסקה. בסיום ההעסקה ושחרור הפיצויים, ניתן יהיה לקבל קצבה הכוללת כמובן גם את רכיב הפיצויים.

 

2. ודאו המשך הפקדות לאותה קרן פנסיה

במידה והנכם ממשיכים לעבוד במקביל לתחילת קבלת קצבת פנסיה, תוכלו ליהנות מהמשך הפקדות רציפות ע"י המעסיק/ה. בניגוד לעבר, אז תחילת קבלת קצבה הייתה גוררת הפסקת הפקדות וצורך בפתיחת מכשיר חיסכון חדש, היום אין צורך בשינוי וניתן להמשיך בהפקדות לאותה קרן פנסיה בה חסכתם במהלך השנים.

 

3. קחו בחשבון שתצטרכו לבצע תאום מס

אם יש לכם הכנסה מעבודה ואתם מבקשים להתחיל לקבל קצבת פנסיה ולהמשיך לעבוד, קחו בחשבון שיהיה עליכם לבצע תאום מס. לכן, כדאי לעשות חישוב מראש כדי להבין מה יהיה הסכום נטו שיתקבל מהקצבה הפנסיונית והאם זה כדאי. כאשר מבקשים להתחיל לקבל קצבה פנסיונית מגיל 62 לנשים ו-67 לגברים (גיל הפרישה), לעומת זאת, ניתן לקבל פטור על חלק ממנה.

 

אז מה צריך לעשות כדי להתחיל לקבל פנסיה בגיל 60? מדובר בעניין טכני ופשוט למדי. יש צורך למלא טפסים מתאימים ולהעבירם לקרן הפנסיה. בחלק מהמקרים, נדרש בנוסף אישור מהמעסיק/ה לתחילת קבלת הפנסיה.

 

מהי המשמעות של ההחלטה להתחיל לקבל קצבת פנסיה מגיל 60?

 

תחילת קבלת הקצבה הפנסיונית בגיל מוקדם משמעותה שקרן הפנסיה צריכה לשלם לחוסכים קצבה במשך שנים ארוכות יותר, ולכן תבצע התאמות כמו הגדלת המקדם שלפיו תחושב הקצבה, מה שיגזור קצבה נמוכה יותר. מקדם הקצבה הוא מספר המסייע לחישוב הקצבה החודשית שתשולם לחוסכים בקרן הפנסיה. החישוב מתבצע באמצעות חלוקת סכום החיסכון הכולל במקדם הקצבה. ככל שהמקדם גבוה יותר, הקצבה שתתקבל תהיה בסכום נמוך יותר – ולהפך. בנוסף, קבלת קצבה פנסיונית מגיל 60 ולא מגיל הפרישה, משמעותה פחות שנות חיסכון שבהן ניתן ליהנות מאפקט הריבית דריבית. מן הצד השני, יש לקחת בחשבון שנים שבהן יש הפסד של תגמולים. לכן, לפני שמבקשים לקבל קצבה פנסיונית מוקדמת, כדאי לבדוק מבעוד מועד מה תהיה ההשפעה של צעד זה על גובה הקצבה, בהשוואה לתחילת קבלת הקצבה בגיל הפרישה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.