האפשרות לוותר על כיסוי ביטוח לשארים בפנסיה – זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף

ויתור על תשלום הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה יכול לאפשר לחוסכים ללא שארים לצבור יותר כסף לאורך זמן, ע"י הפניית סכום גדול יותר לחיסכון. יחד עם זאת, קרנות הפנסיה מפעילות מנגנונים שונים כדי למנוע מצב שבו המצב המשפחתי משתנה וחוסכים נותרים ללא כיסוי ביטוחי

"ויתור על תשלום הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה יכול לאפשר לחוסכים ללא שארים לצבור יותר כסף לאורך זמן". אינפוגרפיקות של חישובים
אלטשולר שחם
|
08 פברואר, 2022

קרן הפנסיה של כולנו כוללת באופן מובנה שני סוגים של כיסויים ביטוחים – כיסוי ביטוח לנכות במקרה של אובדן כושר העבודה וכיסוי ביטוח לשארים במקרה פטירה. נתמקד לרגע בביטוח עבור שארים, כפי שהם מוגדרים בתקנון הפנסיה - כלומר בן/בת הזוג והילדים עד גיל 21*. מדובר בסכום ביטוח שישולם לשארים כקצבה חודשית במקרה של מוות חלילה. חשוב לדעת שחוסכים ללא שארים יכולים לוותר על תשלום הפרמיה עבור הביטוח הזה, ולהפנות סכום גדול יותר מההפקדה החודשית לטובת החיסכון בקרן הפנסיה. אפשרות זו עשויה להתאים לתקופות שונות במהלך חיי החיסכון בהתאם לשינויים במצב המשפחתי, למשל עשויה להיות רלוונטית עבור רווקים ללא ילדים, גרושים או אלמנות שילדיהם מעל גיל 21 ואינם תלויים בהם כלכלית. דוגמא נוספת היא חוסכים  ללא בן/בת זוג, אבל יש להם ילדים קטנים, יכולים לבצע ויתור על כיסוי ביטוח עבור בן/בת הזוג בלבד.

חוסכים בגיל 60 ומעלה יכולים לוותר על גם על כיסוי הנכות וגם על הכיסוי לשארים (אפילו אם יש להם שארים), לטובת הגדלת החיסכון הפנסיוני.

 

כדי לוותר על כיסוי הביטוח לשארים, יש לפנות לקרן הפנסיה באופן אקטיבי ולבקש ממנה טופס ייעודי. אפשרות נוספת היא לוותר מראש על הכיסוי הביטוחי בטופס ההצטרפות. לבקשה יש לצרף צילום ת.ז וספח עדכני.  קיימת כמובן אפשרות עבור חוסכים שוויתרו על הביטוח, להחזיר את הכיסוי, למשל בעת שינוי במצב המשפחתי. במקרה כזה יש לפנות לקרן הפנסיה ולמלא טופס ייעודי בבקשה להחזיר את הכיסוי הביטוחי.

 

מנגנוני ההגנה של קרן הפנסיה

 

על אף האפשרות לוותר על הביטוח, לקרן הפנסיה יש מספר מנגנונים שמספקים הגנה לחוסכים מפני סיטואציה שבה מצבם האישי השתנה אך הם לא ביקשו להשיב את הכיסוי, והם יכולים למצוא את עצמם לא מכוסים מבחינה ביטוחית. איך זה עובד? באופן כללי, הוויתור על שארים תקף לשנתיים, כלומר במשך שנתיים לא תתבצע גבייה עבור הכיסוי הביטוחי, ולאחר מכן אופציה זה תבוטל. על כן, במידה ולא חל שינוי בסטטוס האישי, נדרש לפנות לקרן הפנסיה ולבקש לחדש את הוויתור. בנוסף, עבור חוסכים שמצבם האישי השתנה בעקבות נישואים או לידת ילד/ה, קרן הפנסיה תחדש בצורה אוטומטית את הכיסוי הביטוחי למשך שלושה חודשים. לאחר שלושה חודשים, במידה ולא יימסר עדכון לקרן – הביטוח יבוטל עד לתום השנתיים.

 

והנה מושג נוסף שכדאי להכיר בהקשר הזה: ברות ביטוח. מה זה אומר? חוסכים שביטלו את הכיסוי הביטוחי שלהם, ואחר כך החזירו אותו בעקבות שינוי בסטטוס האישי – תחול עליהם  תקופת אכשרה חדשה של 5 שנים, שבמהלכן לא יינתן כיסוי ביטוחי בעבור מצב רפואי קודם. כדי למנוע את תקופת האכשרה הארוכה (בכל זאת, 5 שנים), קרן הפנסיה מאפשרת רכישת כיסוי ביטוחי למקרים כאלו, הנקרא ברות ביטוח. באמצעות כיסוי זה, עמיתים שמבקשים לחדש את הכיסוי הביטוחי אחרי ויתור, לא יצטרכו לשאת בתקופת האכשרה. חשוב לדעת שמנגנון ברות ביטוח מוגדר בחלק מקרנות הפנסיה כברירת מחדל, כשהמשמעות היא שבקרנות אלה עבור חוסכים שמוותרים על כיסוי הביטוח – קרן הפנסיה רוכשת עבורם ברות ביטוח באופן אוטומטי.

 

בשורה התחתונה, ויתור על כיסוי ביטוחי יכול להועיל מאוד לחוסכים מסוימים, אך יכול שלא להתאים לחוסכים אחרים. לכן, לפני שמבצעים שינוי כזה או אחר בכיסוי הביטוחי של קרן הפנסיה, יש להיוועץ עם בעל/ת רישיון פנסיוני על מנת לוודא שהשינוי מתאים ביותר לצרכים ולמצבכם האישי והמשפחתי, וכמובן כדי למנוע נזק בלתי הפיך.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.

*ההגדרה המלאה נמצאת בתקנון הקרן