חוק פנסיה חובה לעצמאים: אילו הטבות הוא כולל?

החל מ-2017 גם עצמאים מחויבים להפריש כספים לטובת חיסכון פנסיוני כדי להבטיח את עתידם הכלכלי לאחר הפרישה. כמה צריך להפריש ואילו מוצרי חיסכון פנסיוני קיימים כיום?

"עצמאים מחויבים להפריש כספים לטובת חיסכון פנסיוני כדי להבטיח את עתידם הכלכלי לאחר הפרישה". אינפוגרפיקה של אנשים
אלטשולר שחם
|
23 יוני, 2020

בישראל יש מאות אלפי עצמאים. עד לכניסתו לתוקף של חוק פנסיה חובה לעצמאים, רובם לא הפרישו כספים לחיסכון פנסיוני מסיבות שונות. עבור חלקם הדבר נבע מהגבלות תזרימיות, וחלקם לא היו מודעים לחשיבות הגדולה של חיסכון כזה. בכך, רבים מהם סיכנו את העתיד הכלכלי שלהם ועלולים היו למצוא עצמם ללא מקור הכנסה לאחר הפרישה לגמלאות. החל מינואר 2017, נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב אותם להפריש כספים לטובת חיסכון פנסיוני.

על פי חוק זה, כל אדם מגיל 21 עד 60, הפעיל כעוסק עצמאי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד מעל חצי שנה, חייב להפקיד לאחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני הקיימים בשוק. פטורים מכך רק עצמאים שב-1/1/2017 היו מעל גיל 55.

החוק מחייב עצמאים להפקיד סכום מינימאלי מידי שנה, ואלו שלא יפקידו את הסכום יחויבו בתשלום קנס של 500 ש"ח.

סכום ההפקדה המינימאלי לפנסיה נקבע בהתאם לשכר הממוצע במשק (126,612 ₪ בשנה נכון ל- 2020) ובהתאם לגובה ההכנסה החייבת של העצמאי, לפי 2 מדרגות:

  • עבור הכנסה עד למחצית השכר הממוצע במשק (עד 63,306 ₪ בשנה), חובה להפריש לפנסיה 4.45%.
  • עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק (הכנסה מעל 63,306 ₪ ועד 126,612 ₪) חובה להפריש 12.55%.

עבור הכנסה מעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לפנסיה, למרות שכפי שנראה בהמשך, יש לכך יתרונות רבים.

עצמאי המועסק גם כשכיר, חייב גם הוא לעמוד בסכום ההפקדה המינימאלי. עם זאת, במידה והפרשתו הפנסיונית כשכיר הייתה גבוהה יותר מסכום ההפקדה המינימאלי הקבוע בחוק, הוא אינו חייב להפריש כספים נוספים לפנסיה כעצמאי.

מדוע חשוב להתחיל לחסוך לפנסיה כמה שיותר מוקדם?

קצבת הפנסיה שנגזרת מהחיסכון הפנסיוני שלנו במשך השנים, היא אחד ממקורות ההכנסה החשובים ביותר להבטחת יכולתו של העצמאי להבטיח את הרווחה הכלכלית שלו לאחר הפרישה מהעבודה.

הכספים שמופרשים לפנסיה מושקעים במגוון אפיקי השקעה מניבים וצוברים תשואה שמגדילה את הקרן בצורה של ריבית דריבית עם השנים. לכן, חשוב להתחיל להפקיד לפנסיה כמה שיותר מוקדם, כדי שהתשואה תיצבר לאורך תקופה ארוכה כמה שניתן ותייצר סכום גבוה כמה שיותר במועד הפרישה.

*לדוגמה, עצמאי שיפקיד לקרן פנסיה נבחרת 1,000 ₪ לחודש החל מגיל 30 ועד לפרישה, ייהנה מקצבת פנסיה של 4,670 ₪ בחודש. לעומת זאת, אם יתחיל לחסוך 10 שנים מאוחר יותר, בגיל 40, הוא יחסוך לאורך פחות שנים וקצבת הפנסיה שלו תהיה קטנה יותר – 2,480  ₪ בלבד.

לאילו מוצרים ניתן להפקיד את כספי החיסכון לפנסיה?

את כספי החיסכון הפנסיוני ניתן להפקיד לשלושה מוצרי חיסכון ארוך טווח: קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים. המטרה של שלושתם זהה – להשקיע את כספי החיסכון בשוק ההון, להשיא להם תשואה, ועם הגיעו לגיל הפרישה יקבל החוסך מהקרן קצבה חודשית בהתאם לסכום שצבר. לצד זאת, המוצרים נבדלים במספר קריטריונים מהותיים שכדאי להכיר.

קרן פנסיה היא מוצר החיסכון הפנסיוני הנפוץ ביותר והמועדף על מרבית החוסכים היות והוא משלב חיסכון לפרישה יחד עם כיסויים ביטוחיים חשובים בעלות יחסית נמוכה. במקרה של אובדן כושר עבודה, יקבל העמית קצבה מקרן הפנסיה לתקופה בה לא יוכל לעבוד. בנוסף, כוללת הקרן כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת החוסך חלילה, אז יקבל בן הזוג קצבה לכל חייו וילדיו יקבלו קצבה עד הגעתם לגיל 21.

חשוב לדעת שעד 30% מהנכסים בקרן הפנסיה מושקעים באגרות חוב מיועדות שמנפיקה המדינה, בתשואה קבועה של 4.86%, מה שנותן לקרן הפנסיה יתרון על פני מוצרים מתחרים, במיוחד בתקופה הנוכחית בה הריבית במשק נמוכה מאוד. יתרון נוסף של קרן פנסיה הוא בדמי הניהול הנמוכים משמעותית בה ביחס לשאר מוצרי החיסכון לטווח ארוך.

קופת גמל היא מוצר חיסכון פנסיוני, שגם בו הכספים מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולי השקעה. בניגוד לקרן פנסיה, קופת גמל מיועדת לחיסכון בלבד ללא כיסויים ביטוחיים. לקופת גמל גם אין אפשרות להשקיע באג"ח מיועדות וליהנות מהתשואה המובטחת שהן מקנות.

המוצר השלישי הוא ביטוח המנהלים, אשר במסגרתו נגבים בדרך כלל דמי ניהול גבוהים יותר ביחס לקרן פנסיה. בעבר, היתרון של ביטוח המנהלים היה בהבטחת גובה הקצבה שיקבל החוסך, אולם מאז שנת 2013 נאסרה על חברות הביטוח להבטיח את הקצבה,  וכך איבד ביטוח המנהלים את היתרון הזה. לצד החיסכון עבור קצבה פנסיונית, ניתן להוסיף גם כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה או למקרה מוות (ריסק).

אילו הטבות מקבל מי שמפריש לפנסיה?

הפרשה לקרן פנסיה היא לא רק חשובה כדי להבטיח את עתידכם הכלכלי לאחר הפרישה, היא גם מקנה הטבות מס הכנסה לעצמאי. ההפקדה לפנסיה נחשבת כהוצאה המוכרת לצרכי מס עד סכום הפרשה מקסימאלי המוגדר בחוק, כלומר היא מקטינה את חבות המס של העצמאי. בנוסף לכך יקבל העצמאי גם זיכוי ממס על חלק נוסף מההפרשה.

חשוב להדגיש כי המדינה הפחיתה את גובה התשלום של העצמאים לביטוח לאומי כדי לפצות את העצמאיים על הכספים שהם נדרשים להפקיד לקרן הפנסיה.

בשורה התחתונה, חוק פנסיה חובה לעצמאים הוא מהלך מבורך של משרד האוצר, שמטרתו לעודד את ציבור העצמאים להבטיח לעצמם חיסכון שישמש אותם לאחר הפרישה כך שיוכלו לשמור על רמת החיים ועל רווחתם הכלכלית.

 

למידע והצטרפות לאטשולר שחם הפנסיה הנבחרת>>

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי לקוח. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. לבית ההשקעות אלטשולר שחם עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם את האמור, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת אלטשולר שחם. העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד.

*הסימולציה מבוססת על הנחות ואין בכך כדי להוות התחייבות של החברה למתן הנחה בדמי ניהול ו/או להשגת תשואות כלשהן. הנתונים לחישוב הצבירה והקצבה הצפויה הם לצורך המחשה בלבד, ומבוססים על חיסכון בקרן פנסיה מקיפה בהתאם למסלול ברירת המחדל עבור חוסך בן 30 ובן 40 עם הפקדה חודשית של 1000 ₪ עד גיל פרישה 67. דמי הניהול שנלקחו בחשבון לחישוב הצבירה החודשית הצפויה בקרן הפנסיה הנבחרת הינם 1.49% מהפקדה ו-0.1% מצבירה, לכל תקופת החיסכון. התשואה הצפויה שנלקחה בחשבון היא תשואה נומינאלית ברוטו ממוצעת שנתית בשיעור 4.26% ללא דמי ניהול. התחזיות לחישוב הקצבה החודשית הצפויה של מבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה במועד קבלת קצבת הפנסיה, נעשו בהתאם למקדמי ההמרה אשר מחושבים על בסיס ההנחות הבאות: (א) הפרש גילאים סטטיסטים של 3 שנים בין בני הזוג (ב) שיעור הפנסיה שנקבע לאלמן/ה הוא 60%, ללא תקופת הבטחת תשלומים (ג) ריבית היוון שנתית ברוטו של 4.26% בניכוי דמי ניהול של 0.3% מנכסי הקרן בקרן הפנסיה המקיפה.