כיצד להבטיח קצבת שארים מקרן הפנסיה לכל החיים עבור ילד עם מוגבלות?

קצבת השארים בקרן הפנסיה משולמת לאחר שהחוסך הלך לעולמו. לקצבה זו יש חשיבות מיוחדת במקרה שלחוסך יש ילד עם מוגבלות, כיוון שהיא מיועדת להמשיך ולתמוך בו לכל ימי חייו. מהם התנאים לקבלת הקצבה עבור ילד עם מוגבלות?

קצבת השארים בקרן הפנסיה משולמת לאחר שהחוסך הלך לעולמו. לקצבה זו יש חשיבות מיוחדת במקרה שלחוסך יש ילד עם מוגבלות. משפחה
אלטשולר שחם
|
19 ינואר, 2023
|
הסקירה היא מיום 19/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

הורים לילד עם מוגבלות מתמודדים באופן יומיומי עם הטיפול בבן משפחה שאינו יכול לעמוד בזכות עצמו, כאשר אחד החששות הגדולים הוא מה יקרה לאחר מותם - מי יטפל וידאג לילד. לדברים יש כמובן גם היבט פיננסי, כיוון שמבוגר שאינו מסוגל לכלכל את עצמו זקוק לסיוע ולעתים גם למסגרת מתאימה.

 

בקרן הפנסיה יש פתרון מובנה לשאלת הסיוע הכלכלי למשפחה לאחר מות העמית החוסך, והיא קצבת השארים, שניתנת לאלמנ.ה ולילדים עד גיל 21. במקרה שיש במשפחה ילד עם מוגבלות, ניתן להבטיח עבורו את קצבת השארים גם כבוגר ולמשך כל ימי חייו, בשיעור של 40% משכרו של החוסך.

 

תנאי הסף לקבלת הקצבה עבור ילד עם מוגבלות היא הכרה רשמית וזכאות לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. שני תנאים נוספים הם שההורה הצטרף לקרן הפנסיה לפני שהילד הוכר כבעל מוגבלות, וכן שהכרה זו התקבלה בטרם הילד הגיע לגיל 21. כלומר, אם יש לחוסך ילד עם מוגבלות, והוא בוחר לפתוח קרן פנסיה חדשה – הביטוח בקרן הפנסיה לא יכלול את קצבת השארים המיוחדת עבורו. כמו כן, אם הילד/ה הוכרו כבעלי מוגבלות לאחר גיל 21, הם לא יוכלו ליהנות מהקצבה.

 

נזהרים כשעוברים בין קרנות פנסיה

 

תמרור אזהרה נוסף הוא מעבר בין קרנות פנסיה. האפשרות לנייד את קרן הפנסיה הופכת רווחת יותר ויותר בשנים האחרונות, ומאפשרת שיפור תנאים וניהול פיננסי מקצועי. ואולם, רבים לא מודעים לכך שניוד קרן הפנסיה שולל את ההטבה הקיימת של ילד עם מוגבלות – כיוון שהקרן אליה מועברים הכספים נחשבת לקרן חדשה, ואחד התנאים לקבלת הקצבה, כאמור, הוא שהקרן נפתחה לפני שהילד הוכר. כך, באופן פרדוקסלי, מרגע שהקרן עברה לגוף מנהל אחר, הילד בעל המוגבלות מאבד את הזכות לקצבת שארים לכל ימי חייו, וזכאי לתנאים של יתום שאינו בעל מוגבלות – קצבה עד גיל 21. נכון לכתיבת שורות אלו, לא קיים פתרון ביטוחי ששומר על התנאים המלאים במקרה של ניוד הקרן. עם זאת, ניתן ליהנות מכיסוי ביטוחי חלקי, בהגדרת מעמד של 'בן נבחר עם מוגבלות', בקרנות שמאפשרות זאת בתקנון שלהן, כמו אלטשולר שחם. זהו כיסוי נוסף של קרן הפנסיה, המאפשר קבלת קצבה מחלק התשלום שהיה מיועד לבן/בת הזוג. קצבת שארים לאלמן.ה עומדת כיום על 60% משכרו של המבוטח בקרן, וניתן לבחור להעניק לילד עם מוגבלות עד 40% ממנה, כך שהתשלום עבור האלמנה יעמוד על 20% לפחות.

 

האפשרות ליהנות מכיסוי זה תועיל גם למי שפותח קרן פנסיה לראשונה או למי שפתח קרן רק לאחר שבנו/בתו הוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי, או במקרה שהוכרו רק בבגרותם.

חשוב לדעת כי הגדרת 'בן נבחר עם מוגבלות' אינה מבוצעת אוטומטית, ולכן יש לפנות לקרן בה מתנהל החיסכון ולבקש להגדיר את הכיסוי בקרן.

 

במועד הגדרת 'בן נבחר עם מוגבלות', יש להעביר לקרן את המסמכים הנדרשים מהמוסד לביטוח לאומי, המאשרים כי הבן הנבחר הוא בעל מוגבלות ואינו מסוגל לכלכל את עצמו. גם כאשר ההורה נפטר והיתום הנבחר רוצה ליהנות מהקצבה, הוא או האפוטרופוס שלו מחויבים להגיש בקשה הכוללת אישור על מוגבלות ואי יכולת השתכרות, נכון למועד הפטירה. קצבת שארים לילד עם מוגבלות או לבן נבחר עם מוגבלות מתבססת על ההנחה שהם אינם מסוגלים לכלכל את עצמם. עם זאת, מאחר והפרמיה משולמת למשך כל חייהם, הקרן מחויבת לערוך בדיקה תקופתית של המצב, ולוודא שהיתום הנבחר עומד בתנאים שהוגדרו.

 

כאמור, הפתרון של הגדרת בן נבחר עם מוגבלות כרוך בהפסד כספי יחסי, בשל הפגיעה בקצבת האלמנ.ה, לכן מומלץ להיוועץ באיש מקצוע ולהבין מהן האפשרויות העומדות בפני המבוטח. ובכל מקרה, מומלץ שהורים לילדים עם מוגבלות יכירו את הזכויות שלהם, ויבינו את משמעות החיסכון הפנסיוני כרכיב בהכנסה העתידית של ילדם.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 19/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.