מסלולי ההשקעה שמתאימים לכם את הפנסיה

אלטשולר שחם
|
11 מרץ, 2019

אנחנו יכולים לבחור את מסלול ההשקעה עבור החיסכון שלנו בקרן הפנסיה לפי ההעדפות שלנו. כדי להקל עלינו את הבחירה,

מסלולי ההשקעה מותאמי גיל משמשים כברירת מחדל ועוזרים להתאים את רמת הסיכון בהשקעה לגיל בכל שלב בחיים.

 

אנחנו חוסכים בקרן הפנסיה במשך כ-40 שנה, כדי להצליח לצבור חיסכון שיספיק לנו לקצבת פנסיה ראויה. כזו שתאפשר לנו לשמור על רמת חיים דומה לזו שהייתה לנו לפני הפרישה. כדי למנף את החיסכון שלנו ולאפשר לו לגדול כמה שניתן עד הפרישה, כספי החיסכון שלנו מושקעים באפיקי השקעה מגוונים, בעיקר בשוק ההון. מחקרים מראים, כי לאורך השנים שוק ההון מניב תשואה חיובית, אך הוא סובל מתנודתיות ולעיתים עלולים להיות גם הפסדים. בהשקעה לטווח ארוך מאוד, כמו בקרן פנסיה, הפוטנציאל לרווחים בדרך כלל עולה על הסיכון שבהפסדים, אך חשוב להתאים את רמת הסיכון לכל שלב בחיים.

מדוע חשוב להתאים את רמת הסיכון למשך הזמן שנותר לנו עד הפרישה לפנסיה?

מנהלי ההשקעות בקרן הפנסיה עובדים קשה כדי לאתר עבורנו הזדמנויות השקעה שיאפשרו לנו להשיג תשואה מקסימלית בהתחשב ברמת הסיכון שמתאימה לנו ולהעדפות שלנו. כאשר אנחנו מתחילים לחסוך בקרן פנסיה בגיל צעיר, יש לפנינו עוד שנים רבות של חיסכון. השקעה בסיכון גבוה יותר עשויה להניב תשואה גדולה יותר שתאפשר לנו להגדיל את החיסכון בשיעור ניכר. כמובן שניתן להסתפק גם בהשקעה בסיכון נמוך יותר, אם כי כך יהיה קשה יותר להשיג חיסכון שיאפשר לנו לקבל קצבת פנסיה הולמת בגיל מבוגר. לכן, בגילאים צעירים יותר ניתן להשקיע ברמת סיכון גבוהה יותר, כאשר יש לנו די זמן להתגבר על הפסדים שעלולים להתרחש מעת לעת. ככל שאנחנו מתבגרים, ובעיקר בשנים הסמוכות לפרישה לפנסיה ראוי לצמצם את רמת הסיכון כדי להימנע מהפסדים גדולים שיהיה קשה לתקן בזמן הקצר שנותר עד הפרישה.

מהם מסלולי השקעה מותאמי גיל?

מסלולי השקעה מותאמי גיל נוצרו כדי לעזור לנו להתאים את רמת הסיכון של החיסכון בקרן הפנסיה באופן אוטומטי לפי משך הזמן שנותר לנו עד הפרישה לפנסיה. ישנם שלושה מסלולי השקעה מותאמי גיל:

  1. מסלול השקעה לחוסכים בני 50 ומטה.
  2. מסלול השקעה לחוסכים בני 50 עד 60.
  3. מסלול השקעה לחוסכים בני 60 ומעלה.

רמת הסיכון בכל אחד ממסלולים אלה שונה והיא מתבטאת בעיקר בשיעור החיסכון המופנה להשקעה במניות ובאגרות חוב קונצרניות. ככל שגיל החוסכים עולה, כך רמת הסיכון במסלולים מותאמי הגיל פוחתת בהדרגה עד לפרישה לפנסיה.

האם מוכרחים לבחור במסלולי השקעה מותאמי גיל?

מסלולי ההשקעה מותאמי הגיל נועדו להבטיח שרמת הסיכון בחיסכון שלנו בקרן הפנסיה תותאם לפחות למשך הזמן שנותר לנו עד הפרישה. ניתן לבחור מבין כל אחד ממסלולי ההשקעות המוצעים בקרן הפנסיה, ואם שיניתם את דעתכם, תוכלו להעביר את החיסכון בין מסלולי ההשקעה השונים בכל עת. אם לא תבחרו מסלול, תשוייכו למסלול ברירת המחדל מבין מסלולי ההשקעה מותאמי הגיל, בהתאם לגילכם. מלבד מסלולי ההשקעה מותאמי הגיל ישנם גם שני מסלולי השקעה נוספים:

  1. מסלול מניות – מסלול בו רמת הסיכון בהשקעות גבוהה יותר, מאחר ששיעור החיסכון המושקע במניות גבוה יותר מבכל המסלולים האחרים.
  2. מסלול הלכה - בו כספי החוסכים מושקעים בהתאם לכללי ההשקעה היהודית.

 

 

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.