מעבר בין עבודות – שלושה דברים שחשוב לדעת

הימים הראשונים במקום עבודה חדש הם תמיד מרגשים ועמוסים – אך אל תשכחו משימה אחת חשובה: לוודא שכל הזכויות והוותק שצברתם בחיסכון הפנסיוני ובקרנות ההשתלמות שלכם נשמרים ועוברים אתכם למקום העבודה הבא

"הימים הראשונים במקום עבודה חדש הם תמיד מרגשים ועמוסים – אך אל תשכחו משימה אחת חשובה". מטוסי נייר עפים בשמיים
אלטשולר שחם
|
30 אוגוסט, 2020

אחד המאפיינים של שוק העבודה בשנים האחרונות הוא מעבר תכוף יותר בין עבודות. אם בעבר הוותק הממוצע בארגונים עמד על עשרות שנים, הרי שהיום ישנה נטייה להחליף מקום עבודה אחת למספר שנים בודדות. משבר הקורונה גרם לשינוי משמעותי בשוק העבודה, כאשר בעקבותיו מאות אלפי עובדים יצאו לחל"ת, רבים מהם טרם חזרו וייתכן מאוד שגם לא יחזרו למקום עבודתם ויאלצו לחפש מקום חדש.

תהיה אשר תהיה הסיבה למעבר לעבודה חדשה, לפני שמתחילים חשוב להסתכל על מכלול הזכויות ולא רק על גובה השכר למשל. כך למשל, חשוב לוודא שכל הזכויות שצברנו במקום העבודה הקודם נשמרות עבורנו, ללא פגיעה. מדובר בעיקר בהפקדות למוצרי חיסכון ופנסיה כגון ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וכמובן קרן פנסיה, וכן בכיסויים הביטוחיים הכלולים במוצרים אלה.

לפתיחת חיסכון לפנסיה לחצו כאן

 

1. שומרים על רצף הזכויות הפנסיוניות

קרן הפנסיה כוללת בנוסף לרכיב החיסכון גם ביטוח למקרה נכות או פטירה חלילה. כאשר במשך זמן ממושך אין הפקדות חדשות לקרן הפנסיה, עלולה להיווצר פגיעה ברכיב הביטוח. יחד עם זאת, חשוב לדעת שבקרן הפנסיה קיים מנגנון "ארכת ביטוח" אשר מאפשר לשמור באופן אוטומטי על רכיב הביטוח למשך תקופה של 5 חודשים. המשמעות היא שבתקופה זו הביטוח נשמר עבור החוסך למרות שההפקדות הופסקו. בעקבות משבר הקורונה ומתוך מטרה להקל על החוסכים בתקופת המעבר ובניסיון לשוב לשוק העבודה, תקופת ארכת הביטוח הוארכה ל-12 חודשים, במקום 5 חודשים, וזאת בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוק.

מסיבה זו, כאשר מתחילים בעבודה חדשה יש לעדכן את המעסיק על כך שברשותכם קרן פנסיה או ביטוח מנהלים פעיל שבו כיסוי ביטוחי. זאת, על מנת שהמעסיק ימשיך את ההפקדות וכך יישמר הרצף הביטוחי.

במקרה של עובד חדש עם ביטוח פעיל בחיסכון הפנסיוני, המעסיק מחויב להפקיד עבורו רק לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס – המאוחר מביניהם. ההפקדה תיעשה באופן רטרואקטיבי, ליומו הראשון של העובד במקום העבודה החדש. אם לעובד אין חיסכון פנסיוני קודם, המעסיק נדרש לפתוח לו חיסכון ולהפקיד עבורו רק לאחר חצי שנת עבודה, וההפקדה לא תהיה רטרואקטיבית.

לפי יוזמת "עקוב אחרי" של משרד האוצר, אמור להתבצע איחוד אוטומטי של קרן פנסיה שנפתחה במקום עבודה חדש עם קרן פנסיה קודמת – אך הדבר נעשה רק כשהקרן הקודמת כבר אינה פעילה. אם חלפו פחות משישה חודשים מהפסקת העבודה הקודמת, על העובד לפנות למעביד החדש ולבקש מיוזמתו את איחוד הקרנות.

2. תקופת "בין עבודות" מתארכת? הכיסוי הביטוחי בסכנה

במקרים שבהם נדרשים לעובד מספר חודשים למציאת משרה חדשה, וההפקדה הראשונה לקרן הפנסיה במקום העבודה החדש נעשית יותר מחמישה חודשים (או 12 חודשים במסגרת משבר הקורונה עבור העומדים בתנאים) לאחר ההפקדה האחרונה מעבודתו הקודמת (או שלושה חודשים, במקרה של ביטוח מנהלים) – כיסוי הביטוח מסתיים והעובד עשוי להיפגע בעת חידוש הביטוח.

לכן, בתקופה שבין העבודות המתארכת מעבר לחמישה חודשים (או 12 חודשים בתקופת משבר הקורונה) במהלכה ישנה ארכת ביטוח אוטומטית, יכול העובד לבקש הסדר ריסק – בו הוא משלם רק את עלות הביטוח מדי חודש, שמאפשר לו לשמור על הרצף הביטוחי לאובדן כושר עבודה וביטוח שארים במקרה מוות. כאשר ימצא עבודה חדשה, והמעסיק שוב יפקיד עבורו מדי חודש לקרן הפנסיה – הוותק שלו ימשיך להצטבר והרצף הביטוחי יימשך.

יש לשים לב כי תקופת הסדר הריסק מוגבלת בזמן ולכן מי שלא מצא מעסיק חדש בתום התקופה, יכול להפקיד באופן עצמאי לחיסכון הפנסיוני. כך יכול החוסך לשמור על הזכויות הביטוחיות, על הוותק, וגם להמשיך להגדיל את הסכום המצטבר בחיסכון.

3. מחליפים עבודה? לא חייבים להחליף גם את קרן ההשתלמות

קרן ההשתלמות היא מוצר חיסכון בעל יתרונות רבים, ובראשם האפשרות למשוך את הסכום שהצטבר בה שש שנים לאחר פתיחתה בפטור מלא מתשלום מס. בניגוד לחיסכון פנסיוני, קרן השתלמות אינה חובה של המעסיק אלא הטבה שהוא נותן לעובדיו. חשוב לדעת כי גם בעת החלפת מקום עבודה ניתן לבקש מהמעסיק החדש להמשיך להפקיד כספים לאותה קרן השתלמות. במקרה כזה אמנם ייפתח חשבון חדש להפקדות בקרן על ידי החברה המנהלת, אולם מבחינת החוסכים ניתן יהיה להמשיך לשמור על הנזילות והוותק כרגיל, שכן במשיכה יראו את שתי הקרנות כחשבון אחד בעל הוותק הנזיל.

 

חשוב לדעת שגם במקרה של הפסקת הפקדות לקרן השתלמות, הוותק והזכויות נשמרים – והיא ממשיכה לצבור תשואה. הכספים יהיו ניתנים למשיכה כעבור 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה, גם אם בחלק מהתקופה לא בוצעו הפקדות כלל.

 

לפתיחת חיסכון לפנסיה לחצו כאן

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי לקוח. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. לבית ההשקעות אלטשולר שחם עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם את האמור, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת אלטשולר שחם. העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד.