עצמאים ואחראים: איך תרוויחו יותר מחוק פנסיה חובה לעצמאים?

אלטשולר שחם
|
16 יולי, 2018

עצמאים חייבים גם הם לחסוך לפנסיה, כדי להבטיח לעצמם קצבת פנסיה לאחר הפרישה מעבודה, ובתמורה מקבלים הטבות מס נרחבות. מהי חובת החיסכון לפנסיה שחלה על עצמאים ואיך עושים זאת נכון?

 החל משנת 2017 החוק מחייב גם עצמאים לחסוך לפנסיה. אם אתם עצמאים קטנים זו אולי נשמעת כמו עוד הוצאה שתכביד על העסק שלכם אך הפעם אתם משלמים כדי לדאוג לעצמכם/אך ההוצאה הזו יכולה להבטיח את העתיד שלכם ויש גם הטבות מס שהופכות את זה לעסק משתלם בשבילכם. אם הייתם שכירים בעבר אולי כבר יש ברשותכם קרן פנסיה שאליה המעסיק שלכם דאג להפקיד עבורכם כסף מדי חודש. גם אם לא, חשוב שתדאגו לחיסכון פנסיוני שייתן לכם רשת ביטחון לגיל הפרישה ולמקרה שלא תוכלו להמשיך לעבוד עוד קודם לכן. אם אתם עצמאים מעל חצי שנה, ובני יותר מ-21 ופחות מ-60, עליכם לחסוך לפנסיה, אחרת תסתכנו בקבלת קנס בגובה 500 ש״ח. אם נולדתם בשנת 1961 או קודם לכן, אתם פטורים מהחובה לחסוך לפנסיה.

את ההפקדות לפנסיה ניתן לחסוך בקרן פנסיה, המאפשרת לנו לצבור כסף שישולם לנו כקצבת פנסיה מדי חודש לאחר גיל הפרישה. הכסף שאתם חוסכים בקרן הפנסיה מושקע בשוק ההון במסלולי השקעה לבחירתכם, כאשר תוכלו להנות גם ממסלול השקעה בו רמת הסיכון מותאמת לגילכם - ככל שאתם צעירים יותר רמת הסיכון גבוהה יותר ומאפשרת לכם לצבור יותר כסף בקרן וככל שתתבגרו ותתקרבו לגיל הפרישה הסיכון ילך וירד כדי לצמצם את הסיכוי להפסדים בשלב זה. בגילאים המבוגרים יותר תוכלו ליהנות גם מרשת ביטחון שמעניקה לכם קרן הפנסיה, באמצעות אגרות חוב ממשלתיות בתשואה מובטחת, העוזרות לצמצם את הסיכונים בשנים שלפני הפרישה לפנסיה. קרן הפנסיה המקיפה כוללת גם כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה או למקרה מוות לפני גיל הפרישה. במצב כזה הקרן תשלם לכם קצבת נכות או שתשלם קצבה חודשית מיתרת החיסכון לבני משפחתכם המוגדרים ״שארים״.

בטבלה מפורטים ההכנסה וסכומי ההפקדה במונחים שנתיים, נכון לשנת 2019:

ההכנסה השנתית החייבת במס

שיעור ההפקדה

סכום ההפקדה בשנה

על חלק מההכנסה עד 61,638 ש"ח

4.45%

4.45% כפול ההכנסה

עבור החלק מההכנסה שמעל 61,638 ועד 123,276 בשנה

12.55%

4.45% כפול 61,638 + 12.55% כפול החלק הנוסף

סה"כ עבור הכנסה שנתית מעל 123,276 ש"ח

 

10,478.46 ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

מעבר לחובת החיסכון לפנסיה, כדי לעודד אתכם לחסוך כמה שאפשר לפנסיה, תוכלו לקבל הטבות מס הן על ההפקדות לפנסיה והן בעת קבלת קצבת הפנסיה לאחר גיל הפרישה. תוכלו לקבל הטבות מס על הפקדות לפנסיה בשיעור של עד 16.5% לכל היותר מהכנסתכם החייבת במס, עד לתקרת ההכנסה השנתית העומדת על 211,200 ש״ח בשנת 2019. כלומר, עבור הפקדה שנתית לפנסיה שאינה עולה על 34,848 ש״ח, נכון לשנת 2019. הטבות המס על חלק מהסכום יינתנו בצורת זיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%, ועל החלק האחר של הסכום בצורת ניכוי, כלומר הפחתת סכום ההכנסה שלכם החייב במס. מי שיפקיד רק את סכום ההפקדה המינימלי עשוי ליהנות מהטבות מס פחותות, בהתאם לגובה הכנסותיו. בנוסף, הכסף שאתם חוסכים בקרן הפנסיה עד התקרה הקבועה בחוק פטור ממס רווחי הון.

ככל שתתחילו לחסוך מוקדם יותר תוכלו לחסוך יותר כסף, הן מפני שיהיו בפניכם יותר שנות חיסכון עד גיל הפרישה, והן מפני שאפקט הריבית דריבית מאפשר לכם להגדיל את התשואות עבור כל שקל שנצבר בגיל צעיר ביחס לשקל שנחסך בגיל מבוגר יותר. חוסכים המתחילים לחסוך רק בגיל מבוגר יחסית עלולים לצבור סכום נמוך בחיסכון אשר ממנו תשולם להם קצבת פנסיה נמוכה. כשמתחילים לחסוך בגיל צעיר יותר וחוסכים לאורך שנים ארוכות נהנים מהטבות המס לאורך זמן רב, הטבות אלה מאפשרות לכם להגדיל את החיסכון הצובר תשואה והן גם עוזרות לכם לחסוך יותר כסף לגיל הפרישה.

כעצמאים אין לכם מעסיק שידאג לפנסיה שלכם ועליכם לחסוך בעצמכם. חוק פנסיה חובה לעצמאים מעניק לכם הטבות מס משמעותיות אך הוא קובע חובת הפקדה בסכום נמוך יחסית. סכום כזה עלול שלא להספיק לקצבת פנסיה ראויה, וודאי אם התחלתם לחסוך מאוחר יחסית. כדי להצליח לבנות לעצמכם תכנית פנסיה אפקטיבית, כזו שתמצה את הטבות המס וגם תייצר עבורכם רשת ביטחון הולמת לגיל הפרישה, כדאי להפקיד מעבר לסכומי ההפקדה המינימלים הקבועים בחוק. ככל שתתחילו להפקיד לקרן פנסיה בגיל צעיר יותר כך תצברו סכום משמעותי יותר עד גיל הפרישה ותוכלו להנות מקצבת פנסיה שתאפשר לכם לפרוש מעבודה בראש שקט.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.