עצמאי – איך להפקיד נכון לפנסיה

אלטשולר שחם
|
13 נובמבר, 2019

הפקדה חודשית לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות מאפשרת לכם להחליק את תזרים ההוצאות על פני כל השנה, להבטיח את הכיסוי הביטוחי שלכם וליהנות מתשואה מצטברת לאורך השנה כולה. כך גם תגיעו לחודש דצמבר עם דאגה אחת פחות על הראש. עם כל כך הרבה יתרונות, למה אתם מחכים?

סוף שנת כספים היא תקופה עמוסה לכל עצמאי. גם אתם וודאי מכירים את הלחץ לטפל בכל הקצוות הפתוחים לפני סוף השנה, לבצע ספירת מלאי אם צריך ולטפל במשכורות לעובדים אם יש לכם כאלה. רואי החשבון שולחים המלצות, עדכונים ותזכורות לארגן את כל הניירת לסגירת השנה ומזכירים שוב לא לשכוח להפקיד גם לחיסכון הפנסיוני. אם התסריט הזה נשמע מוכר וגם אתם מצאתם את עצמכם בסוף השנה מפקידים סכום גדול לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות כדי לנצל את הטבות המס, כדאי לדעת שאפשר גם אחרת.

 

את ההפקדות לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות אפשר לעשות לאורך השנה כולה ולא חייבים לחכות עד הרגע האחרון. מעבר להפחתת העומס בסוף השנה, להפקדה שוטפת יש גם יתרונות משמעותיים שכדאי להכיר:

  1. רצף ביטוחי - כדי שתדעו שיש מי ששומר עליכם

קרן הפנסיה שלכם היא לא רק חיסכון לגיל הפרישה, אלא היא כוללת גם כיסוי למקרה מוות או נכות חס וחלילה, כדי שיהיה מי שידאג לכם ולמשפחה שלכם. כדי לעשות זאת, קרן הפנסיה גובה מכל הפקדה חודשית סכום קטן עבור הפרמיה לביטוח. כל עוד ההפקדות שלכם משלמות על הביטוח, אתם תהיו מכוסים. אמנם ישנו מנגנון המאפשר לקרן הפנסיה לגשר על תקופות קצרות שבהן אתם עשויים להיות בין עבודות ולא לשלם עבור הכיסוי הביטוחי, אך הוא לא מתאים למצב של הפקדת סכום חד פעמי מדי שנה. בנוסף, הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה כולל תקופת אכשרה של חמש שנים רצופות שלאחריהן הביטוח יהיה תקף גם למקרים שנבעו ממצב רפואי קודם. כאשר אתם מפקידים לקרן הפנסיה מדי חודש, אתם שומרים על הוותק שלכם לצורך הכיסוי הביטוחי, כדי שלא תצטרכו לצבור תקופת אכשרה חדשה. אם תפקידו רק בסוף השנה אתם עלולים לפגוע בזכויות שלכם ואף לאבד את הכיסוי הביטוחי לגמרי.


2. התשואה החודשית מצטברת לכסף גדול

כל הפקדה שאתם עושים לקרן הפנסיה או לקרן ההשתלמות מושקעת בהתאם למסלול ההשקעות שבחרתם, כדי שתוכלו לצבור תשואה לאורך השנים ולהגדיל את החיסכון. אפקט הריבית דריבית, מאפשר לכל שקל שאתם מפקידים לצבור תשואה משמעותית לאורך השנים, כאשר התשואה בסוף כל חודש מצטברת בחיסכון שלכם וגם היא צוברת תשואה בחודש הבא. אם אתם מפקידים רק פעם בשנה, אתם מפסידים את כל התשואה שהקרן צברה לאורך השנה בתוספת האפקט המצטבר של הריבית דריבית לאורך השנה.


3. רוצים לחלק לתשלומים?

באופן טבעי, אנחנו מחלקים לתשלומים כמעט כל קניה גדולה שאנחנו עושים. החנות מציעה, העמלה על התשלומים נמוכה או לא קיימת, ואף אחד לא אוהב להוציא מהכיס סכום גדול כל כך בבת אחת. אותו הגיון בדיוק פועל גם על ההפקדה לקרן הפנסיה. כשאנחנו דוחים הכל לסוף השנה, אנחנו צריכים להתמודד בבת אחת עם הפקדה של סכום גדול לחיסכון. כשמחלקים את הסכום להפקדות חודשיות קטנות יותר, קל יותר לחסוך ולדאוג לעתיד שלכם.

 

לא מעט עצמאים מוצאים את עצמם מפקידים פחות מדי כי הם פשוט לא יכולים לעמוד בהפקדה של סכום גדול כל כך והם מפסידים את הטבות המס שהיו יכולים לקבל. אם מחזור ההכנסות השנתי שלכם קבוע יחסית, תוכלו להפקיד לאורך השנה סכום דומה להפקדות בשנה הקודמת ולקראת סוף השנה לוודא שלא חל שינוי משמעותי בהכנסות או שאתם לא עוברים את תקרת ההפקדות המותרת.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.