פסיכולוגיה של משקיעים: ההטיות בהשקעות שמשבשות לעיתים את שיקול הדעת שלנו

הטיות פסיכולוגיות הן חלק בלתי נפרד משוק ההון מאז ומתמיד, והן עשויות להשפיע כמעט על כל המשקיעים בזמנים כאלה ואחרים – ובייחוד בתקופות שבהן השוק מציג תנודתיות גבוהה. כיצד בכל זאת ניתן לזהות אותן ולהימנע מהן?

"הטיות פסיכולוגיות הן חלק בלתי נפרד משוק ההון". אינפוגרפיקה חשיבה וקבלת החלטות
יניב ברגר
|
31 מאי, 2022

להלן תמלול הסרטון:

לפני שנדבר על ההטיות שצריך להיזהר מהן, בוא נסביר מהן בכלל ההטיות הפסיכולוגיות בשוק ההון?

שלום זוהר, פסיכולוגיה וכלכלה היו מאז ומתמיד שני עולמות אשר קשורים זה בזה. שני החוקרים הישראלים דניאל כהנמן ועמוס טברסקי אשר חקרו לעומק את נושא הכלכלה ההתנהגותית, אתגרו את קו המחשבה של הכלכלה הקלאסית, לפיו כל אדם יקבל את ההחלטה המיטבית בהתחשב בכל המידע הנתון לו. להטיות פסיכולוגיות מקום מרכזי במערכת קבלת ההחלטות שלנו כמשקיעים, והן עשויות לגרום לנו לבצע מהלכים שמנוגדים לרציונל ואשר עשויים לפגוע בביצועי ההשקעות והחסכונות ארוכי הטווח שלנו לאורך זמן. אותן הטיות יוצרות למעשה שינוי כלשהו בכושר החשיבה או השיפוט שלנו.

 

יניב, תוכל לתת דוגמאות להטיות פסיכולוגיות נפוצות בקרב המשקיעים?

בהחלט. ההטיות הפסיכולוגיות נוטות להשתלט על שיקול הדעת של המשקיעים בעיקר כאשר מפלס הלחץ עולה, כאשר השווקים תנודתיים או חווים ירידות. בתקופות כאלה, פעמים רבות יש תחושה שצריך לבצע פעולה כלשהי, במטרה לצמצם סיכון. זאת על אף שכאשר בוחנים את אירועי העבר מבינים שלאורך זמן שוקי המניות נוטים לחזור למסלול עלייה ולתקן עצמם. אחת הדוגמאות הבולטות בהקשר זה, נוגעת למשבר 2008, במהלכו נרשמו בשוקי המניות ירידות של כ-50%. מי שבחר אז לבצע פעולה כמו מעבר למסלול סולידי או משיכת כספים, ככל הנראה לא היה שם כדי ליהנות מימי העליות שהגיעו בתקופה שלאחר מכן. הטיה נוספת נוגעת דווקא לשוק עולה, אז חלק מהמשקיעים עשויים להיות מוטים לפעול בביטחון מופרז מתוך מחשבה שנכס שעולה ימשיך לעלות.

 

ולסיום, כיצד ניתן להתמודד עם ההטיות?

כלל המפתח הוא להתאים את ההשקעה לצורך. בניית תיק אשר מותאם לצרכים שלכם ולמידת שנאת הסיכון שלכם יאפשר לכם להתמיד בהשקעה ולהפיק ממנה את המיטב עבורכם. תיק השקעות ברמת סיכון גבוה מדי עבור משקיע סולידי, כנראה לא יתקיים לאורך זמן. כאשר מדובר בחסכונות לטווח הארוך כמו קרן פנסיה או חיסכון עבור הילדים, הרי שלאור נטיית השוק לתקן עצמו, לרוב אין צורך בביצוע פעולה כלשהי. לכן, כדאי להתייעץ עם בעל רישיון שילווה אותנו בתהליך בניית התיק והאסטרטגיה. ובאופן כללי, כדאי לזכור שתקופות של תנודתיות, אי ודאות ואפילו משברים הם חלק טבעי ובלתי נפרד מהמסחר בשוק ההון. מחקרי העבר מראים שלאורך ההיסטוריה התמדה בהשקעה מניבה את התוצאות הטובות ביותר, הרבה יותר ביחס לניסיונות "לעשות מכה" או לתזמן את השוק.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 31/05/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.