קופת גמל להשקעה - אפשרות החיסכון שאולי לא חשבתם עליה

אלטשולר שחם
|
16 דצמבר, 2018

קופת הגמל להשקעה תפסה מקום של כבוד בין מוצרי החיסכון הפיננסי, בזכות האפשרות לניהול הכסף הנזיל בשוק ההון בצורה פשוטה וחכמה, לצד יתרונות מס מובנים. בשנתיים שחלפו מאז שמשרד האוצר השיק את המוצר, צמח היקף הנכסים המנוהלים בקופות לכ-6.5 מיליארד שקלים. מהם היתרונות וכיצד ניתן לנצלם לפני ששנת המס מסתיימת? מדריך

לפני כשנתיים השיק משרד האוצר את קופת הגמל להשקעה, במטרה לייצר אלטרנטיבה לפיקדונות בבנקים, ולאפשר לציבור לחסוך ולהשקיע בצורה קלה ופשוטה בשוק ההון, תוך שמירה על נזילות הכספים. מטרה נוספת ולא פחות חשובה - לעודד את החוסכים להשאיר את הכספים עד הפנסיה, וזאת באמצעות מתן הטבת מס ייחודית – פטור ממס למי שימשוך את הכספים כקצבה חודשית.

 

בחלוף שנתיים אפשר לומר כי אכן מדובר בהצלחה. היקף הנכסים1 המנוהלים בכלל קופות הגמל להשקעה צמח ומתקרב לסך של 6.5 מיליארד שקלים, מתוכם 3.4 מיליארד מנוהלים אצלנו, והם מהווים נתח שוק של מעל 53% מסך הנכסים המנוהלים במוצר.

קצב ההפקדות נמצא במגמת עלייה, כאשר בשנת 2017 הופקדו כ-3 מיליארד שקלים, ובמהלך 2018 (עד חודש אוקטובר) הופקדו כבר מעל 3.2 מיליארד.

 

מה הופך את קופת הגמל להשקעה לאטרקטיבית?

 

הכספים המופקדים בקופת גמל להשקעה נזילים וניתנים למשיכה בכל עת, לכל מטרה ולכל טווח השקעה. ניתן לחסוך כל חודש באמצעות הוראת קבע, ניתן לבצע הפקדה חד פעמית או גם וגם. סך ההפקדות לקופה במהלך השנה מוגבל לסכום של כ- 70 אלף שקלים לחוסך2 (סכום זה צמוד למדד ומתעדכן בתחילת כל שנה).

 

קופת גמל להשקעה משלבת מספר יתרונות מובנים. ראשית, הכספים נזילים בכל עת וניתן לבצע משיכה מלאה או חלקית בכל שלב, ללא מגבלה וללא תשלום קנס. במשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי, כפי שמקובל במוצרים דומים. שנית, קיימים יתרונות מס. יתרון מס ייחודי הינו האפשרות למשוך את הכסף כקצבה חודשית בגיל פרישה3 (מקופה לקצבה) וליהנות מפטור מלא ממס, כך שלמעשה, בעקיפין, אין תשלום מס על הרווחים שנצברו לאורך השנים. מדובר בהטבה ייחודית לקופת הגמל להשקעה והיא שווה הרבה מאוד כסף. יתרון מס נוסף הוא דחיית תשלום מס רווח הון למועד המשיכה. מעבר בין מסלולי ההשקעה בקופה מתבצע ללא עלות וללא אירוע מס, כאשר מגוון המסלולים לבחירה מאפשרים להתאים ללקוח את רמת הסיכון הרצויה.

יתרון מהותי וחשוב לא פחות נעוץ בעובדה שעדיין מדובר בקופת גמל בה הכספים מנוהלים עלי ידי מנהלי השקעות מקצועיים, אחראיים ומנוסים.

 

לנצל את תקרת ההפקדה לפני שהשנה מסתיימת

 

בקופת הגמל להשקעה קיימת תקרת הפקדה שנתית בסכום של 70 אלף שקלים לחוסך. במידה והפקדתם במהלך השנה סכום נמוך יותר, באפשרותכם להגדיל את ההפקדה עד לתקרה השנתית, אולם בכדי לנצל את תקרת ההפקדה עד תום, יש להפקיד את הכספים עד סוף שנת המס - כלומר עד סוף השנה.

כאן המקום לציין, כי כבר בתחילת השנה הבאה תוכלו לבצע הפקדה נוספת ולנצל תקרה נוספת,

כלומר להפקיד 70 אלף שקלים עד סוף השנה הנוכחית, ולאחר מכן להפקיד עוד 70 אלף שקלים כבר בינואר, והנה חסכתם סכום של 140 אלף שקלים.

 

לא משנה מה טווח ההשקעה או מטרת החיסכון: בר מצווה, חתונה, דירה או קצבה לפנסיה - נראה שקופת גמל להשקעה היא אופציה לחיסכון שאי אפשר להתעלם ממנה ושווה לכל חוסך לבחון אותה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *על פי נתונים שנלקחו מאתר הגמל נט של משרד האוצר נכון ל- 31.10.2018. *סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. סכום ההפקדה המינימלי הוא 200 שקלים. * בהתאם להוראות הדין נכון לנובמבר 2018, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה מקופת גמל להשקעה או לניוד קופת גמל להשקעה. כאשר יתאפשר ניוד בין קופות גמל, ניתן יהיה לבצע משיכה של הכספים כקצבה החל מגיל פרישה על ידי ניוד הכספים לקופה משלמת לקצבה, וקבלת הכספים כקצבה חודשית. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח | האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה | אין באמור לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות חוק קופות הגמל ו/או פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין | אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד | אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.