שמירה על הפנסיה בזמן חופשת לידה וחל"ת: איך עושים את זה?

הפכתם להורים? מזל טוב ! תקופת הלידה וההורות היא תקופה מרגשת ומלאה בשינויים. חוץ מהצ'ק ליסט הארוך של קניות לתינוק או התינוקת החדשים, כדאי לשים לב גם לקרן הפנסיה כדי למנוע פגיעה בזכויות. מה קורה לחיסכון הפנסיוני בזמן תקופת הלידה וכיצד יש לנהוג במצב בו היא מתארכת?

"מה קורה לחיסכון הפנסיוני בזמן תקופת הלידה". אישה בהריון
אלטשולר שחם
|
09 מאי, 2022

הימים הראשונים שלאחר הלידה והחזרה הביתה עם תינוק או תינוקת חדשים עם ימים אינטנסיביים למדיי, הכרוכים בשינויים רבים ובהתמודדות נפשית ופיזית. העייפות מהלילות הלבנים מתחילה להצטבר, והרך הנולד שזקוק לטיפול 24/7 לא משאיר הרבה זמן פנוי למחשבות ולטיפול בנושאים אחרים. לאור כל אלה, ברור שגם החיסכון הפנסיוני בשלב הזה אינו אלא רק זיכרון עמום יחד עם שאר הדברים שנותרו מאחור.

 

באופן כללי, עובדת זכאית לתקופת לידה והורות של 8 או 15 שבועות, במהלכה היא מקבלת דמי לידה מהביטוח הלאומי כפיצוי על אובדן ההכנסה, בהתאם למספר החודשים שבהם הייתה מועסקת לפני הלידה. מי שעבדה לפחות 12 חודשים אצל אותו מעסיק, רשאית להאריך את תקופת הלידה וההורות לתקופה של 26 שבועות, אולם בעבור התקופה הנוספת היא לא תהיה זכאית לקבל דמי לידה. כמו כן, עובדת רשאית לצאת לחל"ת (שגם במהלכה לא ישולמו לה דמי לידה) באורך של עד רבע מהתקופה שבה עבדה באותו מקום עבודה, אך בכל מקרה תקופה זו תסתיים עד שהילד או הילדה מגיעים לגיל שנה. מי שילדה יותר מתינוק אחד, תהיה זכאית להארכת תקופת לידה והורות ולתשלום נוסף של דמי לידה של שלושה שבועות עבור כל תינוק נוסף.

 

החיסכון הפנסיוני בזמן תקופת הלידה

 

במהלך 15 השבועות הראשונים של תקופת הלידה, כשעדיין משולמים דמי לידה, המעסיקים מחויבים להפקיד לעובדת כספים לטובת חיסכון פנסיוני בהתאם לשכר^. בתקופה זו ממשיכה הזכאות גם לזכויות סוציאליות נוספות כמו צבירת ותק, ימי מחלה וחופשה. החל מהשבוע ה-15 לתקופת הלידה ועד לתקופת זכאות של 26 שבועות, לא ישולמו ליולדת דמי לידה ואין חובה על המעסיקים להפקיד עבורה כספים לחיסכון הפנסיוני. חלקה של העובדת בהפקדות לקרן הפנסיה במהלך חופשת הלידה, ינוכה מראש בחלקו, ככל שזה מתאפשר, לפני היציאה לתקופת לידה והורות - או שיקוזז מהשכר הראשון שיתקבל לאחר החזרה לעבודה. לאחר סיום הזכאות לדמי לידה, המעסיקים רשאים, אך לא חייבים, להמשיך להפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני. במקרה כזה הקיזוז של חלק העובדת יתבצע לאחר החזרה לעבודה וסיום תקופת לידה והורות.

 

נעים להכיר: מנגנון ארכת ביטוח

 

אמהות רבות לא מסתפקות בתקופה שניתנת להן על פי חוק, ומבקשות להאריך אותה כדי להישאר עוד קצת עם הקטנטנים בבית. במידה והיולדת מבקשת לאריך את תקופת הלידה וההורות על חשבונה (לצאת לחל"ת) עד לפרק הזמן המקסימלי של שנה, הזכויות שלה בקרן הפנסיה עלולות להיפגע. הפסקת ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בתקופת החל"ת עלולה להביא לפגיעה בכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה, אותו ביטוח שמגן עלינו ועל משפחתנו מפני מצבי קיצון של אובדן כושר עבודה או מוות חלילה. בקרנות הפנסיה החדשות קיים מנגנון "ארכת ביטוח", אשר שומר על הכיסוי הביטוחי למשך תקופה של עד חמישה חודשים באופן אוטומטי מרגע הפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה. במהלך החודשים האלו התשלום עבור הביטוח יילקח אוטומטית מהיתרה הצבורה בקרן הפנסיה. לאחר מכן, אם העובדת לא תדאג לתשלום עצמאי של פרמיית הביטוח (עלות הביטוח) לקרן הפנסיה, הכיסוי הביטוחי שלה יופסק ובעת מקרה ביטוח היא עשויה למצוא את עצמה ללא הגנה ביטוחית. בנוסף, היא עלולה לאבד גם את צבירת הוותק לתקופת האכשרה הנדרשת לצורך קבלת כיסוי מלא גם על מקרים הנובעים ממצב בריאותי קודם.

 

אז מה עושים? כדי לדאוג לשמירה על הזכויות הפנסיוניות גם בתקופת הלידה וההורות, יש לוודא שקיים כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה גם מעבר לאותם חמישה חודשים. ניתן להסדיר את התשלום עבור הכיסוי הביטוחי מול קרן הפנסיה באמצעות תשלום עצמאי או מתוך החיסכון שנצבר בקרן. את ההסדר מעבר לחמשת החודשים ניתן לערוך לתקופה של לא יותר משנתיים, ובתנאי שהיו הפקדות רצופות מספיקות לקרן.

 

אם בכוונתך להאריך את תקופת לידה והורות לתקופה ממושכת, חשוב לדאוג להסדיר גם את המשך הכיסוי הביטוחי. לצורך כך, ניתן להוריד מאתר קרן הפנסיה טופס "בקשה לשמירה על כיסוי ביטוח בקרן הפנסיה" למלא ולהחזיר בהתאם להנחיות בטופס. בכל מקרה, כדאי להתייעץ גם עם בעל/ת רישיון פנסיוני שיסייעו לך להתאים את קרן הפנסיה לצרכים בתקופה מורכבת זו.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני. ^ אם היא עבדה לפחות שישה חודשים לפני התחלת ההיריון והמעסיק נהג להפקיד עבורה לקרן פנסיה, לקופת גמל או לקרן השתלמות לפני היציאה לתקופת לידה והורות.