תפקידו וחשיבותו של מבטח המשנה בקרן הפנסיה

קרנות פנסיה שמבקשות למזער סיכונים ולשמור על יציבות במקרה של ריבוי תביעות מצד עמיתיהן, מפעילות מבטח משנה אשר נושא ברוב נטל הסיכון ומגן על הקרן ועל העמיתים. כיצד פועל מבטח המשנה ומה המשמעות שלו לעמיתים?

קרנות פנסיה שמבקשות למזער סיכונים ולשמור על יציבות במקרה של ריבוי תביעות מצד עמיתיהן, מפעילות מבטח משנה אשר נושא ברוב נטל הסיכון ומגן על הקרן ועל העמיתים. טופס ביטוח
אלטשולר שחם
|
09 יוני, 2020

כשמדברים על קרן פנסיה מתמקדים בדרך כלל ברכיב החיסכון: כמה כסף אנחנו חוסכים בכל חודש, מה הסכום שצפוי להצטבר לנו עד הפרישה ואיך נוכל לדאוג שהוא יהיה גבוה ככל שניתן כדי שנוכל לפרוש ולחיות ברווחה כלכלית. לצד רכיב החיסכון, קיים רכיב חשוב לא פחות – רכיב הביטוח, הכולל כיסוי ביטוחי למקרה פטירה ולמקרה של אובדן כושר עבודה חלילה. במקרה של פטירת העמית, קרן הפנסיה תשלם קצבה לשארים (לאלמן/ה לכל החיים וליתומים עד גיל 21) ובמקרה של אובדן כושר עבודה תשלם הקרן לחוסך קצבת נכות.

באופן כללי, קרן הפנסיה מנהלת מנגנון של איזון אקטוארי בין הנכסים ובין ההתחייבויות. במקרה של ריבוי תביעות בקרן, נוצר גרעון שדורש איזון. כדי לסגור את אותו גרעון בדרך כלל נדרשים העמיתים לשאת בנטל התשלום לאור עיקרון הערבות ההדדית שקיים בקרן הפנסיה. בכל חודש גובה קרן הפנסיה פרמיה מכל עמיתיה, אשר מיועדת לתשלום עבור אותם מקרים של נכות או פטירה. במקרה של ריבוי תביעות, סך פרמיות הביטוח נמוך מהסכום שנדרש למימון התביעות (תשלומי הקצבאות לשארים ו/או לנכות) והקרן נכנסת לגרעון. במצב כזה, מימון התביעות יתבצע באמצעות גביית פרמיה נוספת מהעמיתים למימון הגרעון, כלומר באמצעות קיטון צבירות העמיתים בגובה הגרעון שנוצר. זאת, כאמור, לאור עיקרון הערבות ההדדית על פיו פועלת קרן הפנסיה. במקרים הפוכים, כאשר מתרחשים פחות מקרי ביטוח מהצפוי, העודף חוזר בחזרה לעמיתים.

כאן נכנס לתמונה מבטח המשנה. חלק מקרנות הפנסיה מבקשות לפזר סיכונים ומעבירות חלק ניכר מהסיכון הכספי למבטח משנה, אשר נושא בסיכון במקרה של תביעות. החברות המנהלות את קרנות הפנסיה משלמות למבטח המשנה עבור הכיסוי חלק מהפרמיות שהן גובות מעמיתיהן.

מבטח המשנה מכסה את הקרן ומשלם את סכום הביטוח בכל תביעה שמתקבלת, במקום לגרוע את הסכום מכספי העמיתים. לכן, חשיבותו של מבטח המשנה באה לידי ביטוח בעיקר בעתות משבר ובמקרי קיצון שבהם סכומי התביעות גבוהים במיוחד, אז עלולים העמיתים בקרן לאבד חלק ניכר מכספיהם בשל הגרעון שנוצר.

בקרנות הפנסיה הנבחרות (כיום ישנן 4 קרנות שנבחרו ע" רשות שוק ההון) קיים מבטח משנה אשר נושא ברוב נטל הסיכון וממזער באופן משמעותי את הסיכון המושתת על עמיתי הקרן. בקרן המקיפה של אלטשולר שחם, למשל, מבטח המשנה נושא ב-90% מהסיכון. מבטח המשנה בקרנות הנבחרות הואSWISS RE , הנחשב לאחד מהמבטחים הגדולים בעולם והוא פועל בישראל שנים רבות ומכיר מקרוב את שוק הפנסיה בישראל ואת הקרנות הנבחרות.

בעיצומו של משבר הקורונה עלתה לא אחת השאלה כיצד יתמודדו קרנות הפנסיה עם ריבוי תביעות במקרה בו יהיה מספר גבוה של חולים או נפטרים כתוצאה מהנגיף. בנקודה הנוכחית, כאשר שיעורי התמותה ומשך זמן ההחלמה ידועים, ניתן לומר שיכולת ההתמודדות של קרנות הפנסיה עם מגפה מהסוג הזה היא גבוהה. מאוד. הגורם לכך הוא שילוב בין גורמים כמו זמן החלמה קצר יחסית מהנגיף (לא תועדו סיבוכים מיוחד מהנגיף או משך החלמה שאורך מספר חודשים), לצד שיעור תמותה גבוה בעיקר בקרב בני 80 ומעלה אשר אינם נמצאים בקבוצת הגיל הרלוונטית לכיסוי הביטוח בקרן הפנסיה |(הביטוח בקרן מסתיים בגיל 67). כל זאת, לצד העובדה שמבטח המשנה נושא ב-90% מהכיסוי הביטוחי כך שהעמיתים לא נושאים בעלות במקרה של אירוע ביטוחי חריג – כמעט ולא משאירים מקום לסיכון.

אם נסכם, מבטח המשנה שומר על יציבות קרן הפנסיה ונועד למנוע מצב שבו ריבוי תביעות מושתת על עמיתי הקרן. מבטח המשנה נוטל את רוב הסיכון במקרה של ריבוי תביעות ומבטיח שקט לעמיתי קרן הפנסיה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.