3 שנים לתקנון התקני בקרנות הפנסיה: איזה שינוי הוא חולל?

ביוני 2018 נכנס לתוקף התקנון התקני של רשות שוק ההון, אשר קבע שפה אחידה בין קרנות הפנסיה ואפשר לחוסכים להשוות בקלות בין קרן הפנסיה שלהם ובין השאר. כיצד השתנה שוק הפנסיה מאז השינוי, ומהם הפרמטרים שחשוב לבדוק בקרן הפנסיה שלכם?

"ביוני 2018 נכנס לתוקף התקנון התקני של רשות שוק ההון". חתימה על מסמך
אלטשולר שחם
|
08 יוני, 2021

ענף הפנסיה הוא הצומח ביותר מבין מוצרי החיסכון הפנסיוני כיום. אם בשנת 2008 עמד היקף הנכסים על כ-50 מיליארד שקלים, הרי שכיום היקף הנכסים בענף עומד על כ-470 מיליארד שקלים. באופן כללי, קרן הפנסיה המקיפה כוללת שני מרכיבים מרכזיים: רכיב חיסכון שהוא למעשה ההכנסה שנקבל לאחר הפרישה, ורכיב ביטוח למקרי קיצון של אובדן כושר עבודה או מוות חלילה. כלומר, במקרה שבו החוסכים בקרן הפנסיה איבדו את היכולת להתפרנס, קרן הפנסיה תשלם להם סכום חודשי בהתאם לחיסכון שצברו. במקרי מוות חלילה, יקבלו השארים קצבה שתסייע להם כלכלית. קרנות הפנסיה הפכו למכשיר החיסכון ארוך הטווח הנפוץ ביותר כיום, שכן הן נותנות מענה לחיסכון לגיל הפרישה ובנוסף מעניקות כיסוי ביטוחי למצבים שונים.

 

התקנון התקני משנה את שוק הפנסיה

 

עוד דבר שרבים לא יודעים, הוא שקרן הפנסיה מושתתת על תקנון שמעגן את הזכויות והחובות של החוסכים בקרן הפנסיה. עד ליוני 2018, התקנונים בין קרנות הפנסיה ובין הגופים המנהלים היו שונים, כך שכל קרן הגדירה בעצמה את הזכויות והחובות לעמיתיה. עובדה זו באה לידי ביטוחי בעיקר בעת בחינת כדאיות למעבר בין קרן פנסיה אחת לאחרת, מסלולי הביטוח היו שונים מחברה לחברה, אופן חישוב קצבה הנכות והשארים הייתה שונה וכדומה. הדבר יצר פערים משמעותיים בין קרנות הפנסיה השונות והקשה על החוסכים לבצע השוואה ולקבל החלטה באיזו קרן פנסיה לנהל את הכספים שלהם.

 

ביוני 2018 חל שינוי משמעותי בשוק הפנסיה: נכנס לתוקף תקנון תקני (כמעט זהה) לכל קרנות הפנסיה, שנקבע ואושר על ידי רשות שוק ההון, המנוסח בשפה פשוטה ואחידה. התקנון הקל על העמיתים להבין את הזכויות והחובות שלהם, לאפשר להם לבצע השוואה פשוטה בין קרנות הפנסיה ולהגביר את התחרות בשוק הפנסיוני. בזכות אותה רפורמה, תהליך הניוד בין החברות הפך קל ופשוט יותר, כאשר היום רוב החברות מציעות תהליך הצטרפות דיגיטלי פשוט ונוח. כשמסתכלים על הנתונים אפשר לראות את השינוי שהמעבר לתקנון התקני יצר: אם לפני הרפורמה שוק הפנסיה היה מאופיין בניוד של כמה מיליונים בודדים בשנה, הרי שבשנים האחרונות היקפי הניוד מסתכמים במיליארדי שקלים בכל שנה. כך לדוגמה, ב-2020 ראינו היקף ניוד של כ-6 מיליארד שקלים בין קרנות הפנסיה השונות.   

 

ניתן לראות את השינוי שעברו החוסכים גם בעזרת המעבר לתקנון התקני וגם בזכות עלייה במודעות ובמעורבות בכל הקשור לפנסיה שלהם. שוק הפנסיה נפתח לניוד, והפוקוס עבר מהקושי והחשש לבצע מעבר בקרן הפנסיה, לפרמטרים בעלי השפעה לאורך זמן כמו איכות ניהול ההשקעות, תשואות ומקסום התנאים.

 

להשוות את קרן הפנסיה שלכם

 

ואם עדיין לא בחנתם את קרן הפנסיה שלכם ואת התנאים שהיא מעניקה לכם, אולי הגיע הזמן לעשות זאת. בין היתר, כדאי שתשימו לב לאיכות ניהול ההשקעות והתשואה של קרן הפנסיה לאורך השנים. יש חשיבות רבה לבחירה נבונה של החברה שמנהלת עבורכם את קרן הפנסיה. קבלת ההחלטות נעשית בידי מנהלי ההשקעות, אשר נשענים על מחקר שוק מעמיק ניתוחי שוק ואנליזות, כשהמטרה העיקרית היא להבין אילו סקטורים וחברות כדאיים להשקעה. עבודה זו מצריכה מעקב באופן מתמיד אחר נתונים ואירועים בשווקים, הבנת מגמות וקריאת המפה הגלובלית. גוף מומחה ומנוסה עם מנהלי השקעות מקצועיים ותפיסה כוללת של ניהול השקעות - הוא המפתח לחיסכון שישרת אתכם היטב כשתפרשו ויאפשר לכם לחיות ברווחה כלכלית. את הבחירה בחברה שתנהל עבורכם את קרן הפנסיה תוכלו לעשות בכל עת ולא רק בשלב ההצטרפות. בין אם אתם כבר מפקידים לקרן פנסיה ובין אם אתם פותחים רק עכשיו קרן חדשה, יש לכם חופש מלא בבחירת החברה המנהלת.

 

באשר לביצועי קרן הפנסיה שלכם בשנים האחרונות, את המידע הזה תוכלו לאתר בקלות על ידי כניסה לאתר הפנסיה-נט, אתר אובייקטיבי של משרד האוצר, שבו תוכלו לבצע השוואה בין כלל קרנות הפנסיה. בצעו השוואה של תשואות לטווח ארוך ובחתכי זמן שונים. השוואה מקובלת, למשל, היא לבדוק מה התשואה שהניבה קרן הפנסיה בשנה, ב-3 וב-5 השנים האחרונות. שימו לב – אנו בודקים אמנם על תשואות העבר (שלא מנבאות את ביצועי הקרן בעתיד), אולם כלי זה מאפשר לנו לבחון את איכות ניהול ההשקעות של הגוף על פני שנים ובמצבי שוק משתנים. המטרה היא לראות מגמה של ביצועים עודפים לאורך זמן.

 

לסיכום, אפשר לראות שבשנים שלאחר יישום התקנון התקני בקרב קרנות הפנסיה, הבחירה עבור החוסכים הפכה קלה יותר, בזכות העובדה שכמעט ולא קיימים הבדלים בין הקרנות מבחינת התקנונים. כך, קל יותר להשוות בין דמי הניהול, התשואה לאורך זמן ושאר התנאים בקרנות הפנסיה השונות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.