האם הסתיימה הגאות במחירי הרכב מיד שנייה?

מחירי הרכב המשומש עלו בשנתיים האחרונות עקב בעיות בשרשרת האספקה לכלי רכב חדשים, שהסיטו צרכנים לשוק היד שנייה. האם המגמה הזו ממשיכה, וכיצד מתמודד הענף עם עליית הריבית?

מחירי הרכב המשומש עלו בשנתיים האחרונות עקב בעיות בשרשרת האספקה לכלי רכב חדשים. קניית רכב
דרור ברגר
|
02 ינואר, 2023
|
הסקירה היא מיום 02/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

להלן תמלול הסרטון:

שוק הרכב המשומש חווה פריחה בשנתיים האחרונות, והעקבות מובילות עד ליצרניות השבבים בסין – שבכלל מיועדים למכוניות חדשות. איך זה קורה?

שלום זוהר, הסיפור של שוק הרכב מיד שנייה הוא מעניין, וזו תופעה שאנו רואים בכל העולם המפותח. למעשה זאת נגזרת של משבר השבבים העולמי שליווה את היציאה מתקופת הקורונה – בגלל ששבבים רבים פשוט מיוצרים עבור תעשיית הרכב. המשבר הזה מלווה אותנו מאז סוף שנת 2020. שרשראות האספקה לא הצליחו לעמוד בביקושים העולים, ויצרניות הרכב נתקעו ללא שבבים קריטיים למערכות. חלק מזה, אגב, היה בגלל שבתקופת הקורונה הושבתו קווי ייצור ובוטלו הזמנות לשבבים, וזאת למרות שהביקוש למכוניות חדשות נותר גבוה. אבל כשההזמנות חודשו – ולפעמים גם הוכפלו ושולשו – הם נתקלו בקשיים אדירים באספקה וכתוצאה מכך חלה עלייה במחירי כלי רכב חדשים. המצב הזה יצר המתנה של חצי שנה עד 9 חודשים לרכב חדש, ובאופן טבעי דחף צרכנים רבים לשוק הרכב יד שנייה. הביקוש לרכב יד שנייה עלה לרמות שלא נראו שנים, והמחירים עלו בהתאם.

 

דרור, אז אחרי שהעולם חזר לשגרה ומכוניות מודל 2023 כבר על הכביש, מותר להניח שמחירי המשומשות בירידה?

צווארי הבקבוק בתעשיית הרכב ובשוק השבבים משתחררים, וזה אומר שזמני ההמתנה לרכב חדש התקצרו משמעותית לטווח של שבועות עד חודשים ספורים. בינתיים נראה כי הביקושים לרכב יד שנייה יורדים בחדות, בטח לעומת השיאים שראינו רק לפני שנה. מבחינת מחירי המחירון, נראה שמכוניות משומשות שומרות על ערכן לא רע. אבל כל זה רק על הנייר – ייתכן כי בפועל יותר ויותר מוכרים נאלצים להתפשר, שכן לקונים יש יותר אלטרנטיבות.

 

ולסיום, אז המוכרים מתפשרים על מחיר הרכב, ומה עם עלות הרכב החדש לרוכשים בעולם של ריביות גבוהות?

רבות מעסקאות הרכב אכן מבוססות פתרונות מימון כאלה ואחרים, גם ברכב חדש וגם בשוק היד שנייה. עליית הריבית מייקרת את מחיר הכסף, כלומר מייקרת את המימון ואת ההחזרים החודשיים, כך שנראה כי צרכנים רבים עוברים לשבת על הגדר ודוחים בינתיים את הרכישה. עדיין מוקדם לדעת, אך ייתכן שנראה בהמשך כי הדבר ישפיע על תוצאות יצרניות הרכב ועל תחזית המכירות לשנה-שנתיים הקרובות. לגבי מי שכבר נטל הלוואה למימון רכב – לא רק שההחזרים מתייקרים, אלא גם הערך של הרכב עצמו נשחק מהר יותר בשוק היד שנייה. זה נכון במיוחד למי שרכשו בעזרת מימון רכב יד שנייה בשיא הביקושים, וכעת יכול להיות שהסכום שנותר לסלק בהלוואה אף גבוה יותר מערך הרכב.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 02/01/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.