ענף הנדל"ן המניב נהנה מביקושים חזקים ומחירי השכירות עולים: האם מדובר במגמה זמנית?

מעבר למודל עבודה היברידי, האטה כלכלית ופריחה בתחום ההייטק, הן רק חלק מהמגמות שנראה כי השפיעו בשנתיים האחרונות על סקטור הנדל"ן המניב. כעת, כשמחירי השכירות למשרדים בשיא – נשאלת השאלה מה צופן העתיד

"מעבר למודל עבודה היברידי, האטה כלכלית ופריחה בתחום ההייטק, הן רק חלק מהמגמות שנראה כי השפיעו בשנתיים האחרונות על סקטור הנדל"ן המניב". בניינים
סיוון הושמנד
|
31 ינואר, 2022

להלן תמלול הסרטון:

לפני שנבין מה קורה היום, תוכלי לסקור בקצרה את השינויים שעברו על ענף הנדל"ן המניב, ותחום המשרדים בפרט, בשנתיים האחרונות?

שלום זוהר, אי שם במרץ 2020, ממש עם פרוץ משבר הקורונה העולמי, ענף הנדל"ן המניב הציג עוצמה, כאשר הביקוש לשטחי משרדים הלך והתגבר – בעיקר באזורי הביקוש המרכזיים כמו ת"א והרצליה. גם החוזים שנסגרו עם שוכרים היו אטרקטיביים למדיי. שנה מאוחר יותר, עמוק לתוך המשבר, חווה הענף פגיעה לא מבוטלת לאור הסגרים הממושכים והמשרדים נותרו נטושים מאחור, בעקבות המעבר לעבודה מהבית. גם החשש מפני האטה כלכלית ומקיטון בביקוש לשטחי משרדים העיב על הענף. יחד עם זאת, בחודשים האחרונים, לאור הגיוסים החזקים בתחום ההייטק, ההתאמות שנעשו על מנת לחיות לצד הנגיף והמודל של עבודה היברידית המאזן בין המשרד לבית – ענף המשרדים נהנה מביקושים חזקים.

 

סיון, תוכלי להרחיב?

בהחלט זוהר. אז קודם כל, אם נסתכל היום על מניות הנדל"ן שפועלות בתחום המשרדים – נראה ששווין עלה משמעותית במהלך השנה האחרונה, ולאחרונה הן נגעו בשווי הגבוה ביותר שנרשם אי פעם, או קרוב אליו. לפני שנה, למשל, הן היו רחוקות מאוד מהרמות שבהן נסחרו לפני משבר הקורונה בצל חששות מירידה בתפוסה. היום נראה כי התמונה שונה לגמרי. החברות בענף נהנות מביקושים גוברים למשרדים, ומחירי שכירויות מטפסים בהתאם. העלייה בביקוש נובעת מכך שחברות רבות מבקשות להתרחב ולגייס עוד עובדים, וחלקן מקימות מרכזי הכשרה. בשורה התחתונה, הפריחה ממנה נהנה ענף ההייטק וחברות חדשות שהוקמו – כל אלה באים לידי ביטוי בביקוש לשטחי משרדים.

 

ולסיום, אני מניחה שמוקדי הביקוש נמצאים בעיקר בת"א ובערים השכנות, שם ממוקמות רוב חברות ההייטק.

נכון מאוד. במוקד הביקוש המרכזי, ת"א, המחירים טיפסו מרמה של כ-100 שקלים למטר טרום משבר הקורונה, עד ל-130 ואפילו 160 שקלים למטר. אך קיימת שונות משמעותית בין הערים, בעוד שרוב העלייה מתרכזת בשטחי המשרדים שנמצאים כאמור בת"א, נדל"ן למשרדים בערים אחרות עלול עדיין לסבול מביקוש נמוך ועודף היצע. נקודה נוספת שחשוב להתייחס אליה, היא העובדה שחוזה שכירות למשרדים הוא חוזה שנחתם בדרך כלל לטווחים ארוכים מאוד, של 5 ואפילו 10 שנים, כך שסביר להניח שבמשרדים הקיימים המחירים לא משתנים, בטח לא בצורה דרמטית. המשמעות היא שייקח זמן עד שהעלייה המדוברת תבוא לידי ביטוי בחוזים הקיימים ובתוצאות החברות. יחד עם זאת, בבנייני משרדים שנמצאים בבנייה או שעוד לא אוכלסו, כבר אפשר לראות עלייה משמעותית. השאלה הנשאלת כעת – היא כמה זמן מגמה זו תחזיק? את זה כמובן הזמן יגיד.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 31/01/2022 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.