רוחות המלחמה באירופה: האם ישפיעו על תיק ההשקעות?

על אף הלחימה העזה באוקראינה, חשוב לזכור שהאירועים הללו הינם בראש ובראשונה אירועים גיאופוליטיים במהותם, ולא אירועים כלכליים. ההערכה היא שלאירועים אלה יש השפעה נקודתית, והם לא ישפיעו על הכלכלה הגלובלית באופן מהותי בטווח הארוך

"על אף הלחימה העזה באוקראינה, חשוב לזכור שהאירועים הללו הינם בראש ובראשונה אירועים גיאופוליטיים במהותם, ולא אירועים כלכליים". לוח שחמט
אלטשולר שחם
|
09 מרץ, 2022

כבר מספר ימים חלפו מאז פלשו הרוסים לאוקראינה, והאוקראינים ממשיכים לדווח על אבדות בנפש. הדי המלחמה הגיעו מיד גם לבורסות, כאשר הנפט הגיע לשיא עם שווי החבית הגבוה מאז 2014 ומחיר הזהב מזנק גם הוא. בימי הלחימה הראשונים שוקי המניות בארה"ב, באירופה ובישראל ירדו בחדות בכ-3%-4%, והבורסה במוסקבה צללה בכ-36%, עד שנסגרה למסחר. כעת, אנחנו רואים את השווקים בכל העולם נסחרים בתנודתיות גבוהה, ואת מחיר הנפט עולה.

 

גם הלחץ על מחירי האנרגיה מתגבר, לאור העובדה שרוסיה הינה ספקית גדולה של נפט וגז והתלות של מדינות אירופה בה הינה משמעותית. בנוסף, ובצעד חסר תקדים, החליטה גרמניה להגדיל את תקציב הביטחון שלה כך שיהווה כ-2% מהתמ"ג. זאת לאור העובדה שגרמניה רואה בפלישה הרוסית לאוקראינה "עידן חדש" באירופה, כאשר צעד זה מהווה תגובה לתוקפנות של פוטין. גרמניה היא החלוצה בנושא, אולם סביר להניח שמדינות נוספות ילכו בעקבותיה ויבקשו להגדיל את תקציבי הביטחון שלהן כהגנה עצמית. מגמה זו עשויה להגדיל את רווחיותן של חברות שמייצרות נשק.

 

זירה נוספת מרכזית שבה מתרחשת מלחמה מאחורי הקלעים, ללא טנקים ונשק, היא זירת הסייבר. בחודשים האחרונים חוותה אוקראינה לא מעט מתקפות סייבר הכוללות קריסה של אתרים ממשלתיים ובנקים, המיוחסות כולן לרוסיה. אולם אוקראינה לא נשארה חייבת והיא בנתה צוות וולונטרי שמטרתו להילחם במתקפה הרוסית.

 

במוקד: שוק הסחורות והאינפלציה

 

חשוב לזכור שהאירועים הללו הינם בראש ובראשונה אירועים גיאופוליטיים במהותם, ולא אירועים כלכליים. אירועים גיאופוליטיים היו מאז ומתמיד חלק טבעי מהעולם ומהמסחר בשוק ההון. גם אם יש להם השפעה על המסחר, היא בדרך כלל נקודתית. לגישתנו, אירועים מן הסוג הזה עשויים אף לייצר דווקא הזדמנויות השקעה בטווח הארוך, למשל, לאור האפשרות לקנות נכסים מסוימים במחירים נוחים. ההשפעה העיקרית שאחריה אנו עוקבים היא התפתחות בעניין הסחורות, סקטור הנפט והגז והתבואה, כאשר השאלה הנשאלת היא כיצד ישפיעו הסנקציות החמורות שהוטלו על רוסיה בטווח הארוך, בעיקר בהיבט האינפלציוני.

 

חמש העלאות ריבית ב-2022? לא בטוח

 

נקודה נוספת שנמצאת ברקע ועשויה להיות לה דווקא השפעה חיובית, היא שהעלייה בחוסר הוודאות עשויה לעכב את הבנקים המרכזיים מביצוע פעולות כמו העלאת ריבית והמשך הצמצום המוניטרי, לאור חשש מפני האטה כלכלית מסוימת בעקבות האירועים. הבנק המרכזי בארה"ב אמנם אותת על כך שהוא מתכוון להעלות את הריבית בהחלטה הקרובה, אולם ייתכן שלאור האירועים באוקראינה, הקצב והעוצמה שבהן תועלה הריבית, תהיה פחותה. במידה ותרחיש זה אכן יתממש, הוא עשוי לתמוך בשווקים ולהשפיע לחיוב.

 

בשורה התחתונה, אנו סבורים כי ככל שהאירועים בין רוסיה ואוקראינה יישארו בגדר אירוע נקודתי-מקומי, הרי שההשפעה על הכלכלה הגלובלית בטווח הארוך תהיה נמוכה. בטווח הקצר, יכולות להיות השפעות נקודתיות בעיקר על הלך הרוח בשוק המניות, על שוק הסחורות ושיעור האינפלציה. כפי שאנחנו מעריכים, לא צפויה השפעה מהותית על הסקטורים המרכזיים שנחשבים לקטר כלכלי. במקביל, הסיכוי לעיכוב או הפחתת ההידוק המוניטרי מצד בנקים מרכזיים, ככל שאכן יתרחש, עשוי דווקא להיות חדשות חיוביות עבור המשקיעים בשוק ההון.

 

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.