אפל משנה את מדיניות הפרטיות שלה ומסחררת את תעשיית הפרסום העולמית

פיצ'ר חדש במערכת ההפעלה של אפל מאפשר למשתמשים לחזק את פרטיותם, לבלום את האפשרות לעקוב אחריהם ולמנוע ממפרסמים להציג להם מודעות מותאמות אישית המבוססות על התנהגות הגלישה שלהם. ייתכן שהמהלך יביא לשינוי מרחיק לכת בשוק הפרסום העולמי

"פיצ'ר חדש במערכת ההפעלה של אפל מאפשר למשתמשים לחזק את פרטיותם". משרדי אפל
דרור ברגר
|
30 נובמבר, 2021

להלן תמלול הסרטון:

אז מה היה השינוי של אפל שהביא לסערה גדולה?

שלום לאה, עדכון חדש במערכת ההפעלה 14 iOS של אפל הנוגע למדיניות הפרטיות, מונע מחברות פרסום דיגיטלי להשתמש במידע שאספו ממזהה הפרסום של המשתמשים - שנקרא IDFA. ה-IDFA מוטמע באפליקציות השונות ומאפשר למפרסמים לקבל מידע על משתמשים, כך שיוכלו להציג להם פרסומות אישיות. משתמשי אייפון בגרסה החדשה יצטרכו מעתה לאשר באופן אקטיבי לחברות הפרסום מעקב אחר פעולותיהם ברשת. השינוי יצר רעש גדול וביקורת מצד חברות פרסום וטכנולוגיה הטוענות כי הוא עלול להביא להפסדי עתק מהכנסות מפרסום. החשש של פייסבוק גדול במיוחד, והיא פרסמה הערכה לפיה המהלך עלול להוביל לירידה של כ-50% מהכנסותיה מפרסום.

 

דרור, כבר אפשר להעריך את ההשפעה של שינוי מדיניות הפרטיות?

חודשים לתוך השינוי, רק מספר מצומצם מאוד של משתמשים אישר באופן אקטיבי את האפשרות לקבל מידע על מכשיריהם ולבצע מעקב אחר הפעולות שלהם. על פי דו"ח שהוציאה חברת Flurry Analytics, בהתבסס על נתונים של כ-5 מיליון משתמשים פעילים ביום בעולם, כ-13% מהם אישרו את המעקב. בקרב כ-2.5 מיליון משתמשים פעילים בארה"ב, השיעור נמוך עוד יותר ועומד על כ-5% בלבד. המשמעות היא שאפקטיביות הפרסום פוחתת והעלויות מטפסות. חשוב להזכיר שנתח השוק של מכשירי אייפון ואייפד בעולם הוא נמוך באופן יחסי ועומד על כ-20% בלבד, אך העובדה שאפל דומיננטית בשוק האמריקאי הנחשב לחזק בעולם – הופכת את המשתמשים במכשירים אלו למחוזרים במיוחד.

 

ולסיום, את אותותיו של השינוי שיצר המהלך של אפל אנחנו רואים כבר היום. ומה צפוי בהמשך? האם תעשיית הפרסום כפי שהכרנו אותה תחזור עשרות שנים אחורה?

המהלך יוצא הדופן הזה הביא עמו בשורה למשתמשים, ויצר סערה בקרב המפרסמים. למעשה, כל חברה עם אפליקציה שהכנסותיה מבוססות על פרסום תושפע מכך במוקדם או במאוחר. ישנן הערכות שמדברות על כך שאפל מובילה כאן למעשה מהלך היסטורי וחינוך שוק, שכן היא משנה את כללי המשחק וסוגרת את הדלת בתחום שהיה עד עתה פרוץ ומובן מאליו. חברות פרסום ייאלצו לשנות את השיטה שבה הן אוספות מידע על משתמשים ומנתחות אותו, יכולת הדיוק שלהן בהתאמת מודעות למשתמשים תפחת משמעותית והן יצטרכו לחשוב כיצד הן מתאימות עצמן למציאות המשתנה.

 

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 30/11/2021 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.