ברזל, אלומיניום ונחושת: מה עשוי להשפיע על שוק המתכות בשנה הקרובה?

שוק הסחורות, ובעיקר המתכות כמו ברזל, אלומיניום ונחושת – מושפע מאוד ממגמות ותהליכים כלל עולמיים. בצפי לשנה הקרובה, נראה כי התהליכים המרכזיים יהיו מצבו של השוק הסיני ,המעבר לאנרגיה מתחדשת ואימוץ תחום ה-ESG

"שוק הסחורות, ובעיקר המתכות כמו ברזל, אלומיניום ונחושת – מושפע מאוד ממגמות ותהליכים כלל עולמיים". כדור הארץ עם סחורות
דרור ברגר
|
31 ינואר, 2022

להלן תמלול הסרטון:

אז קודם כל בוא ניתן תמונת מצב – איך נראה שוק הסחורות בפתחה של 2022?

שלום זוהר, שוק הסחורות הוא כמובן שוק רחב מאוד, אבל הפעם אני רוצה להתמקד במתכות: ברזל, אלומיניום, נחושת וכדומה. באופן כללי, קיימת שונות בין ביצועי המתכות השונות כמו גם בין ביצועי החברות בסקטור. בשנה האחרונה למשל, חברות שפעלו בענף האלומיניום והנחושת, הציגו ביצועי יתר ביחס לחברות שעיקר פעילותן בתחום הברזל והפלדה, שכן מחירו ירד בחדות במחצית השנייה של 2021. המדינה הדומיננטית ביותר בענף היא סין, אשר לה מיוחסים כ-50% מהביקוש העולמי למתכות והיא יבואנית גדולה של מתכות בסיס. לכן, נראה כי לשיעור הצמיחה של הכלכלה הסינית תהיה השפעה מהותית על המשך המגמה בסחורות כמו ברזל, אלומיניום ונחושת בשנה הקרובה.

 

דרור, בהמשך למה שציינת, תוכל להרחיב בנוגע לסיכונים המרכזיים היום בענף הסחורות?

בהחלט. יש היום מספר סיכונים עיקריים בנוגע לענף הסחורות - ולמתכות בפרט. הראשון ואולי המרכזי ביותר הוא, כפי שציינתי, השוק הסיני. הצמיחה המשמעותית בכלכלה הסינית בעשור האחרון השפיעה לחיוב על מחירי המתכות, בין היתר בשל הביקוש הגבוה בענף הבנייה. אולם שינויים רגולטורים שביצעה סין לאחרונה, כמו הגבלה על היקפי נטילת המשכנתאות, הגבלה על היקף האשראי לחברות, וכן צפי לירידה מסוימת בשיעורי הצמיחה ביחס לאלה שהתרגלנו אליהם, עשויים להעיב על מחירי המתכות. גם החשיבות הגוברת שמייחסים בעולם כולו ל-ESG ובכלל זה מעבר לאנרגיה ירוקה, השקעות לצורך צמצום פליטות, הוגנות בתנאי העסקה של עובדים ומודעות לזכויות אדם – מהווים אתגר עבור החברות אשר פועלות בתחום. אציין שחלק גדול מהפעילות של חברות בתחום המתכות מתבצעת במדינות מתפתחות, שבהן קיימת לעיתים קרובות אי יציבות פוליטית ותחום ה-ESG עדיין לא נמצא אצלן גבוה בסדר העדיפויות. כמו כן קיימים סיכונים תפעוליים משמעותיים כגון אירועים של קריסת מכרות או שריפות - שהינם שכיחים יחסית בתעשייה הזו - ומגדילים את הסיכון בענף.

 

ולסיום, אז מה הצפי בטווח הבינוני-ארוך?

בהסתכלות על ביקוש מול היצע, הרי שנראה שיש יחס הדוק ביניהם והביקוש דיי חזק בפתחה של שנת 2022. מגמה זו ניכרת בעיקר בקרב האלומיניום והנחושת, שנהנות מגידול בביקוש על רקע המעבר מייצור אנרגיה באמצעות דלקים פוסילים לייצור באמצעות טכנולוגיות אלטרנטיביות וגידול בביקוש לרכבים חשמליים. עם זאת, כפי שכבר הזכרתי בענף הסחורות קיימים סיכונים – חלקם לא צפויים – מכיוון סין, העלייה בחשיבות של גורמי ESG וכמובן גם שינויים רגולטורים כאלה ואחרים. בנוסף, מדובר בענף אשר בהסתכלות היסטורית נחשב לענף מחזורי.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 31/01/2022 הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.