השינויים בשוק האנרגיה בעולם בעקבות הלחימה הרוסית, מעניקים רוח גבית לחברות האנרגיה הירוקה

המלחמה באוקראינה חשפה את התלות העמוקה שיש למדינות אירופה באספקת אנרגיה מרוסיה, ובעיקר בגז המיובא. החששות כתוצאה מכך הביאו את מדינות האיחוד האירופי לפתוח בתכנית גמילה מהגז הרוסי, תכנית שיש לה השלכות על שוק האנרגיה כולו

"המלחמה באוקראינה חשפה את התלות העמוקה שיש למדינות אירופה באספקת אנרגיה מרוסיה, ובעיקר בגז המיובא". משאבות נפט
אלטשולר שחם
|
10 אפריל, 2022

הלחימה הממושכת של הרוסים באוקראינה חשפה בין היתר גם חולשה משמעותית בדמות התלות הגבוהה שיש למדינות אירופה בגז המיובא מרוסיה. רק לפני חודשים בודדים, כשתרחיש המלחמה עוד לא ממש היה על הפרק, גרמניה עוד סגרה חוזים ארוכי טווח מול החברה הרוסית לאספקת גז טבעי לשטחה. בנוסף, כ-45% מהגז הטבעי המסופק למדינות האיחוד האירופי, מגיע מרוסיה, ולכן התלות הזו שעד לפני כמה חודשים הייתה מגובה ביחסי ידידות בין האירופים והרוסים – הפכה עם פרוץ המלחמה למבהילה. האיחוד האירופי מסתמך על רוסיה גם ביבוא של פלדה ונפט בצורה משמעותית. החשש ממצבי קיצון נוספים בעתיד, הביא את ארה"ב ביחד עם מדינות האיחוד האירופי לצאת לתכנית גמילה דחופה מהגז הרוסי. כצעד ראשוני, הודיעו מדינות אירופה על עיכוב סגירת תחנות ייצור החשמל הגרעיניות שלהן - במקביל לחיזוק תחנות האנרגיה המתחדשת והמימן הירוק, וכן הפחתה כוללת של השימוש בגז. מטרת העל היא להוריד, כאמור, את התלות האירופית בגז הרוסי ולהבטיח אספקה של גז טבעי ומימן תוצרת ארה"ב למדינות אירופה.

 

באופן כללי, המגמה בעולם היא ניסיון לצמצום פליטות מזהמים ומעבר לגז טבעי ולמקורות חלופיים לאנרגיה. אולם בחורף האחרון שהיה קשה וקר במיוחד, חוותה אירופה קושי בהפקת אנרגיה מטורבינות רוח בשל מיעוט רוחות, ובאופן כללי קצב הפקת האנרגיה החלופית לא עמד בביקוש הגבוה – מה שחייב שימוש מוגבר באנרגיה המסורתית והמזהמת. כמובן שעל רקע הלחימה ברוסיה והחשש מקיטון בהיצע הנפט, מחירו נסק ונגע לאחרונה במחיר של כ-130 דולר לחבית. יחד עם זאת, נראה כי מדובר במגמה זמנית שנובעת מהלחימה, ובעתיד יתייצב המחיר ויתוקן מטה, לאור המגמה העולמית של מעבר לאנרגיה מתחדשת וירוקה.

 

תהליך שהיה אמור להתפרש על פני עשורים

 

ההערכה היא שלאור המגמה בעולם של יעדי אקלים שאפתניים למדי בעוד כ-5 עד 10 שנים, תהיה האצה משמעותית בפיתוח תחנות אנרגיה מתחדשת לטובת הגדלת ההפקה שלה באמצעות שמש, רוח ומימן. למעשה, האירועים האחרונים עם רוסיה ככל הנראה רק יביאו להאצת התהליך, שכן מדינות אירופה יצטרכו לבצע במהירות את תהליך הגמילה מאנרגיה רוסית – תהליך שהיה אמור להתפרש על פני מספר עשורים. סוכנות האנרגיה הבינלאומית ביצעה ניתוח לפיו תהליך של מספר חודשים עשוי להצליח, אולם הוא דורש זמן והשקעה. מדינות רבות באירופה כבר פועלות במרץ כדי להאיץ את תהליך הגמילה.

 

גרמניה, למשל, הכלכלה הגדולה ביותר באיחוד האירופי, כבר עוברת שינויים מהותיים. היא ככל הנראה תצטרך להוציא סכומי כסף משמעותיים כדי לממן את תכנית הגמילה שלה מהגז הרוסי על כל המשתמע מכך. גרמניה הינה אחת היבואניות הגדולות ביותר של גז רוסי בקרב מדינות האיחוד האירופי, וככזו, תידרש ממנה השקעה גדולה מאוד – בניגוד גמור למדיניות התקציב השמרנית שהיא מקפידה לנהל.

 

נראה כי השינויים הללו הם לא רק בגדר תכנית, הם כבר מתרחשים בשטח. אחד הענפים שצפוי ליהנות מהם הוא כמובן ענף האנרגיה הירוקה, כאשר זו צפויה להיות מגמה ארוכת טווח – בין היתר גם לאור משבר האקלים החריף שהעולם מתמודד עמו. מנכ"ל בלקרוק, לארי פינק, התייחס באחד מהראיונות שלו להשפעת המלחמה על האנרגיה הירוקה בעולם, ואמר שהוא "מאמין שהאירועים האחרונים דווקא יאיצו את המעבר למקורות אנרגיה ירוקים בחלקים רבים בעולם". נראה שמדינות רבות שואפות להשיג לעצמן עצמאות אנרגטית, ולהיות תלויות פחות בגורמים חיצוניים ובאנרגיה פוסילית. המגמות הללו, לצד הצורך הדחוף בטיפול בשינויי האקלים שכבר נותנים אותותיהם בצורה משמעותית יותר מבעבר, צפויות להעניק רוח גבית לחברות הפועלות בתחום האנרגיה הירוקה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 10/04/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.