יותר ויותר משקיעים בוחרים להעדיף בתקופה זו מניות ערך

סביבת הריבית שנמצאת במגמת עלייה והאינפלציה שממשיכה לשבור שיאים חדשים, מביאות יותר משקיעים להעדיף חברות שמציגות תזרימי מזומנים בהווה ומחלקות דיבידנד. משקיעים רבים סבורים כי חברות מהסוג הזה יכולות להעניק יציבות לתיק ההשקעות ולמנוע מצב של שחיקת הכסף

"סביבת הריבית שנמצאת במגמת עלייה והאינפלציה שממשיכה לשבור שיאים חדשים, מביאות יותר משקיעים להעדיף חברות שמציגות תזרימי מזומנים בהווה ומחלקות דיבידנד". אינפוגרפיקה של כסף והשקעות
סיוון הושמנד
|
31 מאי, 2022

להלן תמלול הסרטון:

אילו מגמות ושינויים מאקרו כלכליים מאפיינים את הסביבה כיום?

שלום זוהר, במשך יותר משנתיים קיבלו מניות הצמיחה זרקור מרכזי והניבו תשואות עודפות בשל הציפייה לתזרימי מזומנים עתידיים גבוהים. התקופה האחרונה יצרה שינוי והביאה לכך שיותר משקיעים נצמדים דווקא למניות ערך, שניתן לשייך אותן לחברות שהן יותר דפנסיביות, או "הגנתיות". אי הוודאות הגבוהה לנוכח הריבית שממשיכה לעלות בארה"ב, באירופה ובישראל, והאינפלציה ששוברת שיאים – מושכות את המשקיעים לנכסים שנחשבים חוף מבטחים בתקופה זו. בין היתר, ניתן לראות בתקופה זו שנכסים כמו אג"ח אמריקאיות, דולר וסחורות כדוגמת זהב, אשר נסחרים בעליות בשבועות האחרונים.

 

סיוון, כשמדברים על חברות דפנסיביות על איזה סוג חברות מדובר?

כשאנחנו מדברים על חברות דפנסיביות, או חברות ערך, הכוונה היא בעיקר לחברות שמציגות תזרימי מזומנים ודאיים לאורך זמן, שהן יציבות ויש להן עסק יציב ומוכר. מדובר גם בחברות שיש להן כוח תמחור וביכולתן לגלגל את העלויות שלהן קדימה לעבר הלקוחות, נקודה שהיא חשובה בעיקר בסביבה של אינפלציה עולה. אצל חברות מהסוג הזה עניין חלוקת הדיבידנד הוא גם יותר נפוץ, ומאפשר למשקיעים ליהנות מפירות ההשקעה בהווה, עניין מהותי אף הוא בעידן שבו האינפלציה נמצאת כל הזמן במגמת עלייה והכסף בעו"ש הולך ונשחק. חברות ערך שייכות, לרוב לסקטורים כמו אנרגיה, פיננסים, תשתיות, צריכה בסיסית, תעשייה ועוד.

 

ולסיום, מה צפוי קדימה?

כל עוד אנחנו נמצאים בסביבה שבה הריבית והאינפלציה נמצאות במגמת עלייה, ייתכן שהמשקיעים ימשיכו להעדיף חברות מהסוג עליו דיברנו קודם, שכן המשקיעים מקבלים את פרמיית הסיכון כבר היום ונהנים מתזרים מזומנים בהווה, עובדה שהיא בעלת ערך משמעותי עבורם בתקופה כזו. מנגד, חברות הצמיחה מתנהלות כעת בסביבה שהיא פחות נוחה להן, היא מקשה עליהן לגייס כספים והעובדה שהן נסחרות בדרך כלל במח"מ ארוך יותר משפיעה על שיעור ההיוון ועל השווי שלהן. קשה לומר מה יהיה המצב בעוד חודשיים, שלושה או יותר - וייתכן שנראה גם את התקופה הזו מגיעה למיצוי, אולם בנקודה הנוכחית לא ניתן לדעת.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 31/05/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.