כך מתערב הממשל הסיני בפעילותן של חברות אינטרנט במדינה

חברות אינטרנט בסין מתמודדות כבר מספר חודשים עם פיקוח הדוק של הממשל, דרישה לשנות את פעילותן המונופוליסטיות ולהגיש דוחות בקרה עצמית. כיצד ישפיעו השינויים על החברות שעד לא מזמן נהנו מחופש מוחלט ושליטה מלאה?

"חברות אינטרנט בסין מתמודדות כבר מספר חודשים עם פיקוח הדוק של הממשל ". בועה של סין
אלטשולר שחם
|
12 מאי, 2021

כבר מספר חודשים שחברות האינטרנט הסיניות נמצאות על הכוונת של הממשל במדינה ו"זוכות" לפיקוח צמוד על פעילותן, כמו גם שורת הנחיות חדשות שיצטרכו להתחיל ליישם באופן מידי. זה התחיל בנובמבר 2020, עם הביקורת הפומבית של ג'ק מא, מייסד עליבאבא, כלפי הממשל והבנקים שהביאה לפתיחת חקירה בידי השלטונות על פעילותה המונופוליסטית של החברה בהמשך גם בוטלה ההנפקה של ענקית הפינטק, אנט, שנמצאת גם היא בשליטתו של מא – הנפקה שהסתמנה כגדולה ביותר בהיסטוריה. הערפל התפוגג לבסוף בתחילת חודש אפריל, כשלאחר תוצאות החקירה הוטל קנס בגובה של כ-2.8 מיליארד דולרים (או 18 מיליארד יואן) על קבוצת עליבאבא. הרשויות האשימו את עליבאבא בין היתר, בשימוש בדרכים מניפולטיביות כדי למשוך צרכנים וניצול הדומיננטיות שצברו בשוק כדי להאפיל על מתחרים. הקנס שהוטל על עליבאבא נחשב לגבוה באופן יחסי והוא שווה לכ-4% מסך המכירות המקומיות שהיו לחברה ב-2019. עם זאת, הקנס המירבי על מונופולים בסין יכול להגיע אף לכ-10%. חוץ מהקנס, עליבאבא תידרש להגיש לרגולטור דוחות הערכה עצמית בכל חודש במשך 3 השנים הקרובות, תוך שהיא מחויבת להתמקד בפעולות שיגנו על האינטרסים של המשתמשים והסוחרים.

 

שוק המניות הסיני הגיב בירידה

עליבאבא היא רק הסמל לצעדים הרבים שנוקט הממשל בסין כנגד חברות הנחשבות בעיניו מונופוליסטיות או כאלה שמנצלות את כוחן לרעה. למעשה, הממשל הסיני פרסם רשימה של 34 חברות נוספות שיצטרכו לתקן את פעילותן המונופוליסטיות בתוך חודש, וזאת במטרה ליישר קו בתחום, לאפשר לחברות לעמוד בסטנדרטים החדשים ולהגן קצת יותר על האינטרסים של המשתמשים.

 

בקרב החברות הסיניות קיים כמעט קונצנזוס, והן מדברות בגלוי על כוונתן לשתף פעולה באופן מלא עם התנאים והדרישות החדשות של הממשל הסיני, כולל עליבאבא עצמה שהצהירה כי תעמוד בדרישות הרגולטור ותפעל כפי שנתבקשה. האירועים הללו השפיעו כמובן גם על שוק המניות בסין, שהגיב בירידות בימים שלאחר ההודעה על הקנס, ולאחר מכן תיקן במעט, אך באופן כללי נמצא כעת רחוק בכ-15% מהשיא.

 

אכזבה גם מכיוון ארה"ב

על אף שהממשל הסיני הידק את ההגבלות סביב חברות הטכנולוגיה ועדכן חוקים שונים כנגד מונופולים לפני מספר חודשים באופן חסר תקדים, יש לומר, חשוב לזכור שהשוק הסיני הוא לא מאוד ריכוזי. כיצד נראית סביבת המאקרו הנוכחית עבור החברות בסין? ראשית, חשוב לומר שמנוע הצמיחה הגדול ביותר בסין הוא הצרכנים עצמם, ואחרי הכל מדובר בקהל עצום של 1.4 מיליארד בני אדם, כך שלכל סגמנט או תחום יש קהל יעד מספיק גדול. גם ההתפתחות הטכנולוגית, התשתיות שמאפשרות הגעה לערים מרוחקות ותהליך העיור שכולל מעבר של המונים מהכפר אל העיר – כל אלה מצביעים על המשך סביבה תומכת עבור חברות הטכנולוגיה בסין. מנגד, הבנק המרכזי בסין מדבר בשבועות האחרונים על כוונתו לשנות את המדיניות המוניטרית ולפעול לצמצום והידוק, בניגוד למגמה העולמית, מה שמוסיף לחששות המשקיעים. גם מכיוון ארה"ב נרשמת אכזבה. התקוות לכך שלאחר חילופי ממשל טראמפ-ביידן היחס כלפי סין והחברות הפועלות בה ישתנה לחיוב, לא מתממשות כרגע. ההתבטאויות האחרונות של ביידן ביחס לסין מעידות על כך שהוא ממשיך את דרכו של טראמפ ביחס כלפי החברות הסיניות.

 

הגבלת חברות הטכנולוגיה היא לא עניין השמור לסין בלבד, ואפשר לראות ממשלות ברחבי העולם שפועלות גם הן להגבלת כוחן של החברות הללו באופן חסר תקדים. בארה"ב למשל, ביידן מינה צוות מטעם ההגבלים העסקיים, על רקע הדאגה שאותן חברות פועלות בצורה מניפולטיבית וכוחנית הגורם לפגיעה בפרטיות ובתחרות. באירופה, פועלים להטמעת רגולציה במטרה להגביל טכנולוגיות המבוססות על בינה מלאכותית.

 

כשמסתכלים על ההשפעה של שינויים אלה על רווחיות החברות הפועלות בענף, בשורה התחתונה, ההערכות הן שלאחר השינויים שיבצעו חברות האינטרנט הסיניות ועדכון האופן בו הן משווקות ומוכרות לצרכנים, המשקיעים יעברו להתרכז יותר בנתונים הפונדמנטליים של החברות ופחות בסיכון הרגולטורי ובחשש מפני צעדי הממשל שהכבידו עליהן בחודשים האחרונים. גם העובדה שהכלכלה הסינית היא הראשונה שהצליחה לצאת ממשבר הקורונה ולשוב לשגרה רגילה מקנה לחברות סביבה תומכת למדי.

 

גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.