כלכלית ירושלים לפני שינוי כיוון?

אלטשולר שחם
|
05 מאי, 2016
גילוי נאות


כלכלית ירושלים בראשותו של אליעזר פישמן הצליחה להקים קבוצה עם פעילות ענפה בתחומי הנדל"ן השונים, ובאמצעות חברות הבנות היא חלשה על נכסי נדל"ן רבים בארץ ובעולם. אבל, כמו שקרה לחברות נדל"ן גדולות אחרות לפניה, גם אצל כלכלית העסק לא נוהל נכון - ההלוואות שהיא נטלה היו גבוהות מידי, הרווחים לא הגיעו והחברה נקלעה למשבר עמוק.

 

ב- 2015 הועמק כמעט פי שניים הבור שייצרה החברה - הפסד של 592 מיליון שקלים בהשוואה להפסד של 304 מיליוני שקלים ב-2014. החברה סובלת במיוחד מפעילותה של חברת הבת מירלנד, שאחראית על רוב פעילות הקבוצה ברוסיה. מירלנד נכנסה להסדר חוב בנובמבר האחרון, אולם כמה מהתנאים שנדרשו בהסדר לא התקיימו עד לתאריך היעד ולכן הוא עדיין לא יצא לפועל. בעוד החברה ממשיכה לקיים מגעים מול המוסדיים על הסדר חדש, שוק הנדל"ן הרוסי ממשיך לדעוך ויחד איתו הרובל ממשיך את הקריסה שלו מול הדולר. מעניין לראות כי בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הציגה כלכלית ירושלים רווח שנתי חיובי של כ-63 מיליון שקלים, גבוה יותר מ-58 מיליון שקלים שהרוויחה בתקופה המקבילה אשתקד. בד

 

בבד עם ההפסדים, פישמן המשיך ליהנות ב-2015 מחבילת תגמולים מפנקת של כ-4.5 מיליון שקלים. זה מצב אבסורדי מבחינת בעלי המניות בחברה וברור שהוא לא היה יכול להימשך הרבה זמן. ואכן, בחודשים האחרונים חל מהפך בכלכלית, כאשר חברת סאמיט בראשותו של זוהר לוי נהפכה לבעלת המניות הגדולה ביותר בחברה (20% ממניות החברה) בתמורה לכ- 290 מיליון שקל. פישמן, בעל השליטה הקודם, שחובותיו לבנקים נאמדים בכשני מיליארד שקלים, סיים את תפקידו וכעת נראה כי כלכלית מוכנה לצאת לדרך חדשה.

 

בעל המניות החדש הציג לאחרונה את תוכנית ההבראה שהוא מתכנן להוציא אל הפועל בשנים הקרובות, שתכלול בעיקר מימוש מאסיבי של נכסים בחו"ל. כלכלית מחזיקה למעלה מ-800 נכסים בעולם, חלקם לא רווחיים, כך שמימושם יכול להזרים כסף רב לקופה ולהקטין את ההפסדים. אחד מהנכסים הראשונים שהחברה מתעתדת למכור הוא קניון Woodbine בקנדה בעבור כ- 302 מיליון שקל, מכירה שאם תצא לפועל תזרים כ-130 מליון שקלים לקופת החברה ואף צפויה להניב לחברה רווח צנוע של כ-13 מיליון שקלים. אפשר להעריך כי בשנה הקרובה נראה עסקאות למכירת נכסים רבים נוספים.

 

צריך להבין כי בפני החברה עדיין עומדים אתגרים רבים, אולם להערכתנו בעל השליטה החדש יכול להוביל אותה להבראה ובסופו של דבר לרווחיות חיובית. הנפקת המניות שביצעה החברה בסוף פברואר, בה היא גייסה 750 מיליון שקל, לא רק העידה על הביקוש הגבוה למניותיה, אלא גם הזרימה סכום מכובד לקופתה, סכום שיאפשר לה להוריד את המינוף ולשלם את חובותיה המיידיים.

 

כלכלית נשענת על נכסים מניבים מצוינים במקומות רבים, ובראשם נכסים מניבים בשטח של כ-1.9 מיליון מ"ר ובשווי של כ-7.9 מיליארד שקל בישראל, נכסים מניבים בשטח של 253 אלף מ"ר ובשווי של 759 מיליון שקל בקנדה, ונכסים מניבים רווחיים נוספים בצרפת וגרמניה. ניהול יעיל של הנכסים האלו ביחד עם הניסיון הרב שמביא איתו זוהר לוי, ותחת ההנחה כי הנהלת החברה הוותיקה תשתף פעולה בעניין, יכולים להחזיר את היציבות הפיננסית והרווחיות לחברה. לאור זאת אנחנו סבורים כי מניות החברה והאג"ח שלה מהוות השקעה מעניינת לשנים הקרובות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.