עונת דוחות בשיא המשבר העולמי: מה אפשר ללמוד מדיווחי החברות לרבעון השני של השנה?

עונת הדוחות לרבעון השני של השנה היא תמונת המצב של התקופה שנחשבת לשיא משבר הקורונה: מיליוני אזרחים מסוגרים בבתיהם עם יכולת מוגבלת לעבוד, ללמוד ולצרוך. בהתאם, רווחי החברות ירדו בחדות ביותר מ-30% ביחס לשנת 2019. מתי אנחנו צפויים לחזור לנתונים שהיינו רגילים אליהם בעבר? ייתכן שרק ב-2022

"עונת הדוחות לרבעון השני של השנה היא תמונת המצב של התקופה". תמונה של דגל ארצות הברית
אלטשולר שחם
|
15 ספטמבר, 2020

עונת הדוחות לרבעון השני של השנה היא אולי המעניינת ביותר שהייתה בשנים האחרונות, בעיקר לאור העובדה שהיא משקפת את ההשפעות הכלכליות של משבר היסטורי, שהשלכותיו ילוו אותנו כנראה עוד זמן ארוך מאוד. מדובר בעונת דוחות שהיא תמונת המצב של התקופה שנחשבת לשיא משבר הקורונה: סגר נרחב שהוטל על מיליוני תושבים במדינות רבות מסביב לעולם, והגביל את היכולת שלהם לעבוד, ללמוד, לייצר, לצרוך וככלל להניע את גלגלי הכלכלה. עונת הדוחות של הרבעון הראשון הציגה באופן חלקי בלבד את המשבר, שכן במדינות אירופה ובארה"ב החלה ההתפשטות הנרחבת של הנגיף וההגבלות בעקבותיה רק באמצע חודש מרץ.

 

עוד בטרם פורסמו הדוחות, החברות המדווחות כבר התכוננו: הן הנמיכו תחזיות וחלקן אף משכו את התחזיות שלהן קדימה. בהתאם, ציפיות האנליסטים והמשקיעים כאחד היו נמוכות בצורה חריגה.

 

94% מחברות הטכנולוגיה היכו את התחזיות המוקדמות

על פי נתוני חברת המחקר FactSet, כ- 84% מהחברות בארה"ב הציגו רווח למניה הגבוה מהתחזיות המוקדמות, זאת לעומת 63% בלבד ברבעון הראשון. בגזרת ההכנסות, כ-63% חברות הציגו הכנסות הגבוהות מהצפי המוקדם. באופן לא מפתיע, הסקטור עם אחוז החברות הגבוה ביותר שהיכה את תחזיות הרווח היה סקטור הטכנולוגיה. 94% מהחברות בסקטור עקפו את תחזיות הרווח המוקדמות, כאשר מגמה דומה ניתן היה לראות גם בסקטור הרפואה עם שיעור של 92% מהחברות בענף שהיכו את תחזיות הרווח המוקדמות.

 

מנגד, חברות השייכות לענפים כמו תעופה ואנרגיה אשר נפגעו בצורה ישירה מהמשבר וככל הנראה יהיו גם האחרונים לחזור לפעילות מלאה - הציגו תוצאות חלשות באופן יחסי. התחזיות המוקדמות שפרסמו האנליסטים היו כל כך נמוכות, עד שכמעט בכל הסקטורים הרווח בפועל עקף אותן. כך למשל, בסקטור התשתיות והתקשורת רווחי החברות היו גבוהים ביותר מ-80% ביחס לתחזיות המוקדמות. גם בסקטור הצריכה המחזורית והפיננסים הציגו החברות רווחים הגבוהים בשיעור דומה לעומת התחזיות.

 

כאשר מסתכלים על התמונה הכוללת, אפשר לראות בבירור את נזקי הקורונה, כאשר רווחי החברות ברבעון השני ירדו בשיעור של 31.8%, ביחס לרבעון המקביל בשנת 2019. בהסתכלות לשנת 2020 כולה, הצפי הוא לירידה של כ-24% ברווחים, לצד ירידה של כ-3.6% בהכנסות. עונת הדוחות הנוכחית נתנה גם פתח לתופעה שלא נראתה מזה שנים: חברות רבות ניצלו את הנמכת התחזיות ואת הציפייה מצד משקיעים לדוחות בינוניים, כדי להוציא לפועל תהליכי התייעלות ולהפוך רזות יותר. מהלכים אלה כללו בין היתר פיטורים המוניים והורדות שכר, ובחלק מן החברות בוצעו הפרשות חד פעמיות שיצרו ירידה נקודתית בהכנסות או ברווחים. 

 

על אף החשש שדיווחי החברות יהיו חלשים מאוד ברבעון השני, לאורך כל עונת הדוחות וגם לאחר סיומה ראינו את המדדים המובילים בארה"ב ברצף עליות ארוך תוך שהם ממשיכים לשבור שיאים חדשים, בהובלת מניות הטכנולוגיה שנהנו מעלייה בביקוש למוצרים ולשירותים.

 

עובדה מעניינת נוספת היא שהרבעון השני של השנה היה טוב יותר בהיבט ביצועי החברות, ביחס לרבעון הראשון בשנת 2009, בשיאו של המשבר הכלכלי הגדול. על פי הערכות, שהסיבה המרכזית לכך היא ההתערבות המהירה והמקיפה יותר של בנקים מרכזיים וממשלות הפעם, שתמכו בחברות ובביצועי השווקים. תכניות ההרחבה הכמותית של הבנק המרכזי האמריקאי שכוללות הזרמת סכומי עתק לשוקי ההון, תומכות מאוד במגמה החיובית וכך גם הריבית הנמוכה שצפויה להישאר ברמה זו עוד זמן ארוך מאוד.


גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.