הנחיות להפקדות עצמאיים

האם בדקתם אלו הטבות מס מגיעות לכם בהפקדות לחסכונות שלכם?

 

כאן תוכלו למצוא מידע רלוונטי

ואף לקבל ליווי מנציג אישי תוך 24 שעות*

אז איך מפקידים לקופה שלכם?

 

  • מצטרפים - אם עדיין לא הצטרפתם ופתחתם קופת גמל \ קופת גמל להשקעה \ קרן השתלמות \ קרן פנסיה, זה הזמן לעשות זאת בקלות בדיגיטל.
  • מפקידים - יש לכם כבר קופה? נהדר! כעת ניתן להפקיד כסף לקופה שלכם. לכל קופה או קרן, יש מס' חשבון בנק ייעודי להפקדה, אותו ניתן לראות בטבלה מטה.
    תשומת ליבכם כי תאריך אחרון לביצוע הפקדה לשנת 2024 הוא 31/12 עד השעה 17:00 (הפקדות שיבוצעו לאחר מכן יכנסו לשנת 2025).**
  • בוחרים את סכום ההפקדה - תוכלו למצוא מידע על סכומי ההפקדה, הטבות המס והנחיות רלוונטיות בלחיצה על המוצר בכפתורים מעלה.
  • מדווחים לאחר ביצוע ההפקדה - עליכם לשלוח אלינו אסמכתא או לדווח באזור האישי על ביצועה, על מנת שנוכל לשייך בין ההפקדה שביצעתם לקופה שלכם. בטבלה מטה תוכלו למצוא פירוט על אופן הדיווח.

 

מוצר בנק לאומי/ סניף פרטי חשבון הנחיות הפקדה

קופת גמל להשקעה

10/800

299479/22

כבר קיימת לך קופת גמל להשקעה באלטשולר שחם?

 

לאחר ביצוע ההפקדה, עליך לדווח על ההפקדה כדי שנוכל לשייך אותה לחשבון שלך. ניתן לעשות זאת בקלות ובמהירות באזור האישי>>

 

אם הפקדת לאלטשולר שחם גמל להשקעה בסמוך למועד ההצטרפות, או שאין לך גישה לאזור האישי, באפשרותך למלא טופס דיגיטלי לדיווח ושיוך ההפקדה>>

קרן השתלמות

10/800

214971/91

לאחר ביצוע ההפקדה, עליך לדווח על ההפקדה ולצרף אסמכתא בקישור הבא>>

קופת גמל

10/800

214970/93

פנסיה מקיפה

10/800

299294/34

לאחר ביצוע ההפקדה, יש להעביר אסמכתא ולציין שם ומספר ת.ז למייל  sherut@altshul.co.il

פנסיה כללית

10/800

299299/24

אלטשולר שחם רואים את התמונה המלאה
הערות משפטיות

*בהשארת הפרטים אני מאשר.ת לחברה לחזור אליי בהודעת דוא"ל, SMS וטלפון. לפניה שתתקבל בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות של החברה החזרה לפניה שתבוצע לאחר שעות הפעילות תתבצע ביום העסקים הבא •. המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2023, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות בו כמידע שלם וממצה. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין. אין לראות במידע המפורט לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח. החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים בקופות, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנוני הקופות / הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואות. סכום תקרת ההפקדה בקופת גמל להשקעה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן, ויעודכן מדי שנה. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מובהר, כי על אף שאלטשולר שחם נוקט באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר האינטרנט שלה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. לזכאים להטבות המס בהתאם להוראות הדין • תקרת ההפקדה השנתית בסך 76,449.63 ₪, המעודכנת לשנת 2023, הינה לאדם בכל קופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות • **באמצעות העברה בנקאית שתתקבל בחשבון הקופה עד ל- 31.12 בשעה 17:00, ובאמצעות המחאה שתתקבל במשרדי החברה לא יאוחר מתאריך 28.12 בשעה 12:00.

 

באתר זה נאסף מידע בטכנולוגיות שונות ונעשה שימוש בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות>> ותנאי השימוש באתר>>.