הערכים שלנו

באלטשולר שחם פועלים על פי הערכים הנובעים מליבת המותג, המהווים אבני דרך מקצועית:
 

מקצועיות:

אנו בוחרים להעסיק את מיטב המנהלים והעובדים המומחים בתחומם, תוך הקפדה על המשך העשרתם והעצמתם,
כמו גם ווידוא איכות ביצוע והקניית ידע עדכני שוטף.
 

מצוינות:

אנו שואפים למימוש הפוטנציאל הקיים להישגיות ברמות הגבוהות ביותר, הן ברמה המקצועית והן ברמת המוטיבציה האישית,
לטובת שיפור התוצאות ושיפור השירות – לטובת לקוחותינו.
 

אמינות:

אנו פועלים על פי קוד אתי מחייב, מאחוריו עומדים כל עובדי החברה.
 

הגינות:

אנו פועלים על פי נורמות התנהגות של יושר, מוסר, כבוד לזולת ויושרה, היוצרים תהליכי קבלת החלטות מבוססי מידע אמין, 
דיווח מוקפד וסדיר, המוטמעים בכל מחלקות החברה.
 

שקיפות:

אנו מאמינים בדרך של פתיחות תוך לקיחת אחריות, תוך הקפדה על סודיות לקוח כמתחייב על פי החוק. 

אחריות חברתית:

אנו מחויבים לנושאים קהילתיים, חברתיים וסביבתיים ותורמים הן במשאבים כספיים והן בהתנדבות מנהלים ועובדים.
במסגרת המחויבות החברתית, אנו תומכים באוכלוסיות חלשות ומחזקים בעיקר בתחומים של חינוך, ילדים וספורט.

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר