הערכים שלנו

באלטשולר שחם פועלים על פי הערכים הנובעים מליבת המותג, המהווים אבני דרך מקצועית:
 

מקצועיות:

אנו בוחרים להעסיק את מיטב המנהלים והעובדים המומחים בתחומם, תוך הקפדה על המשך העשרתם והעצמתם,
כמו גם ווידוא איכות ביצוע והקניית ידע עדכני שוטף.
 

מצוינות:

אנו שואפים למימוש הפוטנציאל הקיים להישגיות ברמות הגבוהות ביותר, הן ברמה המקצועית והן ברמת המוטיבציה האישית,
לטובת שיפור התוצאות ושיפור השירות – לטובת לקוחותינו.
 

אמינות:

אנו פועלים על פי קוד אתי מחייב, מאחוריו עומדים כל עובדי החברה.
 

הגינות:

אנו פועלים על פי נורמות התנהגות של יושר, מוסר, כבוד לזולת ויושרה, היוצרים תהליכי קבלת החלטות מבוססי מידע אמין, 
דיווח מוקפד וסדיר, המוטמעים בכל מחלקות החברה.
 

שקיפות:

אנו מאמינים בדרך של פתיחות תוך לקיחת אחריות, תוך הקפדה על סודיות לקוח כמתחייב על פי החוק. 

אחריות חברתית:

אנו מחויבים לנושאים קהילתיים, חברתיים וסביבתיים ותורמים הן במשאבים כספיים והן בהתנדבות מנהלים ועובדים.
במסגרת המחויבות החברתית, אנו תומכים באוכלוסיות חלשות ומחזקים בעיקר בתחומים של חינוך, ילדים וספורט.

תפריט משנה