תנאי השימוש באתרי אלטשולר שחם

תמצית תנאי השימוש

תמצית זו של תנאי השימוש באתרי אלטשולר שחם נועדה לנוחיותך בלבד. עיון בתמצית אינו תחליף לעיון בתנאי השימוש המלאים, המוצגים מיד לאחר תמצית זו -

 • אתרי קבוצת אלטשולר שחם כולל מידע ושירותים מקוונים של חברות הקבוצה. השימוש באתרים, ובכלל זה בתכנים ובשירותים שבהם, משמעותו כי אתה מסכים לתנאים אלה ולמסמכים מחייבים נוספים, לרבות מדיניות הפרטיות של אתרי הקבוצה. אנא קרא אותם בקפידה, שכן הם הסכמים מחייבים בינך ובין הקבוצה.
 • האתר משמש כשער גישה מקוון למידע רחב על הקבוצה והוא כולל מידע, תוכן ושירותים מגוונים. האתר אף מאפשר לך להצטרף באופן דיגיטלי למוצרים שונים של הקבוצה, בכפוף לתנאי ההצטרפות הפרטניים של כל מוצר והוראות כל דין.
 • המידע והתוכן באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, מכירה או החזקה של נכסים פיננסיים או פנסיונים כלשהם ואין בהם כדי לשמש כשיווק השקעות, ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי וכיו"ב. בכל ספק ביחס לצורך לקבלת חוות דעת מקצועית, עלייך לפנות אל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים.
 • אתה רשאי להשתמש באתר ולהשתתף בכל פעילות של הקבוצה בהתאם להוראות הדין בלבד ובאופן שאינו פוגע בקבוצה או בזכויותיו של צד שלישי כלשהו. 
 • השימוש באתר אינו מחייב רישום. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון מנגנוני ההצטרפות המקוונים למוצרי הקבוצה, יצירת קשר עם הקבוצה, רישום לקבלת מידע בנושאים שונים, ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ובמסירת מידע אישי. רישום באתר מותר למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד.
 • אלטשולר שחם מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, כפי שמלמדת מדיניות הפרטיות של אתר הקבוצה.
 • השימוש במדורים המחייבים רישום, רישום לרשימות תפוצה, וכן אישורך את המסמכים המחייבים, מהווה הסכמה מפורשת מצידך לקבלת דברי פרסומת ודיוור ישיר מהקבוצה, לרבות כל אחת מהחברות בה. דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות פרטי הקשר שמסרת לקבוצה.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר הן של אלטשולר שחם, או של צדדים שלישיים שהעניקו לקבוצה את זכויות השימוש הנדרשות. סימני מסחר של חברות קבוצת אלטשולר שחם הם קניינה של הקבוצה בלבד.
 • הקבוצה עשויה להציב באתר תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי, לרבות תכנים שמקורם בשותפים עסקיים ונותני חסות.
 • האתר מועמד לרשותך לשימוש כמות שהוא ("AS IS"). השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. הקבוצה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר.
 • הקבוצה אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי הקבוצה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
 • הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים.
 • על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

 

הקדמה

ברוכים הבאים לאתרי קבוצת אלטשולר שחם. האתרים כוללים מידע ושירותים מקוונים הקשורים לקבוצת אלטשולר שחם ולתחומי פעילותה (בתנאים אלה: "האתר"). אתר זה פועל בכתובת www.as-invest.co.il. האתר וכן אתרים נוספים של הקבוצה פועלים גם בכתובות נוספות לפי שיקול דעת הקבוצה.

 

קבוצת אלטשולר שחם כוללת את החברות: אלטשולר שחם בע"מ, אלטשולר שחם פיננסים בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, אלטשולר שחם בית השקעות בע"מ, וכן כל החברות הבנות, המסונפות והקשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) וכל חברה אחרת או שותפות באחזקת בעלי השליטה של מי מהחברות הללו, או חברה באחזקתן ("אלטשולר שחם", "הקבוצה" או "אנחנו").

 

השימוש באתר, ובכלל זה בתכניו ובשירותיו, לרבות רישום או כניסה למדורים השונים המאפשרים זאת, מהווה הסכמה מפורשת מצידך לתנאים אלה, למדיניות הפרטיות של האתר ולהוראות וכללים נוספים שייתכן ויוצגו בפנייך ("אתה" או ה"משתמש") במהלך השימוש במדורי האתר השונים (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

 

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל המינים במידה שווה. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים, לפי העניין.

אנא קרא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם הסכם מחייב בינך ובין הקבוצה ומגדירים את זכויותייך וחובותייך בעת השימוש באתר.

 

המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים אתה מתבקש להימנע מכל שימוש באתר. המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר קצה אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). אין בהוראות המסמכים המחייבים בכדי לגרוע מהוראות כל הסכם אחר שנקשר בין אלטשולר שחם לבינך, פיזי או מקוון, או מהוראות כל דין.

 

האתר כולל תרגום של תכניו לשפות שונות. בכל מקרה של סתירה בין תוכן האתר בשפה העברית לבין תוכנו בכל שפה אחרת, הנוסח בעברית הוא הנוסח המחייב.

 

על אלטשולר שחם והאתר בתמצית

אלטשולר שחם עוסקת בניהול תיקי השקעות עבור אחרים ועבור עצמה, בניהול קופות גמל ופנסיה, בניהול קרנות נאמנות ועוד. אתר הקבוצה מספק מידע, תכנים ושירותים מקוונים שונים הנוגעים לקבוצה, לתחומי פעילותה ולמוצריה השונים, המיועדים לציבור הרחב בכללותו וכן לבעלי עניין בתחומים שונים, כגון סוכנים, מעסיקים, משקיעים, גורמי עיתונות, מחפשי עבודה וגורמים נוספים. בפרט, האתר כולל תהליכי הצטרפות דיגיטליים לפעילויות השונות בקבוצה.

 

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום. אתר הבית של אלטשולר שחם משמש כשער גישה מקוון למידע נרחב על אודות הקבוצה והוא כולל מידע, תוכן ושירותים מגוונים. האתר מאפשר לך, בין היתר, להצטרף באופן דיגיטלי למוצרים שונים של הקבוצה, בכפוף לתנאי ההצטרפות הפרטניים של כל מוצר והוראות כל דין.

 

לקבוצה מסור שיקול הדעת להחליט אילו שירותים, תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם.

 

המידע והתכנים באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, מכירה או החזקה של נכסים פיננסיים או פנסיונים כלשהם ואין בהם כדי לשמש כשיווק השקעות, ייעוץ, לרבות ייעוץ מס, שיווק פנסיוני אישי, או תחליף לשיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. אתה מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

 

האתר כולל מידע ותכנים בתחומים שונים, לרבות תחומים מקצועיים, משפטיים או הכרוכים במומחיות כזו או אחרת. למען הסר ספק, התכנים באתר נועדו על-מנת לספק מידע כללי והכוונה בלבד. בכל מקרה של ספק ביחס לצורך לקבלת חוות דעת או הכוונה מקצועית, עלייך לפנות אל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים. אין לראות באמור באתר כהתחייבות של אלטשולר שחם להשגת תשואות עודפות.

 

על אף שאלטשולר שחם נוקטת באמצעים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הם נכונים, מבוססים ואמינים, אלטשולר שחם אינה מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את התאמתו לכל צורך שהוא.

 

הליכי רישום ומסירת פרטים

האתר מיועד לציבור הרחב. עם זאת, מדורי האתר המחייבים רישום, מסירת פרטים, או הזנת פרטי גישה שנמסרו לך מבעוד מועד, מיועדים למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד, או בהתאם להוראות הדין. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה בעת השימוש באילו משירותים אלה.

 

השימוש באתר אינו כרוך ברישום. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון מנגנוני ההצטרפות המקוונים למוצרי הקבוצה, יצירת קשר עם הקבוצה באמצעות טפסי קשר מקוונים, רישום לקבלת מידע בנושאים שונים (לרבות עלוני מידע ותכנים שיווקיים), ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ובמסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

 

לרוב יש למלא את פרטיו של הגורם שיהיה העמית או הלקוח, על-מנת שהקבוצה תוכל ליצור איתו קשר, להעביר מסמכים שקשורים לחשבונו או להליך ההצטרפות, ועוד. ייתכן ובמהלך מסירת הפרטים כאמור תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים, או מסמכים הנוגעים פרטנית למוצר הרלבנטי.

 

תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים הרלבנטיים, ככל ונתבקשה. במידה ונתבקשת למסור פרטים לצורך שימוש באילו משירותי האתר, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות האתר, לסכל את ההתקשרות הרצויה ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

 

השימוש בחלקים שונים של האתר, כגון האזור האישי (כמפורט להלן) עשוי להיות כרוך בהזנת שם משתמש וסיסמה (כפי שנבחרו על-ידך במהלך הרישום או כפי שנמסרו לך על-ידי הקבוצה), שיזהו אותך בכל כניסה למדור הרלבנטי.

 

הקבוצה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות בכדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. הקבוצה תשתמש בפרטיך, לרבות כל מידע שתזין או תעדכן באזור האישי, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

הקבוצה רשאית למנוע ממך להשתמש במדורי האתר הטעונים רישום, לרבות האזור האישי, לפי שיקול דעתה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הקבוצה לחסום את גישתך למדורים כאמור, או לבטל את רישומך אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים -

 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בקבוצה, או במי מחברותיה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של הקבוצה;
 • אם השתמשת באתר, בשירותיו, או באילו מתכניו, כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 • אם מסרת או חשפת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך לשימושו של צד שלישי.

 

הקבוצה עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר על-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, הקבוצה שומרת את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לאתר, לפי שיקול דעתה, במידה וסברה כי חשבונך באתר שימש לביצוע מעשים כאמור.

 

אזור אישי

כחלק משירותי האתר, אנו עשויים לאפשר לך לקבל גישה לאזור אישי באתר ("אזור אישי"). האזור האישי באתר יאפשר לך לרוב לעיין במידע אישי הנוגע אלייך, המצוי במאגרי המידע של הקבוצה, וכן לבצע פעולות שונות.

בנוסף לכל הוראה אחרת במסמכים המחייבים, הכללים הבאים נוגעים לשימוש שלך באזור האישי באתר:

 • אין לשתף את האזור האישי ואין לאפשר לכל צד שלישי גישה לאזור האישי. כמו כן, אין לעשות דבר שיסכן את אבטחת האזור האישי שלך;
 • במקרה שייוודע לך או ככל ותחשוד באופן סביר כי תנאי האבטחה הופרו או נפרצו, לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן, גניבה או מסירה בלתי מאושרת של פרטי האזור האישי שלך או גישה בלתי מאושרת לאזור האישי שלך, עליך להודיע על כך מיד לאלטשולר שחם, לשנות את פרטי האזור האישי שלך או לפעול בהתאם להנחיות הקבוצה;
 • אתה אחראי באופן בלעדי לשמירה על פרטי האזור האישי שלך בסודיות וכן לכל שימוש בפרטי ההתחברות שלך או התוצאות הנובעות מכך;
 • אתה אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות האזור האישי שלך, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים;
 • אתה מתחייב לפקח על אזורך האישי ולמנוע את שימוש בו על-ידי כל צד שלישי;

 

משלוח מידע, לרבות מידע שיווקי

השימוש במדורי האתר המחייבים רישום, רישום לרשימות תפוצה שונות, וכן אישורך את המסמכים המחייבים, מהווה הסכמה מפורשת מצידך לקבלת דברי פרסומת ודיוור ישיר מהקבוצה, לרבות כל אחת מהחברות בה, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות פרטי הקשר שמסרת, בכל אמצעי, קיים או עתידי. למען הסר ספק, דיוורים אלה עשויים לכלול עלוני מידע, סקרים, פניה ברשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות ועתידיות. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובפרט זכויות היוצרים, באתר, בשירותים הניתנים בו ובכל התכנים בו, לרבות עיצוב גרפי, תרשימים, צילומים, קוד מחשב, תמונות, טקסטים, מולטימדיה ועוד, הן של אלטשולר שחם בלבד, או של צדדים שלישיים שהתירו לקבוצה להשתמש בהם (כגון שותפים עסקיים). אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מאלה, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהקבוצה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני מסחר של חברות קבוצת אלטשולר שחם הם קניינה של הקבוצה בלבד. אין להשתמש בסימני המסחר של אלטשולר שחם, הרשומים ושאינם רשומים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש. סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות שותפים עסקיים ונותני חסות) הם קניינם של הגורמים כאמור ואין להשתמש בהם בלא הסכמה.

 

השימוש באתר

אתה מתחייב ומאשר כי אתה בעל הזכות והסמכות המלאה להשתמש באתר ולהתחייב במסמכים המחייבים. אתה מסכים למלא אחר מלוא הוראות המסמכים המחייבים ולציית להוראות כל דין. אין להשתמש באתר בכל דרך שלא שאינה מפורטת במסמכים המחייבים, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של הקבוצה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן). בפרט –

 • אין להשתמש באתר באופן המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, לרבות הזכות לפרטיות או זכויות קניין רוחני;
 • אין להעתיק ולהשתמש בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב;
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה;
 • אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם;
 • אין לקשר לאתר ולתכנים בו מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק.

אתה מתחייב שלא להטעות, להונות, להציג מצגים כוזבים או למסור מידע שגוי בעת השימוש באתר וכי תפעל בתום לב כלפי הקבוצה וכלפי כל משתמש אחר בעת השימוש באתר.

בעת שאתה משתמש באתר או בכל מקרה אחר של יצירת קשר עם הקבוצה, או כל משתמש אחר, עליך להימנע מהעברה או כתיבה של כל תוכן שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של הקבוצה, או מי מהחברות בה, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

התכנים והשירותים באתר מועמדים לרשותך לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם או משתמש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך. השימוש באתר נעשה ע"י המשתמש ועל אחריותו המלאה והבלעדית בלבד.

למרות שאלטשולר שחם עושה ותעשה מאמץ לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים באתר, תיתכן אפשרות שבמידע באתר נפלו שיבושים, שגיאות או אי דיוקים. אלטשולר שחם אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או שגיאה בתכני האתר או שירותיו, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי, הנגרם או שייגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כל שהיא מהגישה לאתר או השימוש בו.

הקבוצה אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי הקבוצה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הקבוצה או אצל מי מספקיה. אלטשולר שחם מיישמת אמצעי אבטחה מקובלים לצורך שמירת סודיות המידע האישי באתר. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע המוצג בו.

 

קישורים

באתר עשויים להופיע קישורים (Links) לעמודים, אתרים ותכנים שונים ברשת, שאינם של אלטשולר שחם או מטעמה, והקבוצה אינה שולטת או מפקחת עליהם. הקבוצה אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, אמינותם, עדכניותם וחוקיותם של התכנים הללו, להתאמתם לצרכיך, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות, או לנזקים מכל סוג שעשויים להיגרם לך עקב הסתמכות או שימוש במידע באתרים שאליהם יפנו הקישורים. הקבוצה אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר ולהוסיף קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה.

 

ערוצי מדיה חברתית

אלטשולר שחם מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים וכן אנו מפנים את משתמשי האתר לערוצי מדיה חברתית שונים של אלטשולר שחם, כגון העמודים שמפעילה הקבוצה ב- Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter ועוד. השימוש בשירותים המקוונים הללו נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף להסכמים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותן של כל אחת מהפלטפורמות הללו (שאינן מטעמה של הקבוצה או בשליטתה).

 

שירותי תקשורת צד ג'

חלק מהשירותים של אלטשולר שחם כרוכים בשימוש בשירותי תקשורת של צדדים שלישיים (כגון: WhatsApp וקישור לאינטרנט של חברת סלולר) (להלן: "שירותי צד ג'"). שירותי צד ג' ניתנים על ידי גופים שאינם חלק מהקבוצה, והקבוצה אינה אחראית לנכונות, לדיוק, לרמת הביצועים או לאיכות של השירותים הניתנים על ידי שירותי צד ג' אלו. הקבוצה לא תהא אחראית לזמינות של שירותי צד ג' או לתוכנם או לפעילויותיהם. ההחלטה אם לעשות שימוש בשירות, הכרוך בשימוש בשירותי צד ג', הינה של המשתמש בלבד ועל אחריותו. בנוסף, השימוש בשירותי צד ג' יהא כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, של שירותי צד ג' הרלוונטיים.

 

תכנים מסחריים/פרסומיים

הקבוצה עשויה להציב באתר תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי, לרבות תכנים שמקורם בשותפים עסקיים ונותני חסות. אלטשולר שחם לא תישא בכל אחריות לתכנים מסוג זה שנפרסם באתר מטעם צדדים שלישיים. הקבוצה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו. האחריות לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסוג זה באתר אינו מהווה המלצה לרכוש את השירותים או המוצרים נשוא הפרסום. כל עסקה שתעשה בעקבות תכנים מסחריים באתר תיקשר ישירות בינך לבין המפרסם. למעט היכן שנאמר מפורשת אחרת, הקבוצה אינה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לכל עסקה מסוג זה.

 

דרושים

האתר כולל מידע על משרות פנויות בקבוצה. מודעות הדרושים באתר כוללות לרוב את תיאור ודרישות התפקיד, האופן והתנאים להגשת מועמדות וכיו"ב. מודעות דרושים, מטבען, ישתנו מעת לעת לפי צרכי הקבוצה. אין בעצם הפרסום של מודעות דרושים בכדי להוות התחייבות כלשהי מצד אלטשולר שחם לאייש את המשרה.

 

שינויים והפסקת פעילות האתר

אלטשולר שחם רשאית להסיר, לתקן, לעדכן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע והתכנים באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה, וכן להפסיק את פעילות האתר לצרכי תחזוקה. הקבוצה רשאית גם לשנות את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקף וזמינות השירותים בו ותהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - בלא צורך להודיע על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי הקבוצה בשל שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו כשנבצע אותם. הקבוצה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, בכפוף להוראות כל דין.

בכל מקרה של סתירה בין המידע שצפית בו במהלך השימוש באתר, לבין המידע במשרדי אלטשולר שחם, בין אם במסמכיה הרשמיים ובין אם שנמסר לך בכתב או בעל פה ע"י עובדי אלטשולר שחם, המידע במשרדי אלטשולר שחם, במסמכיה הרשמיים או שנמסר לך ע"י עובדי אלטשולר שחם – ייחשב כמחייב.

 

דין וסמכות שיפוט

על ידי שימוש באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין הקבועים בהם וללא תלות במיקומך בפועל, יחולו על המסמכים המחייבים ועל כל מחלוקת בינך לבין אלטשולר שחם. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, או בכל מחלוקת בינך לבין אלטשולר שחם, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

 

שינוי במסמכים המחייבים

הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים. אם נבצע במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, נפרסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר, או נודיע לך על כך באמצעות פרטי הקשר שמסרת לנו. אם נבצע שינויים כאמור בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת - השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור.

המשך השימוש באתר לאחר השינוי מעיד על הסכמתך למסמכים המחייבים העדכניים, אך אנחנו עשויים לבקש ממך לאשר את המסמכים המחייבים העדכניים. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך המחייב הרלבנטי, עליך לחדול מלהשתמש באתר. בכל עת תוכל לעיין במסמכים המחייבים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 

פרטיות

הקבוצה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר ובשירותים שונים של אלטשולר שחם. מדיניות הפרטיות של האתר היא חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. מכיוון שמדיניות הפרטיות עשויה להשתנות לפי הצורך, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

 

המחאה

אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי באלה ללא אישור אלטשולר שחם בכתב ומראש. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור – בטלים. אתה מסכים כי אלטשולר שחם רשאית להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה לפי המסמכים המחייבים, לפי שיקול דעתה, ובלבד שמקבל ההעברה יקבל כלפיך את התחייבויות הקבוצה לפי המסמכים המחייבים.

 

שונות

גם במידה שאלטשולר שחם לא תאכוף כל הוראה באילו מהמסמכים המחייבים, אין בכך כדי לגרוע מכוחה המחייב של ההוראה ומכל זכות או סעד המסורים לקבוצה. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי במסמכים המחייבים היא בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות במסמכים המחייבים יישארו ויעמדו במלוא התוקף.

 

פנה אלינו

הקבוצה מקפידה על קיום הוראות הדין ומכבדת את זכויות משתמשי האתר והציבור הרחב. במידה שיש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, אנא פנה אלינו באמצעות כל אחת מדרכי יצירת הקשר המפורטות באתר, או בכל אחת מהדרכים הבאות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם:

 

עודכן לאחרונה: 1.3.2023